1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

אישור המעסיק על תקופת העסקה

אישור המעסיק על תקופת העסקה - מה חשוב שיהיה בו?

סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע כי המעסיק חייב לספק לעובד אישור בכתב הכולל פירוט של מועד תחילת העבודה ומועד סיומה, כלומר מכתב סיום העסקה. המעסיק חייב על פי חוק לתת לעובד אישור על תקופה העסקה, המכתב משמש בין היתר כתיעוד לסיום יחסי העובד והמעסיק, והאישור משמש את העובד כדי להגיש תביעה לקבלת דמי אבטלה או הבטחת הכנסה, וכאישור המשמש למשיכת כספי פיצויים מקופת הגמל. 

החוק מחייב את המעסיקים בישראל לתת את אישור המעסיק על תקופת העסקה בתוך 14 ימים, המסמך חשוב עבוד העובד ואין לוותר עליו ולהקל ראש בנושא.

 

מה זה אישור העסקה?

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, קובע כי המעסיק חייב לתת הודעה מוקדמת לעובד לפני הפיטורים שלו, ובנוסף החוק מחייב את העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת לפני שהוא מתפטר ממקום עבודתו. בנוסף על זאת, החוק קובע כי חובת המעסיק לתת לעובד המסיים את עבודתו אישור על תקופת ההעסקה.

המעסיק חייב למסור לעובד את האישור בתוך 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד אצל המעסיק. העובד יכול לדרוש את האישור מוקדם יותר, עליו לבקש זאת בכתב, ובמקרה זה המעסיק נדרש לתת את האישור תוך 7 ימים מהיום שבו העובד הגיש את הבקשה בכתב. אם המעסיק מפר את חובתו ולא מספק את האישור לעובד נדרש להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה השייכת למינהל אכיפה והסדרת חוקי העבודה.

אישור המעסיק על תקופת העסקה נחוץ עבור העובד, באמצעות המסמך העובד יכול להגיש תביעה לקבלת דמי אבטלה או הבטחת הכנסה, ובנוסף האישור נדרש לקופת הגמל לפיצויים כדי לשחרר את הכסף.

 

מי זכאי לבקש אישור זה?

החוק קובע כי כל עובד רשאי לבקש מהמעסיק שלו אישור על תקופת ההעסקה. יודגש כי המעסיק חייב על פי חוק לתת את האישור, אך יש להבדיל בין אישור זה לבין טופס 1514 (אישור של המעסיק על תקופת העבודה ושכר העובד). האישור כולל פירוט של תקופת העבודה, שכר עבודה, סיבת הפסקת העבודה אצל המעסיק, פרטים הנוגעים לאופן העסקת העובד אצל המעסיק ועוד.

חשוב לציין כי כל עובד זכאי לדרוש מהמעסיק שלו את אישור ההעסקה, בין אם העובד פוטר ובין אם הוא החליט להתפטר. זו זכות העובד לקבל את האישור, והדבר אינו תלוי בטיב היחסים שבין העובד למעסיק, סיבת הפיטורים או ההתפטרות וכדומה.

 

מה כלול באישור על תקופה העסקה?

אישור על תקופת ההעסקה כולל את הפרטים הבאים:

  • פרטי המעסיק כמו שם העסק, שם המעסיק, כתובת, מספר ע"מ או ח"פ.
  • פרטי העובד כמו שם פרטי ומשפחה, תעודת זהות ועוד.
  • תאריך תחילת העבודה אצל המעסיק.
  • תאריך סיום העבודה אצל המעסיק.

 

איך משיגים אישור מהמעסיק על תקופת ההעסקה?

כאמור, החוק מחייב את המעסיק לתת אישור על תקופת העסקה לאחר סיום יחסי העבודה בין העובד למעסיק. בהתאם לחוק, המעסיק חייב לתת את האישור בתוך 7 או 14 ימים, אם העובד דרש בכתב מהמעסיק לקבל את האישור, המעסיק חייב לתת את המסמך תוך 7 ימים, אחרת עליו לתת את האישור תוך 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד.

 

מה עוד חשוב לדעת?

  • אם המעסיק מסרב לתת את האישור, כלומר הוא מפר את החוק, כדאי להגיש תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה.
  • יש אפשרות להגיש תביעה נגד המעסיק בבית הדין לעבודה.
  • המעסיק חייב לתת את האישור במועד הקבוע בחוק, בין אם העובד התפטר ובין אם הוא פוטר.