1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

רישיון עסק

מה אנחנו צריכים לדעת על רישיון לעסק?

רישיון עסק הוא היתר הניתן על ידי משרד רישוי מקומי, הרישיון מבטיח שהעסק מתנהל בצורה תקינה. ישנם ארבעה סוגים של רישיונות לעסקים, ורשימת העסקים החייבים ברישוי מופיעה בצו רישוי עסקים. הרישיון מעיד שהעסק נקט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על הביטחון, הבטיחות והבריאות של הציבור, לרבות סידורים הקשורים לבטיחות המבנה, לכיבוי אש ולתנאי תברואה נאותים. 

כדי להבין מה זה בדיוק רישיונות עסק ומי נדרש לאישור זה פנינו למומחים של Invoice4u כדי לעשות סדר בנושא רישוי עסקים. המומחים של מערכת אינוייס פור יו להפקת חשבוניות אונליין מאמינים בקשר אנושי וביחס אישי, לכן כדאי לדעת כי מאחורי התכנון, ההקמה והתפעול השוטף של המערכת המובילה בישראל להפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות עומד משרד רואי חשבון מהגדולים ומהמובילים במדינה.

מהו חוק רישוי עסקים?

רישיון עסק בישראל ניתן מכוחו של חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968. החוק מסמיך את שר הפנים לקבוע בצווים אילו עסקים חייבים רישוי ולהגדיר אותם. בשנת 2006 החליטה הממשלה להקים ועדה מיוחדת לבחינת רישוי העסקים בארץ, ובהתאם להחלטה הוקמה ועדת הבר בראשותו של הממונה על התקציבים לשעבר קובי הבר. הוועדה דנה בדרכים לפשט ולייעל את הליך הרישוי לעסקים במדינה, והוועדה הגישה את מסקנותיה שכללו המלצות לבצע שורת צעדים.

ב-2010 אושרה הצעת התיקון מס' 27 לחוק רישוי עסקים נקבע כי החל משנת 2013 הוראות הרפורמה ייכנסו לתוקף באופן הדרגתי. שר הפנים הוציא צו רישוי עסקים בנובמבר 2013 הכולל רשימה של עסקים טעוני רישוי. הרפורמה שנכנסה לתוקף כללה לא מעט שינויים בחוק הקיים, והיא הוסיפה הקלות שונות כמו מעבר לרישיונות עסק תקופתיים, מסלול מזורז לקבלת הרישיון (מסלול ירוק), מפרט אחיד לרישוי עסקים והקמת מנגנון ערר מנהלי.

בינואר 2021 הושלמה החקיקה והרפורמה הגיעה לסיומה בהצלחה. השינויים עליהם הוחלט נכנסו לתוקף באפריל 2021, לכן בעלי עסקים מתכננים להקים עסק חדש חייבים לפנות לרשות המתאימה על מנת להוציא רישיון עסק, אם הם טעוני רישוי, ולבעלי עסקים קיימים מומלץ לבדוק האם הם חייבים ברישוי לאחר התיקון שנעשה בחוק.

ראוי לציין כי ניהול עסק בישראל ללא רישיון מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך. לכן, עסק שפועל ללא רישיון צפוי לענישה חמורה הכוללת בין היתר סגירה מנהלית של העסק שפועל ללא רישיון, קנסות על בעלי העסק ובמקרים מסוימים גם עונשי מאסר.

כמו כן, כדאי לדעת כי האגף הבכיר לרישוי עסקים פועל כגוף ייחודי במשרד הפנים, האגף אחראי על פעולות והחלטות מטה וביצוע, ואגף הרישוי עובד עם משרדי ממשלה שונים, רשויות מקומיות, ארגונים כלכליים, בעלי תפקידים ברמת מחוזות ועוד. בין היתר האגף אחראי על עבודה עם כנסת ישראל ועליו לייעץ, לסייע ולקדם חקיקה בתחום הרלוונטי לרישוי עסקים.

