1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

עיצום כספי – מה זה אומר?

מה אנחנו יודעים על עיצומים כספיים?

מה זה עיצום כספי ומדוע כל עצמאי חייב להימנע ולחשוש ממנו? מתי רשות המיסים מחליטה להטיל עיצומים כספיים על עצמאים ובעלי חברות? האם ומתי ניתן לערער על העיצום הכספי שהוטל ואיך להימנע מהעונש הכספי? המומחים של INVOICE4U הכינו מדריך בנושא.

 

מהם עיצומים כספיים?

ובכן, השימוש בעיצום כספי בישראל החל כבר בשנות ה-90 של המאה הקודמת. זוהי עונש כספי המופיע בעשרות חוקים ותקנות, ובהם גם בתקנות מס הכנסה. החוק קובע כי מנהל במס הכנסה מוסמך להטיל עיצומים כספיים על עוסק שמפר את התקנות ואינו מגיש דוחות בזמן, בדגש על הגשת דוח שנתי, ובנוסף התקנות מסמיכות את המנהל לפתוח בהליך פלילי נגד הנישום.

באופן כללי, רשות מנהלית מוסמכת להטיל עיצומים כספיים, כלומר עונש כספי, במקום לנקוט בהליך פלילי. כל הרשות המנהלית מטילה עונש משמעותי אך מרוכך בהשוואה להליך הפלילי. גם המנהל במס הכנסה מוסמך על פי פקודת מס הכנסה להטיל את העיצום הכספי על נישומים שלא הגישו בזמן דוח שנתי, והסמכות המוענקת לו מפורטת בסעיף 105 ב- סעיף 195 ט לפקודה.

 

למה עצמאי / חברה צריכה לחשוש מזה?

כאשר יש למנהל במס הכנסה יסוד סביר להניח כי עוסק מורשה או חברה לא הגישו דוח שנתי מקוון ובהתאם למועד הקבוע בסעיף 132 ובסעיף 166 לפקודה, יש באפשרותו להטיל עיצום כספי על עוסק פטור (או נישום אחר) עד לסכום של 540 ₪ (נכון לשנת 2023) בגין כל חודש פיגור בהגשת הדוח השנתי.

כל פרילנסר או נישום אחר חייב בהגשת הדוח בזמן, ואי הגשת הדוח במועד היא עבירה פלילית על כל המשתמע מכך. בנוסף, העיצום הכספי עשוי להיות גבוה ככל שמאחרים בהגשת הדוח למס הכנסה, וחשוב לזכור כי מנהל מס הכנסה יכול להחליט גם על הליך פלילי נגד חברה בע"מ או עוסק, ועצמאים ובעלי חברות חייבים לחשוש מהתהליך הפלילי העשוי להביא לתוצאות קשות, לנזק תדמיתי ולהפסדים כספיים.

 

האם ומתי ניתן לערער על עיצום כספי שהוטל?

אם המנהל החליט להטיל עיצום כספי על הנישום לפי סעיף 195 ב לפקודת מס הכנסה העצמאי חייב לשלם את הקנס עד 30 ימים ממועד קבלת הודעת החיוב. כדאי לדעת כי ההודעה על הטלת עונש כספי כוללת פירוט על ההפרה בגינה מוטל העיצום הכספי, ובנוסף ההודעה מציינת את גובה הקנס והאפשרות לטעון טענות ולהגיש השגה על הקנס.

סעיף 185 ד לפקודת מס הכנסה קובע שקיימת זכות לנישום לטעון נגד החלטת המנהל והוא רשאי להגיש השגה בגין הטלת עיצום כספי. הנישום חייב להגיש השגה על עיצומים כספיים בתוך מסגרת הזמן שנקבעה בתקנות, והמנהל חייב לטפל בהשגת שהוגשה לו בתוך 45 ימים ממועד קבלת הבקשה. הנישום יכול להגיש ערעור על החלטת המנהל, ועליו להגיש את הבקשה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

בעלי עסקים וחברות חוששים בצדק מהעיצום הכספי, במיוחד בגלל החשש מפתיחת הליך פלילי נגדם. לכן, אם מקבלים עיצום כספי מהמנהל ומעוניינים להגיש השגה חשוב לפנות לייעוץ מקצועי הניתן על ידי רואה חשבון מנוסה. ישנם מצבים שבהם ניתן לשכנע את המנהל לבטל את הקנס הכספי או להפחית את גובה הקנס. כך לדוגמה, אם הנישום לא הגיש את הדוח השנתי במועד בגלל קושי טכני בשידור הדוח המקוון, מילואים, אי תשומת לב, מחלה, אירוע טרגי בחיי הנישום וכדומה –  ברוב המקרים מנהל יבטל או יפחית את הקנס.

 

שלבי הגשת השגה על עיצומים כספיים:

  • שליחת השגה למנהל.
  • רישום ההשגה במשרד מס הכנסה ותחילת הטיפול בבקשה.
  • אם הטיפול בבקשת ההשגה מתארך המנהל יכול להורות על הקפאת גביית החוב.
  • מתן תשובה מנומקת לנישום והחלטה סופית בעניין.

 

איך נמנעים ממצבים אלה?

מומלץ לכל הנישומים להימנע מעיצומים כספיים, והדרך לכך היא הגשה בזמן של הדוח השנתי למס הכנסה. כדי לא לשכוח להגיש את הדוח השנתי כדאי לקבל ליווי צמוד של משרד רואי חשבון ולנהל את העסק בעזרת מערכת מתקדמת בענן. העצמאים חייבים להגיש דוחות במועד שנקבע בתקנות ובהוראות ניהול ספרים, לכך עליהם לנהל את העסק בצורה חכמה, מאורגנת ומסודרת.

אם גם אתם רוצים להימנע מבעיות מול רשויות המס ומקנסות כבדים הנכם מוזמנים להתנסות במערכת INVOICE4U וליהנות משירות ומליווי מקצועי צמוד של משרד רואי חשבון.