1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

תיאום מס

מאת: יורם שיפר

שיטת המס הנהוגה בישראל היא מס פרוגרסיבי, כלומר שיעור המס שנקבע שונה לכל חלק מהמשכורת, ולמעשה ככל שהמשכורת גבוהה יותר משלמים יותר מס, בעוד בעלי ההכנסות הנמוכות משלמים פחות מס. שיעור המס שיש לשלם נקבע על פי סך ההכנסות במהלך השנה, מס ההכנסה בישראל מנוכה במקור, לכן המעסיק מחשב את שיעור המס ומוריד אותו מהשכר של עובדיו. מאחר ויש שכירים רבים העובדים בכמה מקומות ולעיתים המעסיק מוריד מס יותר ממה שיש לשלם בפועל, נקבע נוהל של תיאום מס המאפשר לשכירים להימנע מתשלום מס יתר ולקבל החזרים בהתאם לבדיקה ולחישוב של פקיד השומה.

מתי כדאי לעשות תיאום מס?

מומלץ לערוך תיאום מס במקרים הבאים:
• השכיר מקבל משכורת משני מקומות עבודה או יותר.
• החלפת מקום עבודה במהלך שנת המס.
• השכיר מקבל קצבה מסוימת מעבר למשכורת ממקום עבודתו.
• השכיר שהה בחו"ל ב-3 החודשים הראשונים של שנת המס.
• השכיר עזב את מקום עבודתו והחל לעבוד במקום עבודה חדש לאחר חודשיים.
• גמלאים המקבלים קצבת פנסיה בנוסף למשכורת ממקום העבודה.
• זכאות להקלות בתשלומי המס כמו הורה יחידני וכו'.
באופן כללי, המעסיקים מחשבים את שיעור המס שעליהם להפחית מהמשכורת של העובדים, אך יש מקרים בהם החישוב אינו מדויק מאחר והעובד מקבל שכר ממקום עבודה נוסף או שהוא מקבל קצבה או זכאי להטבה במס. אגב, חשוב לציין כי לשכירים העורכים תיאום מס כדאי לעשות תיאום ניכויים גם במוסד לביטוח לאומי אחר ושיטת החישוב היא פרוגרסיבית, וכך ניתן להימנע מתשלום גבוה מהנדרש לביטוח לאומי.

איך עורכים תיאום מס?

את תיאום המס יש לערוך לפני ששנת המס מסתיימת, אפשר לערוך את התיאום בתחילת השנה. יש ארבע אפשרויות עיקריות לתיאום מס, ניתן לעשות את התיאום באינטרנט, לפנות בכתב לפקיד השומה לפי אזור המגורים של הנישום, ויש אפשרות לערוך את תיאום המס בעזרת מייצג.
• פנייה בכתב לפקיד השומה – יש למלא טופס 116 ולהגיש את הטופס לפקיד השומה בהתאם למקום המגורים של הנישום. יש אפשרות להגיש בקשה לתיאום מס ללא טופס 116 אך במקרה זה יש לספק מידע לגבי מקומות העבודה בהם מועסקים ולצרף מסמכים רלוונטיים כמו תלושי שכר ועוד.
• תיאום מס באינטרנט – באתר של רשות המסים ניתן לבצע את תיאום המס לבד, בשלב הראשון יש לעבור הליך רישום והזדהות כדי להיכנס למערכת, אפשר לבצע שלב זה בעזרת מייצג שיש לו כרטיס חכם, לדגמה רואה חשבון מוסמך, או שמבצעים הזדהות באמצעות פרטים אישיים כמו תאיך ההנפקה של תעודת הזהות. לאחר מילוי הבקשה והזנת כל הנתונים הנדרשים באתר האינטרנט ניתן להפיק אישור במקום.
• מייצג – הדרך היעילה והפשוטה ביותר לתיאום מס היא בעזרת מייצג כמו רואה חשבון או יועץ מס (טופס 117). חשוב להכין ייפוי כוח למייצג ולספק לו את תלושי השכר וכל הפרטים הנדרשים למילוי ולהגשת הבקשה לפקיד השומה.
• תיאום על ידי המעסיק – הדרך הפשוטה ביותר לתיאום מס היא בעזרת המעסיק, אך שיטה זו מתאימה רק למקרים קלים ופשוטים. אם יש הכנסות נוספות צריך לערוך את תיאום המס באחת משלוש האפשרויות שציינו למעלה.

מידע חשוב

את התיאום כדאי לערוך רק אם יש הכנסות ממספר מקורות ואם זכאים להקלות בתשלומי מס. אם יש הכנסות ממספר מקורות ולא עורכים את תיאום המס – המעסיק שאינו עיקרי ינכה שיעור מס מרבי מהמשכורת, לכן חשוב להגיש את הבקשה במהלך שנת המס כדי להימנע מיתר תשלומים, ועדיף לעשות זאת בעזרת מייצג מנוסה.

יורם שיפר

יורם שיפר – רואה חשבון ואחד מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות'.
יזם בתחום האינטרנט. בין היתר פיתח מערכת להנהלת חשבונות דיגיטלית
ומערכות נוספות שנועדי לסייע לבעלי עסקים להמריא גבוה.