לחוק רישוי עסקים יש מטרות מוגדרות וברורות, זהו אחד מהחוקים החשובים והקריטיים ביותר לציבור הרחב ולתושבי המדינה. יש לזכור כי המדינה מעוניינת לעודד יזמים להקים ולפתח עסקים בכל התחומים, אך במקביל המדינה נדרשת לדאוג לתושביה. לכן, חוק רישוי עסקים נועד להבטיח שהעסקים המוקמים ופועלים במדינה יפעלו במסגרת החוק. לחוק יש 7 מטרות מרכזיות על מנת לשמור על הציבור בישראל, המטרות שהוגדרו הן:

 • מניעת סכנות לשלם הציבור, לרבות הבטחת הציבור מפני מקרי שוד והתפרצות.
 • מניעת מפגעים ומטרדים תוך הקפדה על איכות נאותה של הסביבה.
 • בריאות הציבור, במיוחד תנאי תברואה נאותים בעסק.
 • מניעת סכנות כמו מחלות בעלי חיים, זיהום מקורות מים עקב דליפה או שפיכה של חומרי הדברה, דשנים ותרופות.
 • קיום דיני התכנון והבנייה.
 • קיום הוראות הנוגעות לכבאות.
 • הבטחת שלומם ובטיחותם של האנשים הנמצאים בעסק ובסביבתו.

איזה עסק מחויב ברישוי?

בצו רישוי עסקים מופיעה רשימה עדכנית של העסקים החייבים ברישוי על פי חוק. הרשימה מתייחסת ל-10 תחומים מרכזיים המחייבים רישיון עסק, ובהם עסקים בתחומי הבריאות, המזון, התעשייה והחקלאות.

כדי לדעת האם העסק חייב ברישוי – מומלץ עוד בטרם פתיחת העסק החדש לבצע בדיקה האם העסק טעון ברישוי. באופן כללי, עסקים טעוני רישוי הם העסקים שהוגדרו בצו רישוי עסקים, אלו עסקים השייכים לתחומים הבאים:

 • בריאות, קוסמטיקה, רוקחות, לדוגמה מכון יופי, קליניקה של קוסמטיקאית וכו'.
 • דלק ואנרגיה, כולל תחנות דלק ומתקני אנרגיה.
 • חקלאות ובעלי חיים, כמו לול לגידול עופות.
 • מזון, לדוגמה עסקים כמו מסעדות ובתי קפה המוכרים מזון.
 • מים ופסולת, לדוגמה עסקים המוקמים לטיפול בפסולת מסוימת.
 • מסחר ושונות, למשל מכבסה, ניקוי יבש ועוד.
 • נופש, ספורט ועינוג הציבור, לדוגמה בתי מלון, מתחמי נופש ואירוח, קאנטרי קלאב וכו'.
 • תעשייה, מלאכה, מחצבים וכימיה, לדוגמה נגריה, מתפרה.
 • רכב ותעבורה, נדרש רישוי לעסקים כמו חניונים, מגרש רכב ועוד.
 • שירותי שמירה ואבטחה, נשק, תחמושת, לדוגמה מוקד אבטחה וסיור.

כמה סוגי רישיונות קיימים?

העסקים טעוני הרישוי מגיעים ממגוון רחב של תחומים ותעשיות, לכן הוחלט על הנפקת רישיונות שונים בהתאם לסוג העסק ואופי הפעילות המתקיימת בו. יש ארבעה סוגים עיקריים של רישיונות עסק, ההבדל העיקרי בין סוגי הרישיונות הוא משך תוקפם.

רישיון עסק לצמיתות

רישיון קבוע (לצמיתות) הנכנס לתוקף ממועד הוצאת האישור, כל עוד הרישיון לא בוטל על ידי רשות הרישוי.

רישיון תקופתי

רישיון עסק הניתן לתקופה של שנה, שלוש או חמש שנים, הרישוי מתאים לעסקים בהם יתקיים תהליך לחידוש הרישיון בתום התקופה הנקובה.

רישיון זמני

רישיון הניתן לעסק לזמן מוגבל, תוקף הרישיון הזמני הוא פחות משנה.

היתר זמני

היתר המאפשר לעסק הטעון ברישוי בעתיד, ההיתר הזמני ניתן לתקופה של עד שנה.

