1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מענק עבודה לעצמאים

מענק עבודה לעצמאים - איך ועד איזה סכום?

מענק עבודה מהווה תוספת הכנסה לעצמאים וגם לשכירים בעלי הכנסות נמוכות. מענק לעצמאים נועד לחזק את המעמד של בעלי השכר הנמוך. חשוב לדעת כי מענק עבודה לעצמאים מיועד לכל עוסק שמלאו לו 23 שנים ויש לו ילדים או שגילו 55 שנים ומעלה (גם ללא ילדים), והייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת המס בגינה מבקשים את המענק. המומחים של Invoice4u הכינו מדריך בנושא כדי לסייע לעצמאים לקבל את המענק, בכפוף לתנאים שנקבעו. 

מהו מענק עבודה?

חוק מענק עבודה, תשס"ח 2007, הוא חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ומטרתו בין היתר לצמצם פערים חברתיים. מענק עבודה משמש ככלי ייעודי של רשות המסים, הכלי מאפשר לה לספק לעצמאים ולשכירים תופסת להכנסתם, אם ההכנסה או השכר שלהם אינו מספיק, והכלי נועד גם לעודד את תושבי המדינה לעבוד ולא לשבת בבית ולהגיע למצב של דמי אבטלה ללא עבודה.

רשות המסים מפרסמת מדי שנה את המועד שבו ניתן להגיש בקשות לקבלת המענק. גובה המענק מושפע מהשכר של העובד או מההכנסה של העוסק, בהתאם לרמת השכר או ההכנסה בשנה החולפת. באמצעות כלי מענק העבודה, רשות המסים מסייעת לעצמאים ולשכירים הזקוקים לכך, ובכך היא תורמת להקטנת פערים כלכליים וחברתיים.

החל מ-2011 הורחבה התוכנית של מענק עבודה, הרחבת התוכנית הגדילה משמעותית את מספר הזכאים. בשנת 2011 שולמו מענקי עבודה בסכום כולל של כ-530 מילון ₪ לעובדים ולעצמאים, ובשנת 2012 הסכום עלה באופן משמעותי ועמד על כמעט 870 מיליון ₪.

האם גם עצמאים זכאים למענק עבודה?

בהחלט כן. רשות המסים מציעה מענקי עבודה גם לעצמאים בעלי הכנסות נמוכות. התנאים לקבלת מענק עבודה לעצמאים הם עוסק יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מהעסק שלו או ממשלח ידו בשנת המס 2021. לפי הגדרת רשות המסים הכנסה מעסק ומשלח יד היא השתכרות או רווח מכל סוג של עסק או משלח יד בתקופת זמן כלשהי, או הכנסה מעסקה או מעסק אקראי עם אופי מסחרי, וזאת לאחר הניכויים המותרים מההכנסה לפי כל דין, ולפני קיזוזים ופטורים.

בתקופה הקורונה הממשלה החליטה על הקלות שונות לכן יותר עצמאים קיבלו מענק עבודה. מאחר ומענק לעצמאים מיועד לבעלי הכנסות נמוכות, בדרך כלל מי שעומד בקריטריונים הוא עוסק פטור, עם זאת גם בעלי חברה בע"מ יכולים להיות זכאים בהתאם להכנסה שלהם, ובמיוחד אם העצמאי הוא הורה יחידני.

איך בודקים מי זכאי?

לצורך בדיקת זכאות למענק עבודה לעצמאים יש שתי דרכים עיקריות:

  • הגשת התביעה בסניף הדואר.
  • הגשת התביעה באופן מקוון באתר של רשות המסים.

אפשרות נוספת לבצע בדיקות זכאות למענק לעצמאים היא לפנות אל רואה החשבון של העסק ולבקש ממנו לבדוק האם אנחנו זכאים לקבל מענק עבודה. כדאי לדעת כי רשות המסים בודקת את הזכאות של עוסק פטור או כל עצמאי אחר באופן ממוחשב. הבדיקה כוללת התייחסות לנתונים כגון: מצב אישי (גיל, סטטוס וכו'), מספר ילדים, מספר הכנסים הנמצאים בבעלות העצמאי והתא המשפחתי שלו ועוד.

הבדיקה הממוחשבת לבדיקת זכאות לקבלת מענק עבודה מתבצעת תוך הצלבת מידע ונתונים עם דוחות שהתקבלו ברשות המסים על ידי הנישומים ו/או המעסיקים (במקרה של שכירים), ובהתאם לנתונים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי, נתוני הדו"ח השנתי ועוד.

המומחים של Invoice4u ממליצים לכל העצמאים, בדגש על עוסק פטור, לבדוק את זכאותם. הדרך המהירה והפשוטה לבדיקת זכאות לקבלת מענק עבודה לעצמאים היא באמצעות הסימולטור באתר של רשות המסים.

