1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

"תיחמוני" מס: הטריקים שעלולים לשלוח אותך לחדר החקירות

לעיתים נישומים הנדרשים להצהרות הון מחפשים דרכים מתוחכמות על מנת "להחליק" גידול בלתי מוסבר בהון שמקורות ברישום לא עקבי ומסודר שערכו בעבר, וזאת על ידי "טריקים" חשבונאיים.

על מנת להימנע מכך ולא להיקלע לבעיות מול הרשויות ערכנו כאן רשימת "אל תעשה".

1.      אל תיתן מתנה לבן משפחה

אם חשבת שניתן להפקיד מזומנים בחשבון הבנק של קרוב משפחה ולקבל ממנו "הלוואה" או "מתנה" הרי שזו טעות! מפקח המס ידרוש וגם יקבל את דפי החשבון של אותו בן משפחה וכאשר יראה את התנועות בחשבונות יסיק שנעשתה כאן "הפקדה סיבובית". זהו תעלול שהכשרות שלו מוטלת בספק וקשה להגדירו כמתנה תמימה.

2.      הפרש הזמן בין שתי הצהרות הון

בדרך-כלל ההפרש בין שתי הצהרות הינו לטובת הנישום, אך אם חשבת לנצל את העובדה שחלף זמן רב מאז הצהרת ההון הקודמת ואגב כך להוסיף להצהרה החדשה נכסים שאין להם מקור מוסבר – טעות בידך!

למפקחי המס יש כלים לבדוק ולבצע השוואת הון גם אם קיים פער של שנים בין שתי ההצהרות.

3.      תכנן מראש

כששנת המס קרבה לסיומה יש יסוד להניח כי בשנה שאחריה תונח על שולחנך דרישה להגיש הצהרת הון. מכיוון שכך, יש הדואגים לבצע כבר באותה השנה תנועות בחשבון מתוך מחשבה "לסדר" את הצהרת ההון ו"להתאים" אותה.

אולם כשמבצעים "גיהוצים" כאלה, צריך לקחת בחשבון שפקידי המס עלולים לבקש שתגיש להם את כל המסמכים הנוגעים לפעילות בחשבונות הבנק בתקופה זו או אחרת.

מסמכים אלה יכללו גם את הפעילות בשנה האחרונה, בה דאגת "לסדר" את החשבונות.

4.      נכסים בחו"ל

מחשבה תמימה היא להניח שאם יש לך נכסים בחו"ל עובדה זו תיעלם מעיני פקידי המס. זה מכבר נערכה רשות המיסים לאיתור ולגילוי נכסים ישראליים בחו"ל ואף הוחל ביישומה של תוכנית פעולה לאיתור נכסים כאלה.

"אישורים" מקרובי משפחה בחו"ל או בארץ על מתן "הלוואות" או "מתנות", רישום עודף התחייבויות כ"טעות" יתקבלו בחשדנות רבה על ידי פקידי המס או בבית המשפט.

זאת ועוד – גם אם נתת מתנה לקרוב משפחה, חובתך לדווח על כך וגם להמליץ לקרוב המשפחה לדווח  על כך כמקור לגידול ההון שלו!.

גם במקרה שנתת הלוואה לצד כלשהו, חובה לדווח על כך, שכן יש סיכוי שהצד המקבל ידווח גם הוא על סכום זה בהצהרת ההון שלו. שכחת לדווח על ההלוואה? הצלבת המידע תעיד על השמטת הון שנעשתה על ידך במכוון.

5.      כספת

גם על כספת בבנק יש לדווח כי ממילא ניתן לגלות עובדה זו מתוך עיון בדפי חשבון הבנק. פשוט  מאוד, יש שם חיובים על החזקת הכספת.

לסיכום,  לכל פעולה יש עקבות, תכננו בהתאם את הפעילות ואל תזלזלו באינטליגנציה של הרשויות.

למידע נוסף ותמיכה הרשמו באתר