zapier

אינטגרציה בין מערכות ויישומים ללא פיתוח.

Zapier היא דרך חכמה לגרום למערכות זרות לתקשר.
כל מערכת חיצונית אשר ביצעה את החיבור ל Zapier, תוכל להתממשק למערכת Invoice4U לצורך יצירת אוטומציות.
לפניכם מאמר מפורט על כל האוטומציות, השימוש ודרך ההתממשקות אל מערכת Invoice4U עם מערכת Zapier.


להרשמה מהירה לחצו כאן.