מענק עבודה – גובה המענק

גובה מענק לעצמאים יכול להגיע לאלפי שקלים. הסכום של מענק עבודה לעצמאים מושפע ממספר גורמים כגון:

  • גובה ההכנסה של העצמאי (עוסק פטור, עוסק מורשה, בעלי חברה בע"מ). ככל שההכנסה קרובה יותר לרף התחתון או לרף העליון של מדרגת הזכאות, העצמאי יקבל מענק עבודה קטן יותר.
  • גובה ההכנסה של בן או בת הזוג של העצמאי. ככל שההכנסה של בן/בת הזוג גדולה כך המענק לעצמאי קטן יותר.
  • הכנסות נוספות של העצמאי.
  • הורה לילד אחד או יותר זכאי לקבל מענק עבודה מוגדל בשיעור של 150%.
  • עצמאי שהוא הורה יחיד זכאי לקבל מענק עבודה מוגדל של 150%, כל עוד הילדים גרים איתו והוא מכלכל אותם.
  • ילד שלישי ומעלה מעלה את גובה הזכאות.

גובה ההכנסה המזכה במענק עבודה לשנת 2021

מאפיינים

טווח הכנסה המזכה במענק עבודה

עצמאי מעל גיל 23 שהוא הורה לילד 1 או 2 (או מעל גיל 21 עבור מענק עבודה לשנים 2022 עד 2024)

2,130 עד 6,420 ₪. החישוב מבוסס על סך ההכנסה מהעסק חלקי מספר חודשי העבודה בשנת המס

עצמאי מעל גיל 23 שהוא הורה ל-3 ילדים או יותר (או מעל גיל 21 עבור מענק עבודה לשנים 2022 עד 2024)

2,130 עד 7,030 ₪.

עצמאי מעל גיל 23 שהוא הורה יחיד לילד 1 או 2 (או מעל גיל 21 עבור מענק עבודה לשנים 2022 עד 2024)

1,310 עד 9,710 ₪

עצמאי מעל גיל 23 שהוא הורה יחיד ל-3 ילדים או יותר (או מעל גיל 21 עבור מענק עבודה לשנים 2022 עד 2024)

1,310 עד 11,860 ₪

עצמאי מעל גיל 55, עם או ללא ילדים

2,130 עד 6,420 ₪.

איך מבקשים את התשלום של מענק לעצמאים?

לאחר בדיקת זכאות למענק עבודה, העצמאי נדרש להגיש את התביעה באתר רשות המסים. יש לציין כי רשות המסים בודקת את הבקשה האישית של העצמאי עד 90 ימים מיום הגשת הבקשה, ולא יאוחר מעד 15 ביולי של שנת המס בגינה העצמאי הגיש את הבקשה.

אם העצמאי זכאי לקבל מענק עבודה – כספי המענק יופקדו ישירות לחשבון הבנק שלו, בהתאם לחשבון הבנק הקיים במאגר של רשות המסים.

מתי מגישים תביעה למענק עבודה?

לעצמאים מומלץ להגיש בקשה למענק עבודה עבור שנת המס 2021 החל מחודש מאי 2022. הסיבה לכך היא שרשות המסים צריכה לקלוט ולעבד את דיווחי המעסיקים והדוחות. ניתן להגיש את התביעה עד 30 ביוני 2022 כדי להבטיח שהתשלום הראשון יתקבל לחשבון הבנק של העצמאי ב-15 ביולי 2022.

אם העצמאי ביצע בדיקת זכאות למענק עבודה עבור שנת 2021, הוא יכול להגיש את הבקשה כבר עכשיו.

חשוב להדגיש כי בשנת המס 2022 העצמאים והשכירים יכולים להגיש תביעה רק עבור שנות המס הבאות: 2020, 2021. אם מגישים את התביעה למענק עבודה עבור 2021, חשוב להגיש את הבקשה עד לתאריך 31 בדצמבר 2022, אם העצמאי נמצא זכאי למענק הוא יקבל מקדמה בשיעור של 30% על חשבון המענק לשנת 2022. אם הוא יגיש את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2021 עד לתאריך 30 ביוני 2022, העצמאי יקבל את המענק והמקדמה ב-14 ביולי 2022.

סיכום

בשורה התחתונה, מענק לעצמאים יכול לסייע לכל עוסק פטור או עוסק אחר בעל הכנסה נמוכה. מומלץ לבצע בדיקת זכאות באתר של רשות המסים או להתייעץ עם רואה החשבון שלכם כדי לבדוק את הזכאות ויש להגיש את הבקשה בזמן.