1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

טופס 867

למה צריכים את זה?

מהו טופס 867? למה הוא משמש? מי צריך את הטופס? איך משיגים אותו? האם הבנק חייב לספק לנו את הטופס? האם אפשר להגיש את הטופס הייעודי בלבד או שיש להצמיד ולצרף אותו לדוח השנתי המלא שיש להגיש למס הכנסה? מדוע כדאי להיעזר ברואה חשבון או ביועץ מס כאשר מגישים את הטופס יחד עם הדוח השנתי?

 

מה זה טופס 867?

החוק בישראל מחייב את הבנקים וגופי השקעות נוספים לנכות מס מכל הרווחים שנוצרו בשנת המס ולהעביר ללקוחות שלהם את הרווחים לאחר קיזוז המס מהם, כאשר גובה המס הוא 25%. בפועל, הקיזוז אינו נעשה בצורה אוטומטית מאחר והמידע עובר קודם כל לרשויות המס על מנת לבדוק את הנתונים ולחשב האם מגיע החזר מס ליחיד. טופס 867 הוא אישור ניכוי מס במקור הכולל את סכום ההכנסה והמס שנוכה בחשבון עבור הכנסות מפיקדונות, מניירות ערך וממכשירים פיננסיים לא סחירים בגין שנת המס האחרונה. כדאי לדעת כי האישור הנ"ל מתעדכן אחת לשנה בחודש מרץ עבור שנת הכספים הקודמת, והטופס מופק עבור כל חשבון בנק בנפרד ויש עליו חתימה אלקטרונית.

בעוד עצמאים מגישים דוח שנתי לרשות המיסים בכל שנה ועליהם לצרף לדוח את טופס 867, כמו גם טפסים ואישורים אחרים ובהם אישור ניהול חשבון, רוב השכירים במשק אינם חייבים בהגשת הדוח למס הכנסה, על כן הם עלולים שלא לדעת כי מגיע לה החזר מס כתוצאה מהפעילות שלהם בשוק ההון. ההחזר עשוי להיות משמעותי ויש מצבים שבהם ניתן לקבל בחזרה הרבה מאוד כסף, לכן חשוב להגיש את הטופס בזמן, וכדאי להיעזר ברואה חשבון או ביועץ מס כדי לממש את החזרי המס המגיעים לכם.

 

עבור מה אתם צריכים אותו?

כאמור, טופס 867 הוא מסמך המהווה אישור ניכוי מס במקור. הטופס מפרט את הרווחים וההפסדים מפיקדונות בבנק, ניירות ערך, דיבידנדים וריבית מניירות ערך, ובנוסף הטופס כולל פירוט של המס שנוכה מהחשבון באותה שנה. מאחר שהניכוי אשר בוצע במהלך שנת המס אינו בהכרח מתחשב בהפסדים שהיו לכם בחשבון באותה שנה או בהפסדים שנגרמו לכם בשנים קודמות, ייתכן כי אם יש לכם תיק פעיל בשוק ההון תוכלו לקבל החזר מס, וההחזר עשוי להיות גבוה.

כדי להפיק את טופס 867 יש להיכנס לאזור האישי באתר בו מתנהל חשבון הבנק (או באתר של חבר בורסה), ויש לחפש ברשימה של מסמכים מהבנק את הטופס הייעודי המופיע לרוב בקטגוריה של אישורים ומסלולי עמלות בחשבון העובר ושב. אפשרות נוספת היא לפנות לפקיד הבנק בסניף שבו מתנהל החשבון שלכם. הטופס כולל מידע מדויק על רווח והפסד שנבע מהפעילות בכל נייר ערך.

יש לציין כי לקוחות עסקיים מקבלים אוטומטית את האישור באמצעות הדואר, לכן הם אינם צריכים לבצע פעולה זו. יחד עם זאת, החל משנת 2021 חל שינוי בטופס, לכן חברות ותאגידים מקבלים טופס 867 שלא כולל את נתוני הרווחים וההפסדים עקב הפעילות בשוק ההון והמסחר בניירות ערך, כאשר המידע היה כלול בטופס זה בשנים שלפני 2021. לכן, יש לפנות באופן פרטני לסניף הבנק כדי לקבל את האישור.

 

האם הבנק יכול לסרב לספק את הטופס?

הבנקים ורוב האתרים של גופי ההשקעות מאפשרים ללקוחות שלהם להפיק את הטופס בקלות ובלחיצת כפתור מהאתר, תחת הקטגוריה של מסמכים מהבנק (או גוף השקעה), ולרוב מוצאים את הטופס תחת אישורים וטפסים. אם לא מוצאים אפשרות זו יש לפנות לסניף הבנק שבו מתנהל החשבון או לגוף ההשקעות. הטופס זמין להורדה ולהדפסה החל מסוף חודש מרץ בשנה העוקבת.

 

איך מסמך בדרך כלל מוצמד לפני ההגשה?

לאחר הפקת הטופס באתר הבנק או גוף ההשקעות וכדי לממש את החזרי המס, אם יש כאלו, יש לצרף את האישור לדוח השנתי המוגש מס הכנסה (עצמאים), ושכירים שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי יכולים להגיש טופס 135 (דין וחשבון שנתי מקוצר), ולצרף לבקשה להחזר מס את האישור.