1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מס דיבידנד

דיבידנדים - כל הפרטים החשובים

החוק בישראל קובע כי תקבול דיבידנד נחשב כהכנסה חייבת במס הכנסה, כמו הכנסות אחרות. סעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה קובע כי דיבידנד, כולל דיבידנד המשולם מתוך רווחי ההון של החברה, ריבית, הפרשי הצמדה או דמי ניכיון, הוא הכנסה נוספת עבור בעלי המניות בחברה וזו הכנסה חייבת במס. ישנם שיעורי מס שונים על דיבידנדים המשולמים לחברות וליחידים. 

מה זה בדיוק דיבידנדים? מהו מס דיבידנד? כמה מס משלמים על דיבידנדים ומה מועד התשלום של מס על דיבידנד? המומחים של אינוויס 4 יו הכינו עבורכם מדריך מקצועי בנושא מס דיבידנדים.

מה זה דיבידנדים?

בדיני התאגידים ובעולם הכלכלה, דיבידנד מוגדר כתשלום שחברה מסוימת מעבירה מתוך רווחיה או מתוך עודפיה הכספיים לבעלי המניות של החברה. כדאי לדעת כי מקור המילה דיבידנד הוא בשפה הלטינית ופירושו מה שיש לחלק. חברה מוקמת לצורך הפקת רווחים עבור בעליה, וכאשר החברה יוצרת רווחים היא רשאית לשלם חלק מהרווח שהופק לבעלי המניות, ותשלום זה הוא דיבידנד, ויתרת  הרווחים נשמרים בחברה לשימוש אחרים ולפעילות השוטפת של העסק.

חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה מקטינה את הכסף הזמין בעסק, והתשלום לבעלי החברה מאפשר להם לקטוף את פירות השקעתם. בדרך כלל משלמים דיבידנדים מתוך הרווחים שנצברו בחשבון החברה, כלומר אלו עודפים הראויים לחלוקה לבעלי המניות, אך במקרים מסוימים ניתן לשלם את הדיבידנד גם מתוך קרנות הון, למשל פרמיה על מניות.

מה זה מס דיבידנד?

חברה המשיגה תוצאות עסקיות טובות נהנית לרוב מרווח כספי נאה, את הרווח שהחברה הפיקה היא יכולה להשקיע בפיתוח החברה, רכישת נכסים שונים, רכישת חברות אחרות, פירעון התחייבויות או בחלוקת סכום מסוים לבעלי המניות בחברה, כלומר חלוקת דיבידנד. מאחר ועל החברה מוטל מס חברות בשיעור יחסי מההכנסה החייבת במס, נותר רווח נקי שניתן לחלוקה בתור דיבידנדים לבעלי המניות בחברה. תשלום דיבידנד מהווה מקור הכנסה עבור בעלי המניות ובפקודת מס הכנסה נקבע כי זו הכנסה החייבת במס.

לכן, מס דיבידנד אינו מוטל על החברה אלא רק על בעלי המניות שלה, זהו סוג של מס הכנסה וגובה המס משתנה בהתאם לסוג בעל המניות, כלומר האם בעל המניות הוא אדם יחיד או חברה, ועל פי מיקום בעל המניות, סוג החברה וקריטריונים נוספים.

מדוע יש על דיבידנד מס?

החוק בישראל קובע כי מס דיבידנדים יהיה חלק ממה הכנסה. המס מוטל רק על מקבל הדיבידנד ולא על המשלם (מחלק הדיבידנד), ובפועל הוא חל כאשר מתרחש אירוע מס. ראוי לציין כי המס מוטל על בעלי המניות בחברה המודיעה על כוונתה לחלק את הרווחים שהחברה הפיקה לבעלי המניות. הדיבידנד הוא תשלום מהחברה אל בעלי המניות שלה מתוך הרווחים שהחברה צברה כעודפים הראויים לחלוקה, כלומר הרווח הנקי לאחר תשלום מס חברות. לחברה יש רצון לבצע חלוקת דיבידנד כדי לתגמל את בעלי המניות ועל מנת לחסוך בחבות המס.

איך יודעים כמה מס משלמים על דיבידנד?

