1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

טופס 1301 – דו"ח שנתי לעצמאיים

פרטים חשובים על טופס 1301

החוק בישראל מחייב בעלי עסקים, ולפעמים גם חלק מהשכירים, להגיש דו"ח שנתי על ההכנסות וההוצאות שלהם בשנת המס, כלומר יש למלא ולהגיש טופס 1301 – דוח שנתי לעצמאים. מהו טופס 1301? מי נדרש להגיש דיווח 1301 למס הכנסה? איך לשלוח את הטופס? אילו פרטים יש למלא בדיווח? האם צריך לצרף לטופס מסמכים נוספים? למה כדאי להיעזר ברואה חשבון? המומחים של Invoice4U הכינו עבורנו מדריך בנושא!

 

מהו טופס 1301?

תקנות מס הכנסה מחייבות את בעלי העסקים, וגם חלק מהשכירים בעלי ההכנסות הגבוהות, למלא ולהגיש דוח שנתי, כלומר דוח 1301. בעל עסק שהוא אדם יחיד ולא חברה נדרש לבצע שידור 1301 באופן מקוון, כמובן באמצעות המערכת הממוחשבת באתר האינטרנט של רשות המיסים, ובנוסף עליו להגיש את הדוח באופן ידני לפקיד השומה.

כדאי לדעת כי  טופס 1301 ידוע גם בכינוי דין וחשבון שנתי לשנת המס. הטופס מורכב מ-6 עמודים ויש להקפיד במילוי הפרטים והמידע, זהו טופס מורכב ומסובך לכן מומלץ לעצמאים, וגם לשכירים החייבים להגיש את הדוח, לפנות לרואה חשבון מנוסה או ליועץ מס. יש לציין כי הגשת דוח 1301 בפעם הראשונה הינה קריטית מאוד עבור עצמאים שהקימו עסק חדש, ולמידע המופיע בדוח יש השלכות לגבי העצמאי מאחר ופקיד השומה במס הכנסה קובע את מקדמות המס לשנת המס הבאה על פי הדיווח.

באופן כללי, דוח מס הכנסה טופס 1301 הוא דיווח שנתי לרשויות המס, הדוח כולל את כל ההכנסות וההוצאות של בעל העסק (או שכיר החייב בהגשת הדוח) בשנת המס החולפת. פקיד השומה בודק את הדיווח ועל פי ההכנסות והוצאות המוכרות של בית העסק הוא מחשב את מס ההכנסה שהנישום נדרש לשלם. אגב, אם בחישוב מתגלה כי הנישום שילם במהלך שנת המס יותר מס ממה שעליו לשלם בפועל, באפשרותו לדרוש החזר כספי ממס הכנסה.

 

את מי זה משמש?

מילוי דוח שנתי למס הכנסה (טופס 1301) מרכז את המידע על שנת הכספים החולפת, החל מתאריך 1.1 ועד ל-31.12 של השנה שעברה. המידע בדוח השנתי מאפשר לפקיד השומה לחשב את המס הסופי שעליכם לשלם בגין שנת המס הקודמת, כאשר הדוח השנתי מתייחס לתא המשפחתי שלכם, גם אם בן או בת הזוג שלכם עובדים כשכירים.

הוראות מס הכנסה קובעות כי חובת הדיווח והגשת דוח 1301 חלה על הנישומים הבאים:

  • בעלי תיק במס הכנסה (בשנת המס הרלוונטית).
  • יחיד בעל עסק עצמאי שאינו חברה.
  • שכירים בעלי שכר גבוה ומקבלי משכורות נוספים החייבים בדיווח.
  • בעלי הכנסה ממקורות כגון: משלח יד, שליטה בחברה, עסק, עבודה.
  • יחיד המבקש החזר מס בעל תיק במס הכנסה, שהגיש בעבר דוח או חייב בהגשת דוח שנתי כמפורט בהוראות מס הכנסה.

 

למי שולחים דיווח 1301?

משנת 2019 ואילך ניתן לבצע הגשת דוח 1301 באחת משלוש דרכים:

דיווח מקוון

שידור 1301 מקוון באתר של רשות המיסים. יש למלא היטב את הטופס המקוון ולצרף את המסמכים הנלווים הדרושים לאימות המידע. לאחר שידור 1301 יש לוודא כי המערכת מנפיקה אישור הגשה מקוון. זו הדרך הנוחה והמיטבית להגשת הדוח השנתי מאחר שאין צורך לבקר במשרד השומה.

 

הגשה משולבת

הזנת דוח שנתי ליחיד במערכת המקוונת של רשות המיסים, המילוי של טופס 1301 הוא מקוון, יש להדפיס את המסמך, לצרף מסמכים נלווים ולהגיש ידנית לאחד ממשרדי השומה של מס הכנסה, אפשר גם לשלוח את הטופס והמסמכים באמצעות מערכת פניות הציבור.

 

הגשה ידנית

נישומים הרשאים להגיש דיווח ידני צריכים להדפיס את הטופס, למלא פרטים ולחתום על טופס 1301, לצרף מסמכים ונספחים ולהגיש ידנית במשרד השומה.

חשוב לציין כי עצמאי שהכנסתו השנתית נמוכה מהתקרה שנקבעה (כ-60,000 ש"ח) רשאי להגיש דוח מקוצר באתר רשות המיסים.

 

אילו פרטים יש למלא בטופס זה?

פרטים אישיים

יש למלא את הפרטים האישיים שלכם ושל בן או בת הזוג שלכם, לרבות תעודות זהות, כתובת מגורים עדכנית ועוד.

 

פרטי בן / בת הזוג

אם יש לכם בן/בת זוג עליכם למלא את הפרטים הנדרשים בגינו.

 

פירוט הכנסות

הדוח כולל פירוט על ההכנסות שהפקתם בשנת המס הרלוונטית, לרבות הכנסות שצמחו והופקו בחו"ל.

 

נקודות זיכוי

חלק זה מפרט את נקודות הזיכוי המגיעות לכם על פי חוק, למשל עולה חדש, תושב חוזר, תשלום מזונות, חד הוריות ועוד. יש לסמן את הסעיפים המעניקים לכם נקודות זיכוי במס הכנסה.

 

הוצאות מוכרות

פירוט ההוצאות המוכרות עבורכם על ידי מס הכנסה.

 

האם יש צורך בהוספת מסמכים נוספים?

חשוב לבדוק אילו מסמכים ואישורים נלווים יש לצרף לצורך שידור דוח 1301.

 

קבלות על הכנסות והוצאות

חשוב לצרף את כל הקבלות והחשבוניות בגין ההכנסות וההוצאות של הנישום.

 

רישיון וביטוח רכב

אם דורשים הוצאות מוכרות בגין השימוש ברכב יש לצרף העתק רישיון וביטוח רכב.

 

טופס 106 וטופס 867

יש לצרף טופס 106 לשכירים החייבים בהגשת הדוח. טופס 867 הוא אישור מהבנק על הכנסות מריבית, דיבידנדים וניירות ערך.

אישורי קופות גמל, פנסיה, השתלמות – חשוב לצרף את האישורים המתקבלים מקופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה שלכם.