1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מס רווחי הון מעל גיל 70

הגיל שממנו המס משתנה

מס רווחי הון, בדיוק כמו ששמו מרמז, הוא מס המוטל על רווח הון, ובמילים אחרות מס החל על הסכום שאתם מרוויחים בגין מכירת נכס כלשהו. נכון לשנת 2023 שיעור מס רווח הון עומד על 25% מהרווח, ומשלמים את המס רק לאחר מכירה בפועל של נכס כלשהו. 

באופן כללי המס על רווחי הון חל על מכירת נכסים כגון: ניירות ערך, דירה, עסק וכדומה. חשוב לציין כי מס ייעודי זה מוכר לכל המשקיעים ולכל מי שחוסך כסף באפיקים שונים, וכל הרווחים המופקים באמצעות השקעות וחיסכון חל מס ריאלי בגובה 25%, למעט מקרים מסוימים, והמס חל גם על יחידים, גברים ונשים כאחד, מעל גיל 70. יחד עם זאת, כדאי לדעת כי המדינה מעודדת את הציבור לחסוך ולהשקיע, לכן היא מעניקה הטבות מס שונות, וכל אדם מעל גיל 70 זכאי להטבות משתלמות שכדאי לנצל ולממש אותן.

במדריך זה נעסוק בנושא של מס רווחי הון מעל גיל 70, זהו נושא רלוונטי לרבים מהישראלים מעל גיל 70, וחשוב לדעת מהן הזכויות המגיעות לציבור זה בדגש על הטבות מס לגילאי 70+. בכל שאלה ובקשה הנכם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע לכם בנושא ולוודא כי אתם מקבלים את ההטבות המגיעות לכם על פי חוק.

 

מהו מס רווחי הון מעל גיל 70?

ביולי 2002 אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, תיקון מס' 132. התיקון לפקודה נועד לבצע רפורמה בשיטת המיסוי שהייתה נהוגה עד סוף שנת 2002 במדינת ישראל. למעשה, תיקון 132 לפקודת מס הכנסה קבע כי שיטת המיסוי בישראל תעבור ממיסוי על בסיסי טריטוריאלי, כלומר הכנסות שהופקו וצמחו בישראל בלבד, לשיטת המס הפרסונלי, כלומר מיסוי כל כלל הכנסותיו של הנישום, בין אם מקור ההכנסה היה במדינת ישראל ובין אם מקור ההכנסה הופק או צמח במדינה זרה.

 

ההוראות המרכזיות לאחר הרפורמה בשיטת המיסוי הן:

  • מיסוי הכנסה פירותית לפי סעיף 2 לפקודה, לכן הנישום (תושב ישראל) חייב במס על הכנסות שהופקו או צמחו בישראל או בחו"ל.
  • מיסוי רווחי הון, לפי סעיף 89 לפקודה, על רווח הון שצמח או הופק בישראל או בחו"ל.

מאחר שמדינת ישראל מעודדת את תושביה להפריש כספים לפנסיה ולחסוך לגיל הפרישה מהעבודה, המדינה החליטה על שורת הטבות מס כדי לעודד את השכירים והעצמאים להשקיע ולחסוך כסף. כמו כן, המדינה החליטה ליישם הטבות מס לגילאי 70 +, והוחלט לאשר את תיקון 125 לחוק מס הכנסה (תיקון 125 ד' לחוק) הקובע כי אדם שנולד לפני תאריך 1 בינואר 1948 והגיע לגיל הפרישה מהעבודה יהיה זכאי לפטור מתשלום מס רווחי הון עד לסכום של 16,300 ₪ בשנה, והסכום מותאם לשינוי במדד. בפועל הפטור מוענק לזוג עד לסכום של 16,300 ₪ ואילו יחיד זכאי לפטור עד לסכום של 13,300 (נכון לשנת 2021).

ראוי לציין כי ישראלים מעל גיל 70, מרביתם גמלאים, חסכו לגיל הפרישה במשך עשרות שנים. למעשה החיסכון שלהם כבר מוסה בעבר בעקבות שיטת המיסוי הקודמת, על כן המדינה יחד משרד האוצר הבינו כי אין טעם במיסוי נוסף שיחול על הגמלאים וכדי לאפשר למי שמקבל פנסיה גבוהה להשקיע בשוק ההון, כלומר להשקיע חלק מכספו, המחוקק הישראלי קבע אלו מוצרים ומכשירי פיננסיים יקבלו פטור ממס, ויש מכשירים אחרים שבהם המס נותר באופן מלא.

 

אילו הטבות ניתן לקבל?

סעיף 125 ג' לפקודת מס הכנסה מפרט את תנאי הזכאות וקובע כי כל אדם שהוא או בת הזוג שלו הגיעו לגיל הפרישה, ושנולד לפני 1 בינואר 1948 יהיה זכאי להטבת מס יחיד. אם שני בני הזוג הגיעו לגיל הפרישה ושניהם נולדו לפני תאריך זה, הם יהיו זכאים להטבת מס זוגי.

