1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

טופס 4435

כל הפרטים החשובים על טופס 4435

מהו טופס 4435 ולמי הוא מיועד? מי יכול להגיש הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום לרשות המיסים? איך מגישים את הטופס הייעודי? כיצד מחשבים את ההכנסות של בן הזוג הרשום במס הכנסה? איך הטופס משפיע על הפעילות בעסק? מה המבנה של הטופס הייעודי ומה כלול בו? 

כל אזרח (או תושב) מדינת ישראל המעוניין לפתוח תיק ברשויות המס ולדווח על הכנסותיו כעצמאי חייב למלא ולהגיש את טופס 5329, כלומר דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה. לאחר פתיחת התיק במשרד מע"מ (באופן מקוון, בעזרת רואה חשבון או במשרד מע"מ האזורי) נדרש לצרף מסמכים נלווים ובהם טופס 4435 (הודעה / הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום), טופס 4440 (הודעה / הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד), טופס 106, טופס 857 וצילום דרכון עדכני.

 

מהו טופס 4435?

רבים מהעצמאים אינם מכירים את טופס 4435, לכן הגיע הזמן להבין מה הוא כולל, למי הוא מיועד, מי צריך למלא אותו וכיצד הוא עשוי להשפיע על העסק. באופן כללי, מילוי טופס 4435 מהווה הודעה או הצהרה של הנישום בדבר בחירת בן זוג רשום.

זהו טופס ייעודי של מס הכנסה ובו מצהירים החתומים על המסמך כי הם מבקשים להודיע לרשות המיסים כי על פי סעיף 64ב' לפקודת מס הכנסה, בן הזוג הרשום שעל שמו יתנהל התיק של בני הזוג במס הכנסה יהיה על פי הרשום בטופס. כמו כן, הטופס כולל הצהרה של בני הזוג כי לבן או לבת הזוג של הנישום הייתה הכנסה בשנת המס החולפת, כלומר בשנת המס שקדמה לשנת הבחירה, וזאת בגובה של 25% לפחות מההכנסה של בן או בת הזוג, כל עוד זו הכנסה שלא מגיעה ממקור הכנסה משותף, וזאת על פי סעיף 66(ד) לפקודה שלא מתקיימת לגבי מקור ההכנסה הוראות אותו סעיף.

את הטופס יש למלא במלואו ובדיוק רב, ויש לשלוח את המסמך חתום על ידי כל אחד מבני הזוג. את הטופס שולחים אל פקיד השומה (פרטים בהמשך המדריך).

לכן, הטופס הייעודי של מס הכנסה מיועד אך ורק לזוגות נשואים אשר מבקשים להודיע בדבר בחירת בן הזוג הרשום בתיק מס הכנסה. הטופס מתאים ומיועד לנישומים נשואים ומילויו מאפשר להם לבחור על שם מי יתנהל התיק המשותף במס הכנסה.

 

פירוט ההגדרות

על פי פקודת מס הכנסה ההגדרה של בן זוג של נישום היא אדם נשוי שחי ומנהל משק בית משותף עם בן או בת זוגו. התיק במס הכנסה משותף לבני הזוג ומתנהל על שמם של בני הזוג הנשואים ובאפשרותם לבחור מי מהם יהיה בן הזוג הרשום בתיק במס הכנסה. עם זאת, ההחלטה הסופית נתונה לפקיד השומה והוא קובע מי מבני הזוג יהיה רשום בתיק.

בני הזוג הנשואים חייבים על פי הפקודה להגיש דוח אחד לצורכי דיווח על ההכנסות של שניהם. את הבקשה לקביעת בן הזוג הרשום בתיק במס הכנסה יש להגיש לפחות שלושה חודשים לפני תחילת שנת המס, וכפי שציינו התנאי לבחירת בן הזוג הרשום הוא שההכנסה שלו תהיה לפחות 25% מהכנסת בן או בת זוגו בדוח שהוגש בשנה הקודמת. בחירת בן הזוג באמצעות מילוי טופס 4435 מטילה את האחריות העיקרית להתנהלות מול פקיד השומה על בן הזוג הרשום בתיק.

ראוי לציין כי קביעת בן הזוג הרשום בתיק במס הכנסה עשויה להשפיע על חבות המס, לכן מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס.

 

איך מגישים את הדיווח?

עצמאי הנשוי ומנהל משק בית משותף עם בן/בת זוגו, גם במקרה של עבודה מהבית, נדרש למלא טופס 4435 מס הכנסה ולציין את הפרטים האישיים שלו ושל בן/בת זוגו, גם אם לבן הזוג לא היו הכנסות בשנת המס. בן הזוג הרשום בתיק מגיש את הטופס.

אם לבני הזוג היו הכנסות יש לציין את ההכנסה של כל אחד מהם בטופס. את ההכנסה מיגיעה אישית של בן הזוג הרשום רושמים בטופס 1301 תחת הכותרת בן הזוג הרשום (מופיע בצד ימין), ואת ההכנסות מיגיעה אישית של בן/בת זוגו (צד שמאת בדוח) רושמים תחת הכותרת המתאימה. יש למלא את זיכויים וניכויים של בני הזוג הנשואים.

את הטופס ניתן לשלוח באופן מקוון באתר רשות המיסים או בעזרת מייצג מורשה כמו רואה חשבון.

 

כיצד מחשבים את ההכנסות?

על פי החוק הקיים רואים בהכנסות של בני הזוג הנשואים כהכנסה של בן הזוג הרשום בתיק במס הכנסה, לכן מחשבים את המס על ההכנסות המשותפות שלהם, אלא אם אחד מבני הזוג דרש חישוב בנפרד. במקרה של חישוב מס בנפרד לכל אחד מבני הזוג הנשואים יש באפשרותם ליהנות ממדרגות מס נמוכות יותר ולממש ניכויים וזיכויים אישיים.

 

איך טופס 4435 משפיע על עסק?

כדאי לדעת כי טופס 4435 עשוי להשפיע על העסק בשני מישורים עיקריים: חבות מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי. בעזרת רואה חשבון כדאי לשקול על שם מי לנהל את התיק במס הכנסה והאם לדרוש חישוב מס בנפרד לכל אחד מבני הזוג.