1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מהו רווח גולמי?

מהו רווח גולמי? מה ההבדל מרווח תפעולי? איך מחשבים אותו? אילו סוגי רווחים קיימים? רווח גולמי מחושב על ידי ההפרש בין ההכנסה ממכירות החברה לבין עלות המכר, אם הרווח הוא שלילי יש לחברה הפסד גולמי. המומחים של Invoice4u, התוכנה המובילה בארץ להפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, הכינו עבורנו מדריך מקצועי בנושא רווח גולמי של חברות. 

מה אנחנו יודעים על רווח גולמי?

כל בעלי העסקים חייבים לדעת מהו רווח גולמי וכיצד להתייחס נכון לנתון זה המופיע בדו"ח רווח והפסד של החברה. הרווח הגולמי הוא מדד חשוב לבדיקת רווחיות החברה ולאפיון הפעילות העסקית שלה. באופן כללי, רובנו יודעים כי הרווח הגולמי מייצג את הכנסות החברה או העסק ממחזור המכירות לאחר ניכוי עלות המכר.

כאשר שואלים מהו רווח גולמי מקבלים תשובות שונות מאחר וחישוב המדד משתנה בהתאם לאופי החברה (חברה יצרנית, שירותים וכו'). במינוח החשבונאי הנפוץ, שיעור הרווח הגולמי משקף את סכום המכירות בניכוי עלות המכר, אך לא מדובר ברווח של החברה מאחר וטרם נוכו הוצאות אחרות של העסק כמו הוצאות הקשורות לשיווק ומכירות, מימון, הוצאות של ההנהלה והוצאות כלליות אחרות. ככל ששיעור הרווח הגולמי גבוה יותר, ניתן ללמוד כי החברה יעילה ויציבה יותר, והיא מסוגלת להפוך את חומרי הגלם להכנסה גבוהה יותר, אך בחברה שרק משווקת מוצרים ללקוחותיה, שיעור הרווח הגולמי משקף רווח גדול יותר מאחר והחברה מצליחה לשפר את מרווחי המחיר ולדרוש מחירים גבוהים מהלקוחות.

מדד הרווח הגולמי המופיע בדו"ח רווח והפסד מלמד אותנו על רווחיות וביצועי החברה, אך הנתון מלמד דברים שונים יחסית לכן יש להתייחס גם לאופי הפעילות העסקית של החברה:

  • מדד הרווח הגולמי בחברה מסחרית משקף את ההפרש בין הכנסות ממכירות מוצרים בשוק הקמעונאי לבין עלות המוצרים בשוק הסיטונאי.
  • מדד הרווח הגולמי בחברה המספקת שירותים משקף את ההפרש בין הכנסות החברה ממתן שירותים לבין העלויות של אספקת שירותי החברה, ושיעור הרווח הגולמי בחברת שירותים נע בדרך כלל בטווח שבין 25% ל-28%.
  • מדד הרווח הגולמי בחברה יצרנית משקיף את ההפרש בין מכירות החברה לבין עלויות הייצור הקשורות באופן ישיר לייצור המוצרים, כלומר מנכים את עלות חומרי הגלם, שכר העבודה, תשומות נוספות ועוד.

שיעור הרווח הגולמי של חברה מוצג באחוזים, הוא משקף את המצב הכלכלי של החברה ומאפשר לבדוק את הרווחיות שלה. הנתון מחושב ומוצג בדו"ח רווח והפסד, המסמך החשוב מכונה גם דו"ח על הכנסות, והוא משקף את הביצועים העסקיים והפיננסיים של החברה על פני תקופה מסוימת המוגדרת מראש, בדרך כלל מחשבים את שיעור הרווח לפי חודש, רבעון או שנה שלמה.

יש לציין כי דו"ח רווח והפסד מציג בין היתר גם את היציבות הפיננסית של החברה, והנתון מאפשר למשקיעים לקבל החלטות נכונות ולבחון את כדאיות ההשקעה בחברה. לכן, אין זה פלא כי חברות רבות במשק דואגות לשפץ את הדו"ח החשוב ולשפר את שיעור הרווח הגולמי כדי להוכיח חוזק, חוסן פיננסי וביצועים טובים.

האם יש הבדל בין רווח גולמי לרווח תפעולי?

כפי שציינו מקודם, מדד הרווח הגולמי מחושב ונתפס באופן שונה בין החברות השונות. הרווח הגולמי משקף נתונים אחרים אודות חברה יצרנית, חברה מסחרית, חברת שירותים וכיוצא בזה.

