1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

תשלומים לביטוח לאומי

פרטים שכדאי שתדעו על תשלומים לביטוח הלאומי

החוק בישראל מחייב כל תושב בן 18 ומעלה להיות מבוטח בביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח. תשלומים לביטוח לאומי מקנים זכאות לרוב הקצבאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, כולל דמי אבטלה, קצבת נכות, קצבת זקנה ועוד. כמו כן, תושבי המדינה מעל גיל 18 משלמים יחד עם דמי הביטוח הלאומי גם דמי ביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

המומחים של אינוויס 4 יו (Invoice4u) הכינו עבורנו מדריך מקצועי בנושא תשלומים לביטוח לאומי. במדריך זה הם עונים על שאלות נפוצות כמו למה צריך לשלם לביטוח לאומי, מי חייב לשלם דמי ביטוח לאומי, למי מגיע הקלות או פטור בתשלומים ואיך יודעים מתי צריך לשלם. בכל שאלה ובקשה הנכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ולהסברים מפורטים נוספים.

 

למה לשלם לביטוח לאומי?

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, נועד להסדיר את פעילות המוסד לביטוח לאומי. החוק קובע כי כל אזרח מעל גיל 18 חייב בתשלום דמי הביטוח ובנוסף חלה חובה לשלם למוסד לביטוח לאומי את דמי ביטוח הבריאות על פי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי. חשוב לדעת כי תשלומים לביטוח לאומי המתבצעים כסדרם מקנים למבוטח זכאות לקצבאות השונות של ביטוח לאומי, בהתאם לצורך. חלק מהתשלום למוסד לביטוח לאומי הוא על פי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, לכן התשלום מבטיח את זכויות המבוטח לקבל שירותים רפואיים הכלולים בסל הבריאות הממלכתי.

ראוי לציין כי התשלומים עבור דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים בהתאם לגובה ההכנסות מעבודה ושלא מעבודה ועל פי המעמד הביטוחי. בביטוח לאומי מבדילים בין עובד שכיר, עובד עצמאי ושכיר שהוא גם עצמאי. בביטוח לאומי מגדירים עובד עצמאי כמי שעונה על אחת ההגדרות הבאות:

 • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
 • מי שההכנסה החודשית הממוצעת שלו ממשלח ידו גבוהה מ-50% מהשכר הממוצע במשק.
 • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע וההכנסה שלו עולה על 15% מהשכר הממוצע.

עצמאי נדרש לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעומת שכיר שהתשלום לביטוח לאומי מנוכה משכרו החודשי וחלק מהתשלום משולם על ידי השכיר וחלק על ידי המעסיק שלו. החישוב של דמי ביטוח לאומי לשכיר מבוסס על שתי מדרגות הכנסה, כלומר שיעור מופחת או שיעור מלא.

 

מי צריך לשלם לביטוח לאומי?

שכיר

החוק בישראל מחייב כל עובד שכיר, מעל גיל 18, בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. חישוב דמי הביטוח לעובד שכיר מחושב מהשכר החודשי ברוטו, כולל זקיפות מס, והתשלום מורכב מחלק אשר מנוכה מהשכר החודשי ומחלק המשולם על ידי המעסיק על העובד. ניתן להתעדכן בשיעור התשלום הנדרש לביטוח לאומי בטבלה שהכנו בסוף הפסקה.

 

עצמאי

עובד עצמאי על פי ההגדרה בביטוח לאומי חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מגיל 18 ועד גיל הפרישה, ועליו להסדיר את התשלומים בעצמו. החישוב מבוסס על השכר השנתי ברוטו של העצמאי או בעל העסק, כולל זקיפות מס, ויש שתי מדרגות הכנסה הקובעות האם העצמאי נדרש לשלם שיעור מופחת או מלא. מבחינת ביטוח לאומי אין הבדל בדמי ביטוח לאומי עוסק פטור לבין דמי הביטוח שעל עוסק מורשה לשלם.

המומחים של אינוויס 4 יו הכינו טבלה (בסוף הפסקה) המשקפת את שיעור התשלום לעצמאים. אגב, עצמאים משלמים תשלום מקדמות לביטוח לאומי ולאחר הגשת הדוח השנתי הם עשויים לקבל דרישה לתשלום ההפרש, אם יש.

