1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

טופס 856

כל הפרטים החשובים על טופס 856

מהו טופס 856 ומי נדרש למלא אותו? איך משדרים את הטופס ומה כלול בדיווח? מתי ממלאים טופס זה וכיצד למלא אותו נכון? מה המבנה של הטופס? למה כדאי להשאיר את מילוי והגשת הטופס לרואה החשבון של העסק? כל המידע בכתבה שהכנו עבורכם. 

מהו טופס 856?

סעיף 166(ב) לפקודת מס הכנסה קובע כי יש להגיש דיווח שנתי על ניכויים ממשכורות ומשכר עבודה באמצעות מילוי והגשת טופס 126, ובנוסף יש להגיש דיווח שנתי על ניכויים ותשלומים שלא הופחתו ונוכו ממשכורת או משכר עבודה, כלומר טופס 856. את הדיווח השנתי יש להגיש באופן מקוון בלבד, בהתאם להוראות חוק מס הכנסה, וניתן לשדר את הטופס באתר האינטרנט של רשות המיסים או על ידי מייצג, כמו רואה חשבון, המחובר למערכת של רשות המיסים ולמחשב שע"מ.

הטופס הייעודי מרכז את התשלומים והניכויים שהעסק שילם וניכה עבור ספקים ונותני שירותים. זהו דיווח 856 שנתי המוגש לרשות המיסים לאחר תום שנת המס, והטופס מהווה מסמך המסכם את טופסי הדיווח החודשים על תשלומים וניכויים של העסק, כלומר ריכוז של טופסי 102.

כדאי לדעת כי חובת הגשת הטופס הייעודי חלה על עסקים ועצמאים המשלמים תשלומים המחייבים ניכוי מס במקור, לדוגמה עסק המבצע תשלום לספקים שלו. לכן אם אתם משלמים תשלומים המחייבים ניכוי מס המבוצע על ידכם, בין אם המס נוכה במקור ובין אם לא, אתם חייבים להגיש את הדיווח השנתי, ועליכם להגיש את הטופס בכל שנת מס, כמובן באמצעות מילוי והגשת דוח 856 באופן מקוון או על ידי מייצג.

מי נדרש למלא טופס זה?

כל מי שמשלם תשלומים המחייבים ניכוי מס במקור חייב להגיש את הדיווח בכל שנת מס. חשוב לזכור כי חובת המס מוטלת על המוטב, כלומר על מקבל התשלום, אך החובה לנכות את המס במקור, בין אם באופן מלא ובין אם באופן חלקי, חלה על המשלם, וחובת תשלום המס חלה על המוטב, כאשר הניכוי מתבצע במועד התשלום בפועל.

חשוב להגיש דיווח 856 שנתי במועד, עד 30 באפריל לאחר סיום שנת המס, ובהתאם לצורך ניתן לבקש ולקבל הארכה להגשת הדיווח עד 30 במאי. יש לצרף לדיווח השנתי הצהרה המאמתת את הפרטים המדווחים בטופס.

מבנה טופס 856

הדוח השנתי לניכוי מס במקור (דיווח 856) כולל את סך התשלומים שהעסק שילם לספקים ולנותני שירותי בארץ ובחו"ל, במהלך שנת המס. הדוח כולל את פרטי הספרים ונותני השירותים, והנתונים עליהם חייבים להתאים לפירוט המופיע בספרי הניהול של העסק. בהתאם לצורך כדאי לבקש אישור ניהול ספרים באתר של רשות המיסים, מאחר שהמסמך דרוש לקבלת תשלום מחברות ציבוריות, מוסדות וארגונים גדולים.

המבנה של הטופס השתנה במהלך השנים, כיום הטופס כולל שדות שונים שיש למלא בדיוק רב. השדות החשובים בטופס הם שדה 1 (נומרי) בו ממלאים את מספר תיק הניכויים, שדה 4 בו ממלאים פרטים לזיהוי העובד שקיבל תשלום, שדה 5 בו יש לבחור בין עצמאי, חברה או עוסק מורשה, שדה 8 המציג את שם הספק ועוד.

הפרטים בטופס חייבים להתאים לרישום בספרי החשבונות של העסק. ראוי לציין כי מילוי לא נכון של טופס 856 לפי ההנחיות יביא לדחיית הדוח במס הכנסה, לכן מגיש הדוח שניכה מס במקור לא יכול לקבל פטור מניכוי מס ו/או אישור ניהול ספרים.

איך מגישים טופס 856?

יש לשדר את הטופס עד 30 באפריל, בכל שנת מס, וכדאי להיעזר ברואה החשבון של העסק כדי למלא את הדיווח ולשדרג אותו במערכת המקוונת.