כמו כן, רבים מתבלבלים בין רווח תפעולי לרווח גולמי, אלו שני מושגים שונים. רווח תפעולי משקף את ההפרש בין הכנסות החברה לבין ההוצאות שלה לצורך מימון הפעולות השונות בתחומי העיסוק העיקריים של החברה, לפני ניכוי מס, ולרוב גם לפני ניכוי הוצאות והכנסות מימון. הרווח התפעולי מחושב על ידי הרווח הגולמי של החברה בניכוי עלויות נוספות הנדרשות לפעילות השוטפת של העסק, בין ההוצאות הנוספות ניתן למצוא עלויות מחקר ופיתוח, הוצאות בגין שיווק, פרסום ומכירות, הוצאות של הנהלת החברה והוצאות כלליות אחרות.

חשוב להתייחס נכון לשיעור הרווח התפעולי, מדד זה מחושב על ידי חלוקת הרווח התפעולי במכירות, והיחס בין שני הסכומים משקף כמה תורם כל שקל של מכירות לרווח התפעול של החברה, וניתן להבין מהם שולי הביטחון של החברה לאחר ניכוי הוצאות מכירה, הנהלה והוצאות אחרות.

הכירו את סוגי הרווחים

סוגי הרווחים המופיעים בדוחות של החברה שונים זה מזה, לכן חשוב להבין מה המטרה של כל רווח ומה הוא משקף. סוגי הרווחים העיקריים שיש להתייחס אליהם הם:

רווח גולמי

הרווח ממכירות החברה בניכוי עלות המכר, כלומר הרווח מפעילות הליבה של העסק. כלל ששיעור הרווח הגולמי גבוה יותר כך מבינים כי החברה יעילה, יציבה ומצליחה לשמור על עלויות מכר נמוכות, וכך החברה יכולה להשקיע יותר כסף לפיתוח העסק.

רווח תפעולי

הרווח הגולמי של החברה לאחר ניכוי הוצאות תפעול והוצאות אחרות, כולל שכר דירה, פרסום, שיווק, משכורות, הוצאות הנהלה, פיתוח עסקי ועוד.

רווח תפעולי לאחר הוצאות מימון

הרווח התפעולי בניכוי הוצאות מימון, כולל ניכוי של ריביות, הפרשי הצמדה ועוד. מדד זה משקף את ניהול תזרים המזומנים של החברה.

רווח נקי לפני תשלום מס

רווח תפעולי בניכוי הוצאות מימון והוצאות אחרות (או הכנסות) שלא חושבו לפני כן.

רווח נקי

רווח נקי של החברה בניכוי מיסים. סכום זה מאפשר לחשב את חלוקת הדיבידנדים לבעלי המניות בחברה, ולאחר הדיבידנדים נותר סכום עודף הנשאר בחשבון החברה.

איך מחשבים שיעור רווח גולמי?

כדי לחשב את שיעור הרווח הגולמי של חברה מסוימת כדאי להיעזר ברואה חשבון מנוסה או ביועץ מס מוסמך. אם ברצונכם לחשב לבד את שיעור הרווח הגולמי של החברה שלכם החישוב נעשה כך:

שיעור הרווח הגולמי באחוזים מחושב באמצעות הרווח הגולמי של החברה חלקי סך הכנסות החברה. כדי להמחיש את החישוב לפניכם דוגמה מספרית:

נניח והחברה שלכם מייצרת רכיב אלקטרוני כמו גאדג'ט ומוכרת את המוצר הטכנולוגי ללקוחות שונים במחיר של 1,000 ₪. עלויות הייצור של המוצר הטכנולוגי כוללות חומרי גלם, אריזה, משלוח, שיווק ועוד, וסך הכול  עלות הייצור מגיעה ל-800 ₪. במקרה זה, הרווח הגולמי מחושב עבור מכירת מוצר טכנולוגי יחיד ועומד על 200 ₪. אם החברה שלכם מכרה בתקופה המדווחת, נניח רבעון, 1,000 מוצרים, החישוב ייראה כך:

רווח גולמי/סך הכנסות = 1,000,000/200,000 =0.20, כלומר שיעור הרווח הגולמי הוא 20%.

אם שיעור הרווח הגולמי נמוך ולא עומד בציפיות, יש לבצע פעולות שונות כדי לשפר את שיעור הרווח הגולמי, למשל התייעלות בקווי הייצור, תמחור נכון ומדויק יותר של המוצר, קיצוץ בעלויות ההנהלה, רכישת חומרי גלם במחיר זול יותר, הגדלת המכירות, הפקת חשבונית ירוקה כדי לחסוך עלויות נייר ודיו וכדומה.

סיכום

לאחר שענינו מהו רווח גולמי, יש לציין כי ניתן למצוא מהו שיעור רווח גולמי לפי ענפים במס הכנסה וכדאי להשוות את הנתונים כדי לקבל תמונה מלאה על ביצועי החברה ולשפר את ביצועיה. המטרה של החברה היא לשפר את שיעור הרווח הגולמי ולמכור יותר מוצרים, לכן חשוב להשוות את הנתון לשיעור הרווח הגולמי של חברות מתחרות, וככל שהנתון גבוה יותר כך מדובר בחברה יציבה, רווחית ויעילה יותר.