1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

פתיחת עסק

הרשו לעצמכם להצליח. אנחנו כאן לסייע לכם.

מאת: יורם שיפר

ישראלים רבים מעוניינים להקים עסקים חדשים, ועל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כ-45,000 עסקים חדשים נולדים בכל שנה. כדי לפתוח עסק חדש יש להישמע לחוק, ובשלב הראשון היזם צריך לבחור את צורת ההתאגדות העסקית המתאימה לו ביותר. יש שלושה סוגי עוסקים המוכרים בחוק הישראלי וברשויות המס – עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ. כדי לבצע עסקאות ולקבל תשלום מהלקוחות, יש לפתוח תיק במע"מ, במס הכנסה ובביטוח לאומי, עדיף בעזרת מייצג מנוסה כמו רואה חשבון מוסמך.

צעדים בפתיחת עסק חדש

פתיחת עסק חדש מלווה בהתרגשות רבה ובלא מעט פחדים. כדי לפתוח עסק יש להחליט מראש מהי צורת ההתאגדות הנכונה והכדאית ביותר, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון כדי להחליט נכון. אם מתכננים להקים עסק קטן כדאי לבחור בעוסק פטור או מורשה. עוסק פטור הוא עצמאי שמחזור ההכנסות השנתי שלו נמוך מהתקרה שנקבעה בחוק, נכון ל-2021 תקרת ההכנסות השנתיות לעוסק פטור היא 99,893 ₪.
עוסק פטור לא רשאי לגבות מע"מ מהלקוחות, ובנוסף הוא לא יכול לקזז מע"מ מהוצאות העסק. יש עוסקים החייבים על פי פקודת המס להקים עסק עצמאי בצורת התאגדות של עוסק מורשה, לדוגמה רופאים, עורכי דין, מהנדסים, מרצים, רואי חשבון, אדריכלים ועוד.
עוסק מורשה הוא עצמאי ללא הגבלה על מחזור ההכנסות השנתי שלו, עליו לנהל ספרים ולהפיק חשבוניות מס וקבלות ללקוחות. עוסק מורשה גובה מע"מ בעסקאות, הוא רשאי לקזז מע"מ בגין רכישות והוצאות של העסק, והתדמית שלו טובה יותר.
אפשר להקים גם חברה בע"מ, זו ישות משפטית נפרדת מהבעלים, ויש לחברה יתרונות משמעותיים מבחינת תדמית, מיסים ומשפט. אם בוחרים לפתוח חברה בע"מ יש עלויות נוספות מאחר וחייבים לבצע רישום ברשם החברות, לשלם אגרה שנתית ולבחור רואה חשבון לצורך בקרת הדוחות.

פתיחת תיק במע"מ

פתיחת עסק חדש מתחילה בפתיחת תיק במע"מ, יש למלא טופס 821 משולב עם טופס 821 א', עבור עצמאי (עוסק פטור או עוסק מורשה) או עבור חברה בע"מ (תאגיד). חשוב לצרף את המסמכים הנדרשים כמו צילום תעודת זהות וספח, צ'ק מבוטל, חוזה שכירות לעסק (אם יש) ועוד. פתיחת עסק בצורת התאגדות של חברה בע"מ מחייבת גם תעודת רישום מרשם החברות, תקנון, פרוטוקול הקמת עסק, צילום ת"ז של הדירקטורים, אישור על ניהול חשבון בנק עסקי ומידע על הרכוש.

פתיחת תיק במס הכנסה

הצד הבא לצורך פתיחת עסק חדש הוא מילוי טופס 5329 עבור תיק לעצמאי או טופס 4436 עבור חברה. את הטופס יש להגיש בכתב לפקיד השומה במס הכנסה, חשוב לצרף את כל המסמכים הדרושים לפתיחת התיק, וניתן לבצע את הרישום באופן מקוון, לבד או על ידי מייצג מוסמך, ולא חייבים להגיע פיזית למס הכנסה.
אם מתכננים להעסיק עובדים בעסק החדש יש לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה.

פתיחת תיק בביטוח לאומי

לאחר פתיחת התיקים במע"מ ובמס הכנסה יש לפתוח תיק גם במוסד לביטוח לאומי. יש למלא טופס 6101T, לצרף מסמכים על פי דרישה, ולאחר פתיחת התיק מקבלים בדואר פנקס תשלומים. אם העסק מעסיק עובדים יש למלא בנוסף גם טופס 102 – דין וחשבון על העסקת עובדים.

רישום חברה ברשם החברות

כאשר פותחים חברה יש לרשום אותה במאגר של רשם החברות, יש למלא טופס לרישום חברה ולהחתים עורך דין, לצרף מסמכים נדרשים כמו הצהרת בעלי המניות, הצהרת דירקטורים ותקנון חברה.
פתיחת עסק מחייבת את הבעלים לבצע ניהול ספרים כחוק, להפיק חשבוניות וקבלות, לרשום את ההוצאות וההכנסות ולשלוח דיווחים בזמן לרשויות המס, למשל דו"ח שנתי. לבעלי העסקים יש זכויות ולא מעט חובות, לכן חשוב לבחור היטב רואה חשבון וכדאי גם להשתמש במערכת אינוייס פור יו (Invoice4u) להפקת חשבוניות ירוקות באינטרנט.
המערכת של אינווייס פור יו מציעה כלים מתקדמים לניהול העסק, לרבות כלים לניהול ההוצאות וההכנסות, הפקת חשבוניות וקבלות, דוחות חשבונאיים, סליקה, גבייה, מעקב ובקרה.

יורם שיפר

יורם שיפר – רואה חשבון ואחד מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות'.
יזם בתחום האינטרנט. בין היתר פיתח מערכת להנהלת חשבונות דיגיטלית
ומערכות נוספות שנועדי לסייע לבעלי עסקים להמריא גבוה.