החוק בישראל קובע שיעורי מס שונים עבור יחידים וחברות המקבלים דיבידנד. גובה המס המשולם הוא:

  • שיעור המס על יחיד המקבל דיבידנד – 25%.
  • שיעור המס על יחיד שהוא בעלי מניות מהותי, כלומר מחזיק מעל 10% ממניות החברה במישרין או בעקיפין – 30%.
  • שיעור המס על חברה משפחתית – 25%, אם בעל המניות מהותי שיעור המס הוא 30%.
  • שיעור המס על מוסד ציבורי/קופת גמל – 25% (ללא זכאות לפטור ממס).
  • שיעור המס על חברה שבסיס פעילותה הוא בחו"ל – 25%, בעל מניות מהותי ימוסה בשיעור של 30%.
  • שיעור המס על חברת האדם במקרה של חלוקת דיבידנד בחברת בת – 0%.
  • שיעור המס על חברת אם המחזיקה חברת בת שהיא מפעל מועדף – 5%.
  • שיעור המס על חברת אם שבסיס פעילותה בישראל המחזיקה חברת בת המפעילה מפעל טכנולוגי מועדף – 20%

איך מתבצע תשלום דיבידנד מס הכנסה?

הדרך הנוחה והיעילה ביותר לבצע תשלום דיבידנד מס הכנסה היא על ידי החברה המשלמת, כלומר הנישום, או באמצעות מייצג רשום כמו רואה חשבון או יועץ מס. באתר של רשות המיסים יש להוריד ולמלא דו"ח על תשלום דיבידנד לבעלי המניות בחברה באמצעות מילוי טופס 804, לצרף נספח לדו"ח על ניכויים מדיבידנד, להדפיס את הדו"ח ולשלוח אותו למשרד השומה בו מתנהל התיק של הנישום.

ניתן לבצע תשלום דיבידנד מס הכנסה באתר התשלומים של רשות המיסים, ואפשר לשלם את המס באמצעות כרטיס אשראי, העברת בנקאית או שובר תשלום בבנק הדואר.

מס על דיבידנד מחברה זרה

סעיף 163 לפקודת מס הכנסה קובע את שיעור המס על דיבידנדים של חברה זרה. כדאי לדעת כי החל משנת 2003 כל סוגי ההכנסות שהופקו בחו"ל, לרבות הכנסות פסיביות כמו דיבידנדים, חייבות במס הכנסה. בגין תשלום דיבידנד מחברה שבסיס פעילותה בחו"ל, בעל המניות חייב במס בשיעור של 25% על ההכנסה שנוצרה עבורו בגלל תשלום הדיבידנד, ואם הוא בעל מניות מהותי בחברה הזרה בעת מועד קבלת הדיבידנד או במהלך 12 החודשים לפני חלוקת הדיבידנד הוא חייב ב-30% מס.

מועד תשלום מס על דיבידנד

הדיבידנד המחולק על ידי חברה בע"מ לבעלי המניות שלה ניתן ברוב המקרים באמצעות תשלום מזומן, ויש אפשרות לחלק גם דיבידנד בעין, כלומר חלוקה של נכס השייך לחברה כמו מניות שהיא מחזיקה בחברת בת. בישראל יש מיסוי דו שלבי על רווחי החברה, ובתחילה גובים מס חברות על רווחי החברה ולאחר מכן גובים מס מבעלי המניות של החברה.

את מס החברות משלמים באופן שוטף אחת לחודש או חודשיים, ואת מס הדיבידנד יש לשלם רק אם החברה מחליטה לחלק דיבידנדים לבעלי המניות שלה. בהתאם לסעיף 164 לפקודת מס הכנסה גובים את המס במקור, לכן המס מנוכה מלכתחילה ע"י החברה שמחליטה לחלק דיבידנד ועוד לפני העברת התשלום לבעלי המניות.

מערכת אינוויס 4 יו להפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות כוללת פיצ'רים מתקדמים שונים המסייעים בניהול העסק או החברה. המערכת מתממשקת לתוכנות מובילות אחרות לניהול העסק כמו הנהלת חשבונות מקוונת, וניתן באמצעותה להפיק דוחות ולבצע תשלומים שונים. למידע נוסף צרו איתנו קשר עוד היום!