1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

חישוב ימי מחלה לעובד

דעו מה מגיע לכם

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976, נועד לשמור על האינטרסים ולהגן על העובדים השכירים במדינת ישראל. החוק קובע מה יהיה התשלום לעובד שכיר אם הוא אינו מסוגל להגיע למקום עבודתו בשל מחלה. מאחר שמדינת ישראל היא מדינת רווחה נקבעו תנאים סוציאליים לעובדים השכירים, וכל עובד עלול לחלות ולהפסיד ימי עבודה, לכן החוק קובע כיצד לשלם לעובד בשל מחלתו, ונקבעה שיטת חישוב ימי מחלה לעובדים המשתכרים לפי חודש, יום או שעה, אלא אם נקבע אחרת במסגרת הסכם קיבוצי או אישי.

צוות המומחים של מערכת אינוויס4יו (Invoice4u) הכין עבורנו מדריך בנושא איך מחשבים ימי מחלה. המדריך כולל מידע חשוב לגבי אופן חישוב ימי מחלה לעובד חודשי וכיצד מבצעים חישוב ימי מחלה לעובד שעתי. מומלץ לקרואת את המדריך ובכל שאלה ובקשה ניתן לפנות אלינו למידע נוסף.

 

איך מחשבים ימי מחלה?

חשוב להדגיש כי כל עובד שכיר במדינת ישראל אשר נעדר ממקום עבודתו בשל מחלה זכאי לקבל תשלום מהמעסיק שלו עבור דמי מחלה, כפי שנקבע בחוק דמי מחלה, אלא אם יש הסכם קיבוצי הקובע אחרת. בפועל, רוב השכירים אינם מכירים את הזכאות המגיעה להם והם מעוניינים לדעת איך מחשבים ימי מחלה ומהי תקופת הזכאות לדמי מחלה.

באופן כללי, כדי לחשב את תשלום דמי המחלה יש לשב קודם כל את מספר ימי המחלה מאחר ויש לנכות אותם ממכסת ימי המחלה הצוברים עבור העובד, ורק אז מחשבים את גובה התשלום עבור כי יום מחלה. אם העובד השכיר נעדר מעבודתו בגלל מחלה הוא זכאי לקבל מהמעסיק שלו דמי מחלה עבור היום השני והשלישי של תקופת ההיעדרות בגובה 50% משכר העבודה הרגיל, ועבור היום הרביעי ואילך העובד זכאי לקבל דמי מחלה בגובה 100% משכר עבודתו שהיה מקבל אילו עבד.

 

חישוב ימי מחלה לעובד חודשי

החוק קובע כי עובד בשכר חודשי אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור יום ההיעדרות הראשון מהעבודה, והמעסיק צריך לנכות שכר בשווי יום עבודה אחד מהמשכורת החודשית של העובד. עבור יום ההיעדרות השני והשלישי בשל מחלתו, העובד זכאי לתשלום בגובה 50% משכר העבודה הרגיל שהוא היה מקבל אילו עבד. אלו עלויות מעביד הקבועות בחוק ואין להפר אותן, לכן המעסיק נדרש לנכות מהמשכורת החודשית של העובד שחלה ערך של חצי יום עבודה. מהיום הרביעי ואילך העובד השכיר זכאי לשכר עבודה מלא למרות היעדרותו והמעסיק אינו רשאי לנכות שכר לעובד בגין היעדרותו מהעבודה. אם יש הסכם עבודה קיבוצי או אישי הקובע אחרת, המעסיק חייב לשלם לעובד לפי הקבוע בהסכם, ואין באפשרותו לשלם לעובד פחות ממה שקבוע בחוק ימי מחלה.

 

חישוב ימי מחלה לעובד שעתי

מעסיקים חייבים לדעת כי חישוב ימי מחלה לעובד שעתי או יומי שונה מהשיטה של חישוב ימי מחלה לעובד חודשי. במקרה של עובד שעתי תשלום דמי מחלה בגין ימי היעדרותו מעבודתו עקב מחלה יחושב בדרך הבאה: עבור היום הראשון להיעדרות עקב מחלה העובד אינו זכאי לתשלום, עבור היום השני והיום השלישי להיעדרותו עקב מחלתו העובד זכאי לתשלום בגובה 50% משכר העבודה שהוא היה מקבל אילו עבד, ועבור יום ההיעדרות הרביעי ואילך העובד זכאי ל-100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד. התשלום לימי המחלה הראשונים מבוסס על המינימום הקבוע בחוק, אלא אם יש הסכה עבודה קיבוצי או אישי הקובע תשלום גבוה יותר.

 

איך מסגרת שעות העבודה משפיעות?