ברפורמה החדשה לחוק הרישוי נקבעו גם מסלולי רישוי מקוצרים, ופורסמו מעל 80 מפרטים אחידים לפי סוג העסק במטרה לייעל ולשפר את התהליך, וכדי לאפשר לכל אדם המתכנן לפתוח עסק להבין מראש מהם התנאים הנדרשים לקבלת הרישיון.

לעיתים יש להוציא היתר או רישיון מקדים על פי חוקים ותקנות שונים, וזאת כתנאי לקבלת רישיון עסק. לכן, כדאי להתייחס גם לסוגי הרישיון וההיתרים הבאים במסגרת רישוי עסקים:

רישיון לניהול מוסך

מוסך הוא עסק טעון רישוי, וכדי לקבל רישיון עסק למוסך יש לעמוד בדרישות ובתקנות שנקבעו בחוק. תוקף הרישיון ל-15 שנים, וגורמי הרישוי הרלוונטיים הם מחלקת הנדסה ברשות המקומית (תב"ע, היתר בנייה, קרקע מיועדת לתעשייה, הסדרי כניסה ויציאה, מפריד דלק ושמן מים ועוד), המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, משרד התמ"ת, רשות הכבאות וההצלה

היתר לשימוש חורג

ההיתר מאפשר לעסק לעשות שימוש שונה מהשימוש שהוגדר בהיתר הבנייה הקיים למבנה ו/או בתוכנית החלה במקום. את ההיתר לשימוש חורג מקבלים מוועדת המשנה לתכנון ובנייה ברשות המקומית.

היתר רעלים

אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה על שימוש ואחסון של רעלים וחומרים מסוכנים.

היתר בנייה

רישיון למבנה קיים או חדש באחריות הוועדה לתכנון ובנייה.

מפעל מזון

עסקים רבים בתחום המזון, ובהם מפעלי ויצרני מזון, חייבים ברישוי עסק מתאים הרישיון למפעל מזון או ליצרן מזון מונפק על ידי שירות המזון במשרד הבריאות ומטרתו להבטיח ולאפשר פיקוח על הייצור במפעלי המזון בארץ ולהגן על בריאות הציבור. רישיון זה לא מיועד למסעדות, דוכני מזון, בתי אוכל וכו', ועסקים אלה נדרשים ברישיון עסק.

איך בודקים את סטטוס הרישוי לעסק?

בעלי עסקים קיימים או חדשים יכולים לבדוק את סטטוס הרישוי לעסק באמצעות מעקב דיגיטלי אחר בקשתם לרישיון העסק. יש להיכנס לאזור האישי של גורם הרישוי, למשל רשות מקומית, להזדהות באמצעות ת"ז או ח.פ ומספר בקשה לרישיון (9 ספרות). לאחר מילוי טופס לבדיקת סטטוס הרישוי לעסק מקבלים פירוט של מצב הרישיון ומידע לגבי הסטטוס מול הגורמים המאשרים.

בדיקת סטטוס ניתן לבצע במערכת החדשה לרישוי מקוון, המערכת זמינה מסביב לשעון.

הדרכים לקבלת רישיון עסק

הרשות המקומית מהווה את רשות הרישוי ובאחריותה להנפיק רישיונות עסק, כמובן בהתאם לחוקי העזר העירוניים ובהתאם לתנאים ולדרישות המוגדרים. רשות הרישוי מציבה דרישות משלה מעבר לדרישות נותני האישור הממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ובהם: משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, משרד הבריאות, משרד החקלאות, רשות כבאות והצלה.

כדי לקבל רישיון עסק יש לפנות ליחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית שבה מתכוונים לפתוח את העסק או לשנות עסק קיים, ולאחר קבלת המידע יש לאסוף מסמכים ואישורים מהגורמים הרלוונטיים. עם זאת, חשוב לציין כי תהליך קבלת רישיון עסק הוא מתיש וממושך, יש להתמודד עם גופים שונים וביורוקרטיה מורכבת וסבוכה. לכן, כדאי לשקול הוצאת רישיון עסק בעזרת חברה המתמחה בתחום זה או בעזרת משרד רואי חשבון.

