1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

ניהול תזרים מזומנים

כל מה שצריך לדעת

מה חשובת שתדעו על ניהול תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים מהווה הלב החי של העסק, שכן מהווה "הארנק" של העסק. משכך, ניהול תזרים מזומנים הוא אחד הפעולות החשובות ביותר לשם שמירה על עסק משגשג, וביצועו באופן לקוי אף יכול להביא לכדי פשיטת רגל. אז מהו תזרים מזומנים, כיצד יש לבצע בחינה נכונה של תזרים המזומנים וכיצד יכולה לסייע לכם תוכנת תזרים מזומנים? ניהול תזרים מזומנים – כל מה שצריך לדעת. 

מהו תזרים מזומנים

נתחיל מפורמליות – תזרים מזומנים הוא מונח בחשבונאות, אשר מתייחס לתזוזה של כסף בתוך יחידות העסק השונות בתקופה קצובה. בתזרים המזומנים משתמשים לניהול פרמטרים שונים בנכס, לרבות שמירה על רווחיות, תכנון נכון של תקציב העסק ונקודות רבות נוספות.

לתזרים המזומנים וניהול נכון שלו בעלי השפעה משמעותית על העסק, ולראיה, תזרים המזומנים אף מקבל דו"ח פרטני במסגרת הדוחות התקופתיים של החברה. אם כן, עתה נעבור שלב שלב, ונענה על כלל השאלות הרלוונטיות הנוגעות לניהול תזרים מזומנים לעסק.

מה כלול בתזרים מזומנים?

כפי שציינו לעיל, תזרים מזומנים לעסק נוגע לתזוזת הכספים, כאשר ישנם שני פרמטרים עיקריים על בסיסם בוחנים את ניהול תזרים המזומנים – תקבולים ותשלומים.

תקבולים

החלק הראשון שעל בסיסו מרכיבים את תזרים המזומנים, ומסייע לשמור על ניהול תזרים העסק, הוא צד התקבולים. ככלל, תקבולים הם כלל ההכנסות שהעסק צופה לקבל. בין היתר, ניתן למנות על צד התקבולים הכנסות מלקוחות במזומן ובאשראי, הכנסות בגין השקעות החברה ועוד.

תשלומים

לצד התקבולים עומדים התשלומים השונים שעומדים לחובת החברה ככלי בוחן לבחינת מצב ניהול תזרים החברה, שכן הכספים שהתקבלו, בקיזוז התשלומים אותם יש לשלם, יצביעו על שיעור המזומנים שיעמוד לחברה בסוף כל תקופה.

בין היתר, על התשלומים השונים ניתן למנות תשלומים בגין שכירות וחשבונות, משכורות, אחזקת מלאי, תשלום לספקים ותשלומים רבים אחרים של העסק.

השלבים בניהול תזרים מוזמנים בצורה נכונה

לאחר שעמדנו על הצדדים הכלולים בניהול תזרים מזומנים, יש לעמוד על חשיבותו של התזרים. לא פעם, הגיעו גם עסקים רווחיים למצב בו הם מגיעים לכדי הליכי חדלות פירעון ואף לפשיטת רגל, כל זאת בשל ניהול לא נכון של תזרים המזומנים, שלא אפשר פירעון כלל חובות החברה.

מתוך חשש וחוסר ידע, בעלי עסקים לא פעם בוחרים להעביר לגורם חיצוני את מלאכת ניהול תזרים מזומנים לעסק. עם זאת, חשוב שבעלי עסקים יהיו מודעים לאופן בו יש לבצע ניהול תזרים מזומנים נכון, זאת לשם שמירה על יציבות העסק.

שלב ראשון – הערכת התשלומים הצפויים

הדרך הפשוטה ביותר לבצע הערכה של התשלומים הצפויים לעסק מתחילה בחלוקת ההוצאות לשני ראשים עיקריים – הוצאות משתנות והוצאות קבועות. כך, בעוד הוצאות דוגמת שכר עבודה ושכירות חודשית ייחשבו כהוצאות קבועות, תשלומים בגין אחסנת מלאי והזמנות ישתנו מדי חודש.

לאחר שחילקנו את ההוצאות לשתיים, נבחן מתי עלינו לשלם בגין כל אחת מההוצאות האמורות, וכך נדע להיערך מבחינת היקף התקבולים אותם אנו צריכים להעמיד בכל תקופה.

שלב שני – הערכת התקבולים הצפויים

בניגוד להערכת התשלומים הצפויים, אשר מתבצעת באופן צופה עתיד, שלב הערכת התקבולים הצפויים, כחלק מניהול תזרים מזומנים, הוא הליך שמתבסס הן על העבר והן על העתיד.

כך, יהא על בעל העסק לבחון את היקף התקבולים החודשי שהתקבל בעבר. בין היתר, יבחן בעל העסק עונתיות של העסק בפרט ושל הענף בכלל, שינויים עתידיים במחירי חומרי גלם, מצב השוק והתחרות העתידית וכו'.

יש לשים לב כי את ההכנסות האמורות יש לייחס לחודש בו הן יגיעו. כך, אם תקבולי האשראי מגיעים בצורה של שוטף +60, נייחס, לשם המחשה, את הכנסות ינואר כתקבולי מרץ.

שלב שלישי – צפי השקעות משתנות

לאחר שחישבנו את שיעור התקבולים והתשלומים וביצענו התאמה שלהם לכל תקופה נתונה, עלינו לבחון השקעות והכנסות משתנות. נקודה זו חשובה בעיקר לאור היות החברה עסק חי, שדורש לעיתים הוצאות לא צפויות, אשר יכולות להכביד, שאליהן נרצה להתכונן.

