1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מהו עסק חברתי וכיצד מקימים עסק חברתי?

מהו עסק חברתי וכיצד מקימים עסק חברתי?

מאת: יורם שיפר

מה זה בדיוק עסק חברתי? למי מתאים להקים עסק חברתי? כיצד מקימים עסק חברתי? בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה חדשה בה יזמים שוקלים לפתוח עסק כדי לקדם מטרה חברתית או מטרה סביבתית מסוימת.
כדאי לדעת כי יש לא מעט עסקים חברתיים בישראל, מרביתם הוקמו בשני העשורים האחרונים, וכיום יש יותר יזמים השוקלים לפתוח עסק חברתי בגלל המודעות לנושא, התדמית של העסק החברתי, האפשרות לקבל נקודות זכות בקרב הצרכנים וכדי לקדם אג'נדה חברתית מסוימת.

מהו עסק חברתי?

אין הגדרה פורמלית מדויקת בנושא מהו עסק חברתי לכן ניתן למצוא לא מעט עסקים המתהדרים בכינוי הטרנדי של עסק חברתי, למרות שבפועל הם אינם כאלה. הרגולציה בישראל טרם הגדירה באופן פורמלי מהו עסק חברתי, ובדרך כלל רק ארגון שלא למטרות רווח המאוגד כעמותה נהנה מהמעמד של עסק חברתי, למרות שגם ארגונים הכפופים לחוק החברות ולרשם התאגידים שהוקמו למטרות רווח יכולים להיות עסקים חברתיים.

באופן כללי, מקובל להגדיר עסק חברתי כגוף התורם לחברה או לקהילה בדרך מסוימת וכעסק שמקדם מטרה חברתית ברורה, או שהוא מקדם מטרה סביבתית, וזאת באמצעות כלים עסקיים. יש הבדל בין מלכ"ר לעסק חברתי, מאחר והעסק החברתי פועל למטרות רווח ובאמצעות הפעילות העסקית הוא יכול להתקיים ולקדם את המטרה החברתית העומדת בחזון העסק.

כדי להיחשב לעסק חברתי בישראל יש להגדיר מטרה חברתית הכלולה בחזון העסקי, לכן עסק שתורם סכום קבוע או חד פעמי לטובת מטרה חברתית או סביבתית מסוימת לא נכלל בהגדרה של עסק חברתי.

חשוב לציין כי עסק חברתי משתמש בכלים עסקיים ופיננסיים, בעלי ומנהלי העסק החברתי בוחנים ומודדים את הפעילות של העסק בהיבט הפיננסי, תוך התייחסות לשורת הרווח ולביצועים, אך הם מתייחסים גם למישור החברתי ולקידום המטרות החברתיות, לכן שורת הרווח אינה ניצבת בראש. כל עסק חברתי מתמודד עם אתגרים רבים, בדיוק כמו עסקים רגילים, אך עליו להתמודד עם אתגרים ייחודיים מאחר ובעסק רגיל המטרה העליונה היא להגדיל רווחים ולייצר יותר הכנסות, בעוד שבעסק החברתי יש למצוא את האיזון בין המטרות העסקיות לבין המטרות החברתיות.

כדאי לדעת כי המעמד המשפטי של עסק חברתי זהה למעמד המשפטי של עסק רגיל, יחד עם זאת יש לעסק החברתי הוצאות שאינן מוכרות לעסק הרגיל ברשות המסים עקב הפעילות החברתית. לעסק החברתי יש הוצאות מיוחדות, על חלקן הוא יכול לקבל זיכויים שונים ברשות המסים, בעיקר הטבות מס, הקלות ועוד.

כיצד מקימים עסק חברתי?

עסק חברתי פועל למטרות רווח ופעילותו מוכוונת למימוש מטרה חברתית או סביבתית. רשות המסים לא מכירה במונח עסק חברתי ורק רשם העמותות משתמש במושג זה. כדי להקים עסק חברתי בישראל יש לפנות לרשם העמותות, הרשם יאשר הגדרה של עסק חברתי במצבים הבאים:
• התאגיד שואף למקסם רווחים ופעילותו קשורה במישרין למטרה החברתית שנקבעה.
• העסק מכוון למימוש המטרה החברתית אשר שואפת לרווח, ובתקנון של העסק נקבעה מגבלה למשיכת עד 50% מהרווחים, בהתקיים התנאים שנקבעו.
גם מבחינה חשבונאית יש להתאים את הפעילות של העסק לכללים המחייבים, יש להקפיד על דיווח לרשות המסים, לנהל את העסק חוקית, לוודא הדפסת חשבוניות עוסק פטור או עוסק מורשה בהתאם לצורת ההתאגדות ועוד. יש גם יתרונות לעסק החברתי כמו העדפה במכרזים ממשלתיים, הטבות מס, פתרונות מימון ייעודיים לעסקים חברתיים במודל היברידי ועוד.

יורם שיפר

יורם שיפר – רואה חשבון ואחד מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות'.
יזם בתחום האינטרנט. בין היתר פיתח מערכת להנהלת חשבונות דיגיטלית
ומערכות נוספות שנועדי לסייע לבעלי עסקים להמריא גבוה.