 

חייל בקבע

התשלום של דמי הביטוח הלאומי עבור חייל בקבע משולמים על ידי אוצר המדינה, החישוב מבוסס על השכר החודשי של החייל בקבע. המדינה מנכה חלק מדמי הביטוח מהשכר של חייל בקבע, כמו שנהוג לנכות את דמי הביטוח הלאומי משכר העובד על ידי המעסיק שלו. יש לציין כי שיעור דמי הביטוח שחייל בקבע משלם נקבע בין היתר לפי הסטטוס המשפחתי ומעמד בת הזוג של החייל.

 

חברי קיבוץ ומושב שיתופי

דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לחבר, מועמד ולעובד חוץ המועסק בקיבוץ או במושב שיתופי, מחושבים על בסיס הנקבע במשק או לפי שכר המינימום, הגבוה מבניהם, והם נמוכים יותר מאחר שאין כיסוי לביטוח תאונות אישיות ולנכות כללית.

 

בעל הכנסה שלא מעבודה

תושב ישראל המקבל הכנסה שלא מעבודה, למשל שכר דירה או תגמול נפגעי טרור, משלם ביטוח לאומי בשיעור קבוע או בשיעור מופחת בהתאם להכנסתו. אם ההכנסה גבוהה עליו לשלם שיעור מלא.

 

לא עובד

תושב מעל גיל 18 שאינו עובד, למעט עקרת בית, חייב בתשלום מינימלי עד תקרת ההכנסה החייבת בביטוח לאומי. נכון לינואר 2022 תושב שלא עובד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגובה 73 ₪ ובדמי ביטוח בריאות בגובה 106 ₪. סטודנט או תלמיד ישיבה חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי בשיעור 24 ₪ ודמי ביטוח בריאות בגובה 106 ₪.

תשלום דמי ביטוח לשכיר (מגיל 18 ועד גיל הפרישה מהעבודה)

תשלום בשיעור מופחת תשלום בשיעור מלא
חלק המעסיק חלק העובד סה"כ חלק המעסיק חלק העובד סה"כ
ביטוח לאומי 3.55% 0.4% 3.95% 7.6% 7.0% 14.6%
ביטוח בריאות 0% 3.1% 3.1% 0% 5.0% 5%
סה"כ 3.55% 3.5% 7.05% 7.6% 12% 19.6%

 

תשלום דמי ביטוח לעובד עצמאי

שיעור מופחת שיעור מלא
ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
ביטוח בריאות 3.1% 5.0%
סה"כ 5.97% 17.83%

 

למי מגיעים הקלות ופטורים?

ניתן לקבל פטור מחובת תשלומים לביטוח לאומי במקרים הבאים:

 • אישה נשואה או ידועה בציבור, כל עוד בן הזוג מבוטח, שלא עובדת מחוץ לביתה.
 • מי שמקבל קצבת נכות מעבודה.
 • מי שמקבל קצבת נכות כללית.
 • חייל או חיילת בשירות חובה (סדיר), שאינם עובדים כשירים או כעצמאים.
 • חניכים ומתנדבים במכינה קדם צבאית או בשנת שירות.
 • תושב ישראל המשלם דמי ביטוח לאומי במדינה שיש לישראל הסכם אמנה איתה.
 • מי שעלה לישראל בגיל גבוה מ-62.
 • מי שאין לו הכנסות מעבודה וממקורות אחרים, או שהכנסותיו ממקורות אחרים נמוכות מסך 528 לחודש, נכון לשנת 2022, כמו מקבלי קצבה, עולים, צעירים מעל גיל 18 עד גיוסם לצבא, חייל משוחרר ועוד.

 

איך יודעים מתי צריך לשלם?

כל תושב מעל גיל 18 חייב להקפיד על תשלומים לביטוח לאומי, אלא אם הוא זכאי לקבל פטור. עצמאים מקבלים פנקס מקדמות בתחילת שנת המס, ולרוב רואה החשבון שלהם מטפל בתשלומים. המוסד לביטוח לאומי שולח התראות למי שאינו משלם, אך כדאי לבדוק לבד את הנושא כדי לשמור על זכויות, וחשוב לזכור כי החובות לביטוח לאומי גוררים חיובי ריבית והצמדה.