הזכאות להטבה, ליחיד או לזוג, הינה פטור ממס רווחי הון בשיעור מרבי של 16,300 ש"ח בשנה, וכפי שציינו סכום זה צמוד למדד. אם זו הטבה רק ליחיד הפטור יהיה בשיעור של כ-13,300 ₪ בשנה והפטור הזוגי הוא 16,300.

כדי להמחיש את ההטבה בגין מס רווחי הון מעל גיל 60 אנו מציגים בפניכם דוגמה מספרית:

נניח והשקעתם בחיסכון כלשהו והרווח שנוצר עומד על 50,000 ₪, מאחר ושיעור המס נכון ל-2023 הוא 25%, הרי המס שהייתם צריכים לשכם הוא 12,500 ₪, וכל עוד אתם עומדים בתנאי הזכאות שנקבעו בתיקון לחוק הרי אתם זכאים להטבה ותוכלו לקבל פטור מלא.

אם השקעתם בחיסכון והרווח שהפקתם הוא 100,000 ₪, המס עומד על 25,000 ₪, אך בהתאם לתנאי הזכאות, ובהנחה שמגיע לכם פטור זוגי, תשלמו בפועל מס רווח הון בסכום של 8,700 ₪ בלבד, לפי החישוב הבא: 8,700 = 16,300 – 25,000.

 

איך ניתן לממש את ההטבה

כל מי שעומד בתנאי הזכאות מכוח סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה יכול לממש את הטבת המס המשתלמת מדי שנה. חשוב להדגיש כי אין אפשרות לצבור את הטסת המס משנה לשנה, לכן החוק יוצר בעיה ולכאורה אם אתם עומדים בתנאי הזכאות תוכלו לממש את הטבת מס רק פעם אחת בלבד, אך הרווחים שאתם עשויים להפיק יכולים להיות מדי שנה. לכן, יש דרך חוקית ולגיטימית ליהנות ולממש את הטבת המס האטרקטיבית, בדרך של מכירה רעיונית.

מכירה רעיונית הינה דרך יצירתית לפתרון מגבלת החוק מאחר שאתם לא באמת מוכרים את פוליסת החיסכון אלא רק מבצעים סוג של מכירה טכנית, ומיד לאחר המכירה אתם קונים את הפוליסה בחזרה. זהו תהליך חוקי שנועד לאפשר לכם למכור ניירות ערך ולקבל הכרה ברווח שהופק, ואם מגיע לכם פטור ממס רווחי הון תוכלו לקבל הכרה בכך, וחשוב להדגיש כי המכירה הרעיונית שקופה מבחינת ההשקעות שלכם ואינה משפיעה על התיק.

 

כדי להמחיש את דרך המכירה הרעיונית ומדוע כדאי לכם לנצל את ההטבה לפניכם דוגמה מספרית:

נניח והרווחתם בפוליסת חיסכון כלשהי סכום של 50,000 ₪ בשנה, במשך 5 שנים. אם לא מימשתם את הטבת המס בדרך של מכירה רעיונית מדי שנה, כאשר תחליטו לממש את הפוליסה תיאלצו לשלם מס רווח הון בשיעור של 25%, על הרווח בלבד, והסכום שתידרשו לשלם יהיה 62,500 ₪. אם אתם עומדים בתנאים הפטור הזוגי אתם זכאים לפטור ממס בגובה 16,300 ₪, לכן תשלמו 46,200 ש"ח.

אם תבצעו מכירה רעיונית מדי שנה הרווח השנתי שלכם מהפוליסה יהיה 50,000 ₪, והמס יעמוד על 12,500 ש"ח, כלומר אינכם מגיעים לתקרת הפטור ואתם לא צריכים לשלם מס. בשנה הבאה הרווח יהיה שוב סכום של 50,000 ₪ וכך הלאה, ובחישוב השנתי אתם פטורים לגמרי מתשלום מס רווח הון, ולאחר 5 שנים כאשר תממשו את הפוליסה אתם פטורים ממס, לעומת המצב הקודם שבו לא ביצעתם מכירה רעיונית ועליכם לשלם מס גבוה בסך 46,200 ₪.

 

האם היו עדכונים לגבי ההטבות לגיל 70 בשנים האחרונות?

בשנים האחרונות חלו שינויים רבים במדיניות המס, ובהם תיקונים החלים על מס רווחי הון מעל גיל 70. מומלץ להיעזר ברואה לחשבון או ביועץ מס על מנת לממש את ההטבות המגיעות לכם על פי חוק.

 

מה עוד כדאי שתדעו?

תחום המיסוי מורכב ועובר לא מעט שינויים, במיוחד בשנים האחרונות. כדי לבדוק מה החוק אומר לגבי מס רווחי הון מעל גיל 70 ולנצל את הטבות המס המשתלמות.