בשלב הראשון, נבחן ונבצע הערכה של עלויות ההשקעה השונות, אשר אנו צופים להיתקל בהן מדי שנה. את הוצאות אלו נבחן בהתאם למחירים המוצעים בשוק נכון ליום הבדיקה, ואלו ייוחסו ככספים אליהם נדרש בצורה חד פעמית לאורך השנה.

שלב רביעי – פירעון הלוואות

מעבר להשקעות נוספות שאינן צפויות, עולה נושא פירעון ההלוואות. לא פעם, לשם שמירה על תזרים מאוזן ואף בשל משבר של העסק, תבחרו ליטול הלוואה, אותה תיאלצו להחזיר במהלך תקופה קצובה.

במסגרת סעיף זה יהא עליכם לבצע מספר פעולות. ראשית, יהא עליכם לבחון כל הלוואה באופן פרטני, תוך פריסת סכום ההלוואה לאורך כלל תקופת החזר ההלוואה. לאחר שתבצעו פעולה זו ביחס לכל אחת מההלוואות, יהא עליכם לסכום את שיעור ההחזר החודשי, ובכך תוכלו לוודא מהו היקף פירעון ההלוואות החודשי הנדרש מכם, במסגרת ניהול תזרים מזומנים נכון.

השלב האחרון – ידע והבנה של המצב הכספי נכון ליום הבדיקה

במסגרת השלב האחרון של הבדיקה, אשר יוביל אתכם  לניהול תזרים מזומנים לעסק שישמור על מצב מאוזן ואף יוביל לשגשוג, יהא עליכם לבחון את מצב העסק מבחינת מאקרו.

במסגרת הסעיף, יהא עליכם לבחון ולחשב את מסגרות האשראי של העסק, יתרות ההלוואות הכלליות ואת שיעור המזומנים העומד לרשות העסק ביום הבדיקה ובמהלך התקופה הקרובה. בין היתר, ניתן לבצע את הסקירה האמורה באופן ידני, על דף או מחשב, או דרך תוכנת תזרים מזומנים שמסייעת רבות על הבדיקה.

לאחר ביצוע כלל השלבים לעיל, ועל בסיס כלל הנתונים שנאספו, תוכלו לשמור על ניהול תזרים מזומנים נכון, יציב ואשר ישמור על חוסנו הכלכלי של העסק.

איך משפרים את היעילות של תזרים מזומנים?

אז לאחר שסקרנו את המדריך המלא לעיל, המפרט איך מבצעים ניהול תזרים מזומנים לעסק, הגענו למנה העיקרית, היא לעניין שיפור יעילות תזרים המזומנים. לצד העצה לעיל, היא העברת המקל לידיו של רואה חשבון עליו אנו סומכים בניהול תזרים המזומנים, ישנן שתי דרכים עיקריות לשיפור יעילות תזרים מזומנים לעסק.

עבור בעלי האמביציה מביננו, ישנה האפשרות לבצע את בחינת וניהול תזרים מזומנים לעסק באופן עצמאי ושוטף. עם זאת, יש לציין כי הבדיקה האמורה דורשת התמצאות במסמכי החברה ולא מעט כוח רצון. עבור אלו מכם שפחות מתמצאים ומחפשים את הלמידה, נולדה תוכנת תזרים מזומנים.

תוכנת תזרים מזומנים – הפתרון הנוח

עבור אלו מכם שאינם נמנים על בעלי האמביציה, תוכנת תזרים מזומנים יכולה להיות פתרון נוח ומשתלם למדי. התוכנות השונות הקיימות בשוק יודעות לבצע כיום פעולות אוטומטיות רבות שנעשו עד היום בפעולות ידניות, בהן ניהול חשבונות הבנק, ביצוע תשלומים ושליחת קבלות ואף רישום תנועות יומן באופן אוטומטי.

כך, לצד העובדה שתוכנת תזרים מזומנים יכולה להקל עליכם בביצוע פעולות יומיומיות, היא תוכל גם לסייע בשמירת הדאטה ואיגודו בצורה יעילה ונוחה לבחינה. כך, תוכלו ללמוד בצורה אינטואיטיבית על התזרים של העסק שלכם, ולשמור עליו מפני קריסה כלכלית.

סיכום – אז מה למדנו על תזרים מזומנים?

אם כן, במאמר זה סקרנו הכל אודות תזרים מזומנים. ראשית, עמדנו על העובדה כי תזרים המזומנים הוא בעל חשיבות גבוהה לעסק, ואף זוכה לחוברת דוחות פרטניים, ועל הרכבו, הכולל תקבולים ותשלומים.

לאחר מכן, עברנו לבחון את חמשת השלבים בהם עליכם, בעלי עסקים, לעמוד כדי לבצע ניהול תזרים מזומנים נכון, הם הערכת התשלומים הצפויים, הערכת התקבולים הצפויים, בחינת ההשקעות המשתנות ופירעון ההלוואות ולבסוף, בחינת המצב הכספי ביום הבדיקה.

לבסוף, הצגנו עבורכם את העובדה שלצד האפשרות לבצע את בחינת תזרים מזומנים לעסק באופן עצמאי, עומדת לכם האפשרות להשתמש בתוכנת תזרים מזומנים, אשר יכולה להקל באופן משמעותי על ניטור תזרים המזומנים של העסק ולאפשר בקרה נוחה ויעילה.