1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מהן הוצאות מוכרות במס?

האם יש לך עסק קטן? האם אתה עצמאי ומעוניין לדעת מהי הוצאה מוכרת ואילו הוצאות מוכרות ברשות המיסים? רוצה לדעת אילו הוצאות יוכרו עבור העסק שלך כדי להקטין את שיעור הרווח ותשלומי המס?

בישראל נהוג לשלם מס רק על הרווח, לכן ככל שהוצאות העסק שלך גדלות, כך הרווח נמוך יותר ולפיכך שיעור המס קטן יותר. כדי שרשות המיסים תכיר בהוצאה מסוימת לצורך קיזוז מס, ההוצאה חייבת להיות לצורך ייצור הכנסה, ובמקרים מסוימים ניתן להכיר בהוצאה באופן חלקי ולא מלא. חשוב לציין כי לכל סוג עסק יש הוצאות המוכרות עבורו, כאשר הוצאה מוכרת בעסק מסוים לא בהכרח תהיה מוכרת בעסק אחר. 

סוגים עקרוניים של הוצאות מוכרות למס הכנסה

נהוג לחלק את ההוצאות המוכרות למס הכנסה למספר סוגים:

 • הוצאות שוטפות של העסק המוכרות במלואן, לדוגמה קניית חומרי גלם לעבודה, שכר לעובדים בעסק וכדומה.
 • הוצאות שוטפות שרשויות המס בישראל הגבילו את הכרתן, למשל הוצאות רכב, ביגוד, אש"ל וכיוצא בזה.
 • הוצאות מעורבות, כלומר הוצאות שחלקן פרטיות וחלקן עסקיות, לדוגמה תשלום חשבונות עבור משרד הממוקם בתוך הבית. אלו הוצאות המוכרות באופן יחסי להוצאה העסקית.
 • הוצאות הוניות המיועדות להניב הכנסה במשך מספר שנים, למשל רכישת נכס להשקעה. רשויות המס מכירות בהוצאות אלו באופן חלקי ובהתאם לאורך חיי הנכס כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. החלק המוכר של ההוצאה נקרא הוצאות פחת, לדוגמה בגין רכישת מחשבים למשרד ולעסק, מס הכנסה קבע שהוצאת הפחת תהיה 33% מהמחיר המקורי, בכל שנה. 

חשוב לדעת כי ישנן גם הוצאות שאינן מוכרות כלל במס הכנסה, בעיקר הוצאות עם אופי של ענישה, לדוגמה קנס, דו"ח וכדומה.

סוגי הוצאות שכיחות ואוז המע"מ שניתן לקזז בגינם

 • הוצאות מוכרות בגין אחזקת משרד – אפשר לקזז 100% מע"מ.
 • הוצאות אחזקת רכב – בהתאם למבחן עיקר השימוש, אם השימוש הוא עסקי ניתן לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית. אם השימוש העיקרי ברכב הוא לצרכים פרטיים ניתן לקזז 25% מהמע"מ הנקוב בחשבונית.
 • הוצאות אינטרנט – בהתאם למבחן עיקר השימוש, ניתן לקזז 66% מהמע"מ הנקוב בחשבונית או 25%. 
 • הוצאות ביגוד מקצועי – בהתאם למבחן עיקר השימוש.
 • הוצאות דלק – בהתאם למבחן עיקר השימוש.
 • הוצאות חשמל וטלפון – ניתן לקזז 100% מע"מ.
 • הוצאות משפטיות – ניתן לקזז 100% מע"מ.
 • הוצאות מוכרות בגין קניית סחורה – ניתן לקזז 100% מע"מ הנקוב בחשבונית.
 • הוצאות דפוס – ניתן לקזז 100% מע"מ.

בנוסף, ניתן לקזז את המע"מ הנקוב בחשבונית שהעסק קיבל עבור שירותי הנהלת חשבונות באינטרנט, אך לפני שבוחרים תוכנה זו או אחרת כדאי לבדוק תוכנת חשבונית דיגיטלית חינם לתקופת ניסיון של 30 ימים, כדי לקבל החלטה שקולה.  

חשוב להדגיש כי לכל עסק יש סוגי הוצאות ייחודיות, לכן אין רשימה אחת הכוללת את כל ההוצאות המוכרות, וכדאי לקבל ייעוץ מרואה חשבון מוסמך.