מהם הפרמטרים לקבל רישיון עסק?

תנאים מוקדמים

רשות הרישוי ו/או נותני השירות יכולים לדרוש תנאים מוקדמים כתנאי להנפקת רישיון עסק.

תנאי ברישיון/בהיתר זמני

הרשות יכולה לקבוע תנאי שיש לקיימו באופן קבוע בעת הפעלת העסק.

תנאים נוספים ברישיון

לאחר הנפקת הרישיון לעסק יתכן ורשות הרישוי תוסיף תנאים נוספים.

לאחר שכל גורמי הרישוי נתנו את אישורם, רשות הרישוי תפעל להנפקת רישיון עסק. הרישיון תקף רק לאחר חתימת בעל העסק ואינו ניתן להעברה והוא לא תקף אם חלו שיניים בעסק, בעיסוק או בכתובת.

האם צריך לשלם על רישיון עסק?

הוצאת רישיון עסק כרוכה בתשלום אגרה. יש לשלם אגרת רישוי עסקים לכל פריט רישוי הכלול בבקשה. גובה אגרת הרישוי משתנה בהתאם לעדכוני החוק.

הגופים האחראים לקבלת הרישיון

בהתאם למפורט בחוק רישוי עסקים ובתקנות שנקבעו – יש לקבל אישור מכל הגופים האחראים שנקבעו בחוק, ובהם משרדים ממשלתיים וגורמים נוספים, תוך התייחסות גם לשיקול דעתה של רשות הרישוי. בין הגופים האחראים לקבלת רישיון עסק ניתן למנות את היחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית, כבאות והצלה, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד החקלאות, משרד העבודה, ועדת תכנון ובנייה או מחלקה הנדסית.

 

הכתבה באדיבות Invoice4u, המערכת המובילה להפקת חשבוניות דיגיטלית, החברה מציעה מערכות ושירותים נוספים המתממשקים לחשבונית הדיגיטלית כמו סליקת אשראי באינטרנט, מערכת ניהול לקוחות CRM, מערכת דיוור מתקדמת, מערכת ניהול הוצאות ופתרון להוראות קבע בכרטיסי אשראי. 

שאלות ותשובות בנושא רישיון עסק

 • מי לא צריך רישיון עסק?

  חובת רישוי עסק אינה חלה על משרדים של בעלי מקצועות חופשיים כמו רואי חשבון ועורכי דין, מרפאות שונות, סטודיו להתעמלות, גני ילדים ופעוטונים פרטיים, חנויות הלבשה והנעלה, עסקים למכירת חלקי חילות חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה ועוד. גם חניון ששטחו עד 500 מ"ר, משתלות קטנות עד 300 מ"ר ומכוני כושר לדיירים בבנייני מגורים פטורים מרישיון עסק.

 • איך בודקים אם יש רישיון עסק?

  הדרך המהירה והפשוטה ביותר לבדוק אם יש רישיון עסק היא דרך מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית שבה נמצא העסק. חלק גדול מהרשויות המקומיות מציעות אפשרות לבדוק האם יש לעסק רישיון חוקי ותקף באמצעות האתר שלהן. כמו כן, חשוב לדעת כי בעל העסק חייב להציג במקום בולט את הרישיון, בדרך כלל על הקיר.

 • מה ההבדל בין רישיון עסק לרישוי עסקים?

  חוק רישוי עסקים קובע שאסור להפעיל עסק טעון רישוי, וכל עוד אין רישיון עסק ביד או היתר זמני או היתר מזורז, אין להפעיל את העסק. רישיון עסק מהווה את האישור המתיר לבעלים להפעיל את העסק בהתאם לתנאים ולחוקים.

 • כמה עולה רישיון עסק?

  העלות להנפקת רישיון עסק משתנה מעסק לעסק. יש פרמטרים רבים המשפיעים על עלות הוצאת הרישיון לעסק, והעלויות משתנות בהתאם לפרמטרים כמו סוג העסק, גודל העסק, מספר הרשויות שיש לערב בתהליך הרישוי ועוד.