1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

כל מה שצריך לדעת על הוצאה מוכרת

אם יש לכם עסק... הפופלאריות הקשורות להוצאות מוכרות

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מגדיר מהי הוצאה מוכרת וקובע כי זו הוצאה ששימשה בייצור הכנסה, אלא אם הוחלט שהוצאה זו אינה מוכרת. כדאי לדעת כי בחישוב ההכנסה החייבת במס הכנסה מפחיתים מההכנסה של בית העסק את ההוצאות המוכרות. לכן, כל הוצאה מוכרת מקטינה את חבות המס וניתן לשלם פחות מס הכנסה ולקזז מע"מ תשומות. 

יחד עם זאת, בעסקים מסוימים הוצאה כלשהי נחשבת כהכרחית לצורך ייצור הכנסה בעוד בעסקים מסוגים אחרים מדובר בהוצאה לא מוכרת כיוון שהיא אינה קשורה בייצור ההכנסה בבית העסק. יש הוצאות שהעוסק הוציא לצרכיו הפרטיים ובמס הכנסה לא מכירים בהוצאות אלה, אלא רק בהוצאות שהעסק הוציא לצרכיו, כלומר לייצור הכנסה.

הוצאות מוכרות מעורבות (להוסיף מתחת לפסקה של הוצאה שוטפת או הוצאה על רכוש קבוע)

כפי שציינו, הוצאה מוכרת לעסק היא רק הוצאה ששימשה את העסק בייצור הכנסה ולא לצורך פרטי. עם זאת, יש לא מעט הוצאות המשמשות את העוסק לשני הדברים, כלומר גם לעסק שלו וגם באופן פרטי – זו הוצאה מוכרת מעורבת ויש להפריד את ההוצאה מהמטרה העסקית והפרטית, אחרת פקיד השומה במס הכנסה לא יכיר בהוצאה זו.

בין ההוצאות המוכרות המעורבות ניתן למנות הוצאות על טלפון נייד מאחר שהמכשיר משמש את העוסק לשיחות עבודה וגם לשיחות פרטיות. הוצאה מעורבת משמעותית גם עבור עצמאים אשר עובדים מביתם, והעוסק יכול לקבל הכרה בחשבון המים, החשמל והארנונה, וזאת לפי השטח בדירה שבו הוא מבצע את הפעילות העסקית.

הוצאה מוכרת חלקית לעסק

הוצאה מוכרת חלקית היא הוצאה שהעוסק הוציא לצורך ייצר הכנסה בבית העסק, אך למרות זאת במס הכנסה קבעו כי ההוצאה תוכר רק באופן חלקי לכן יש הגבלה על סכום ההוצאה אותו יכירו במס הכנסה כהוצאה מוכרת עבור העסק. כך לדוגמה, כאשר העצמאי טס לחו"ל במסגרת עבודתו הוא יכול לקבל הכרה חלקית בעלות כרטיס הטיסה, וחשוב לדעת כי ההוצאה המוכרת מוגבלת עד לסכום של כרטיס טיסה במחלקת תיירים.

בכל הוצאה מוכרת חלקית יש חלוקה ידועה וברורה הנוגעת לאחוז המוכר כהוצאה ולאחוז מההוצאה אינו מוכר במס הכנסה. בין ההוצאות החלקיות ניתן למצוא הוצאות אש"ל, ביגוד, טיסות, מתנות לעובדים, רכב ועוד.

לשמור על החשבוניות והקבלות במשך 7 שנים

כל עסק חייב להקפיד על ניהול הוצאות וניהול ספרי חשבונות, ובנוסף יש לבצע הנהלת חשבונות ולדווח לרשויות המס בזמן. את כל ההוצאות של העסק, כלומר חשבוניות וקבלות של ההוצאות, יש לשמור במשך 7 שנים.

אם העוסק מקבל שירותי הנהלת חשבונות במיקור חוץ, המשרד ישמור את הקבלות בקלסר מאורגן, אחרת העצמאי חייב לעשות זאת בעצמו. אין צורך לצרף את החשבוניות והקבלות לדוח השנתי אותו מגישים למס הכנסה, והקבלות נועדו למקרה שבו מחליטים במס הכנסה לחקור את העסק של העצמאי.

טבלת הוצאות מוכרות לעסק

 

סוג ההוצאה % מוכר במס הכנסה % מע"מ לקיזוז
אחזקה ותיקונים במשרד/בעסק 100 100
קניית סחורות 100 100
ציוד וריהוט משרדי % פחת שנתי 100
כלי עבודה 100 100
דמי שכירות משרד 100 100
חשמל ואחזקה (עבודה מהבית) מוכר חלקית מוכר חלקית
אינטרנט 100 100
ניהול חשבונות וביקורת 100 100
ייעוץ מקצועי 100 100
ארנונה 100 0
ביטוח מקצועי ולעסק 100 0
ספרות מקצועית 100 100
בגדי עבודה 100/80/0 רק אם מוכר במס הכנסה
הובלות ומשלוחים 100 100
רכב 45 חלקית
טלפון נייד מוכר חלקית מוכר חלקית
ארוחה עסקית במסעדה 0 0
קפה וכיבוד קל למשרד 80 100
תרומות 0 0
השתלמות מקצועית 100 100