מעסיקים רבים שואלים איך מחשבים ימי מחלה בהתאם למסגרת שעות העבודה של העובד השכיר שחלה. יש שוני באופן שבו מחשבים את מספר ימי המחלה אותם מנכים מהעובד עקב היעדרותו בגלל מחלתו ובאופן החישוב של התשלום עבור ימי מחלה בין עובד בשכר חודשי לבין עובד בשכר יומי או שעתי. סעיף 2 לחוק קובע כי תקופת המחלה של העובד בשכר חודשי כוללת את כל ימי מחלתו, לרבות ימי מנוחה וחגים. אגב, יש שתי פרשנויות לצורך חישוב ימי מחלה לעובד חודשי, לכן כדאי להיוועץ עם רואה חשבון כדי לחשב נכון את התשלום לעובד.

עובד בשכר חודשי זכאי לדמי מחלה אם הוא צבר ימי מחלה עד למקסימום של 90 ימים, והצבירה מחושבת כך:

אם העובד מועסק 6 ימים בשבוע לוקחים את ימי העבודה בחודש שהוא עבד ומחלקים ב-25 ומכפילים את התוצאה ב-1.5 לצורך חישוב הצבירה של ימי המחלה.

אם העובד עבד 5 ימים בשבוע החישוב דומה אך מחלקים את ימי העבודה בחודש ב-21.66.

במקרה של עובד בשכר יומי ושעתי הצבירה של ימי המחלה זהה לצבירה כמו אצל עובד חודשי, אך החישוב שונה. החישוב המקובל הוא השכר הכולל של 12 החודשים האחרונים חלקי מספר ימי העבודה שבהם העובד עבד בפועל בתקופה זו וכך מקבלים את שכרו הממוצע ליום עבודה. חשוב לציין כי מספר ימי המחלה שניתן לנכות ממכסת ימי המחלה של עובד יומי או שעתי שעובד כל ימות השבוע (ללא שישי שבת) הוא כל תקופת מחלתו, ללא ימי מנוחה וחגים, ועד למכסה של ימי המחלה שהוא צבר במסגרת עבודתו.

 

האם לוותק העובד יש חשיבות?

כדאי לדעת כי לוותק במקום העבודה יש חשיבות רבה, במיוחד במגזר הציבורי מאחר שזכויות רבות נקבעות במסגרת הסכמים קיבוציים החלים רק על המגזר הציבורי. במגזר הפרטי מעניקים מספר זכויות על פי ותק העובד, בדרך כלל בהתאם לחקיקה וצווי ההרחבה.

 

האם ניתן לצבור ימי מחלה?

בחוק דמי מחלה נקבע כי העובד רשאי לצבור ימי מחלה לפי 1.5 ימים לכל חודש עבודה ועד ל-90 ימי מחלה.

 

כמה שווה יום מחלה אחד?

לאחר שהבנו איך מחשבים ימי מחלה, יש לבצע חישוב ימי מחלה כדי לדעת מהו התשלום המגיע לעובד שכיר חודשי, יומי או שעתי. כאמור, שיטת החישוב שונה לעובד חודשי ולעובד יומי או שעתי.

 

האם קיימת התייחסות בחוק לחצי יום מחלה?

החוק קובע כי עובד שנעדר ממקום עבודתו עקב מחלה זכאי לקבל מהמעסיק שלו שכר בשיעור 50% עבור היום השני והשלישי, והחל מהיום הרביעי הוא זכאי לשכר עבודה רגיל ומלא כאילו עבד. החוק אינו מתייחס ליום מחלה חלקי שבו העובד השכיר עבד מספר שעות ונעדר בהמשך היום עקב מחלה, אך במקרים מסוימים אפשר להכיר ביום זה כיום המחלה הראשון, וכך העובד יקבל שכר עבור השעות שהוא עבד בהן והוא אינו זכאי לתשלום דמי מחלה בגין יתרת השעות שבהן הוא נעדר בגלל מחלתו.

 

האם ניתן לקבל ימי מחלה חופשים?

אם העובד מיצה את מכסת ימי המחלה שהוא היה יכול לצבור ולכן לפי החוק הוא אינו זכאי יותר לתשלום, באפשרותו לבקש את הסכמת המעסיק שלו, כולל חברה בע"מ, לצאת לחופשה ללא תשלום.

כמו כן, העובד אינו רשאי לפדות בתשלום את ימי המחלה שהוא לא ניצל, אלא אם יש הסכם עבודה קיבוצי או אישי הקובע אחרת.

 

האם ניתן להיכנס למינוס בימי המחלה?

חוק ימי מחלה קובע מכסה של עד 90 ימי מחלה בלבד. אם העובד נאלץ להיעדר מעבודתו עקב מחלתו תקופה ארוכה יותר, הוא אינו יכול לתבוע את המעסיק שלו על ימים נוספים מעבר למכסה הקבועה בחוק. יחד עם זאת, בהסכמת המעסיק או על פי חוזה עבודה המעסיק רשאי לנכות ולשלם לעובד עבור כל ימי המחלה, גם עבור ימי מחלה מעבר למי המחלה הצבורים, וזאת על חשבון ימי מחלה עתידיים, כלומר העובד יכול לצבור ימי מחלה שליליים (מינוס).