1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מס תשומות

מה חשוב שתכירו בנושא מס תשומות?

מה זה בדיוק מס תשומות? מדוע חשוב המידע בנושא מס זה לכל עצמאי ובעל עסק? מה זה עקרון ההקבלה? מה אומר החוק בנושא מס התשומות המשולם על יד כל עצמאי או חברה בע"מ? צוות המומחים של מערכת INVOICE4U להפקת חשבוניות דיגיטליות אונליין הכין עבורכם מדריך בנושא מה זה מס תשומות.

מה זה מס תשומות?

עצמאים רבים נתקלים במושג מס תשומות לאחר פתיחת העסק החדש ובעת הגשת הדיווחים השוטפים לרשות המיסים. לכן, רבים מהם שואלים מה זה מס תשומות וכיצד זה משפיע עליהם בניהול העסק ותשלום המיסים.

באופן כללי, מס תשומות הוא מס ערך מוסף, כלומר מע"מ, שהעוסק המורשה משלם בעת רכישת מוצרים ושירותים שונים לפעילות העסקית בעסק שלו, כולל ייבוא נכסים. עוסק מורשה, כמו גם חברה בע"מ, חייב לגבות מלקוחותיו את המע"מ שעומד כיום על שיעור של 17% ממחיר המוצר או השירות, ועליו להעביר את המע"מ שהוא גבה מלקוחותיו לרשויות המס, אך באפשרותו להתקזז עם רשות המיסים על המע"מ שהוא שילם. העוסק רשאי לנכות מס תשומות (מע"מ) בגין רכישות שהוא ביצע לצורך ייצור הכנסה, והוא יכול לקזז את המע"מ מתוך תשלומי מס ערך מוסף שעליו להעביר לרשות המיסים על פי החוק והתקנות, וכך הוא מפחית את התשלום ובמקרים מסוימים הוא יכול לקבל החזר מס.

חשוב לציין כי עוסק פטור אינו רשאי לגבות מע"מ מלקוחותיו על כן הוא אינו רשאי לקזז מס תשומות מההוצאות המוכרות של בית העסק שלו.

עבור מי חשוב המידע על מס תשומות?

החוק בארץ קובע כי עוסק רשאי לנכות מע"מ מההוצאות שלו כל עוד הוא הוציא את אחד מהמסמכים הבאים:

  • חשבונית מס שהוצאה על ידי העוסק כחוק.
  • הצהרת יבוא.
  • מסמך אחר המאושר לעניין קיזוז מע"מ על ידי המנהל ברשות המיסים.

פרק ח' בחוק מס ערך מוסף מגדיר את האפשרות לנכות מהמס שהעוסק חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהעוסק קיבל, בהצהרת יבוא או במסמך אחר שמוכר על ידי המנהל.

המידע בנושא מס התשומות חשוב וקריטי לכל העוסקים, ובמיוחד לעוסק מורשה ולחברות. חשוב לציין כי עוסק מורשה (או חברה בע"מ) רשאי לקזז את המע"מ שהוא שילם מתוך תשלומי המע"מ שהוא נדרש להעביר לרשות המיסים בגין גביית המע"מ מלקוחותיו, כל עוד העוסק מקזז מס תשומות רק עבור רכישות שהוא ביצע לצורכי העסק, וכל עוד יש ברשותו חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כחוק.

מה אומר החוק בנושא?

חוק מע"מ קובע כי העוסק רשאי לנכות את מס התשומות לצורכי מס ערך מוסף בהתקיים התנאים הבאים:

  • הוצאה לצורכי העסק או לשימוש בעסק בלבד.
  • התשומות מיוחסות לעסקה החייבת במס, בהתאם לאמור בחוק העסקאות.
  • יש בידי העוסק חשבונית מס שהוצאה כדין.

חשוב לזכור כי את ניכוי מס התשומות מבצעים בדוח התקופתי שיש לשלוח לרשות המיסים, ובדוח זה יש לציין בנפרד מע"מ על הוצאות לרכישת ציוד ונכסים קבועים ומע"מ על רכישות שוטפות לצורכי העסק. ברשות המיסים מכירים בהוצאות מוכרות שונות, ואם ההוצאה היא לצורכי העסק ניתן לנכות עד 2/3 ממס התשומות ובגין הוצאות מעורבות ניתן לנכות בדרך כלל עד רבע.

מה זה עקרון ההקבלה?

לאחר שהבנו מה זה מס תשומות יש להכיר את עקרון ההקבלה. סעיף 41 לחוק מס ערך מוסף קובע כי אין לנכות מע"מ אלא אם מס התשומות היה לשימוש בעסקה החייבת במס. אם התשומה משמשת לעסקה חייבת במס ניתן לנכות ממנה את המע"מ, אך יש גם עסקאות שאינן חייבות במע"מ, לדוגמה מכירה של מניה או מכירות מוצר כלשהו בחו"ל.

כדאי לבחור במערכת INVOICE4U כדי לנהל את העסק ולהוציא חשבוניות וקבלות כחוק. המערכת מאפשרת להכין דיווחים שוטפים ולחשב את תשלומי מס התשומות לרשות המיסים.