1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

גילום שווי רכב

כל הפרטים החשובים על גילום שווי רכב מהעבודה

עובדים רבים מקבלים מהמעסיק שלהם הטבות שונות, ואחת מההטבות הנפוצות היא זקיפת שווי השימוש ברכב חברה בשכר החודשי. גילום שווי רכב במשכורת נקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) כסכום הנזקף להכנסה של העובד שקיבל רכב מהמעסיק שלו, כאשר סכום זה מהווה שווי כספי של טובת הנאה והוא מחושב כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב (בהיותו חדש).

מה זה בדיוק גילום שווי רכב? איך מחשבים גילום רכב? האם סוג הרכב משפיע על שווי הגילום? כמה מס צפוי העובד לשלם על רכב ממקום העבודה שלו? המומחים של Invoice4u הכינו עבורנו מדריך בנושא.

 

רכב חברה על חשבון המשכורת

כדאי לדעת כי שווי השימוש ברכב הוא סכום המתווסף לשכר הברוטו של העובד המחזיק רכב צמוד ממקום עבודתו. הסכום הנ"ל מתווסף לצורכי מס בלבד, על כן מנכים ממנו ביטוח לאומי ומס הכנסה באמצעות תלוש השכר, כלומר זהו גילום רכב במשכורת של העובד המקבל רכב מהעבודה. ראוי לציין כי שיטת החישוב של שווי השימוש ברכב מהעבודה השתנתה בשנת 2017, לאור דרישה חד משמעית של ועדת הכספים. לכן, הוחלט ברשות המיסים לשנות את המדיניות שהייתה קיימת וגרמה לעיוותים ביחס למיסוי רכבים צמודים ממקום העבודה.

שווי השימוש ברכב מהעבודה הוא בפועל סכום כספי הנזקף להכנסה של העובד, כל עוד העובד קיבל רכב מהמעסיק שלו. מאחר וסכום זה מגולם כשווי כספי של טובת הנאה עקב השימוש ברכב, המדיניות של רשות המיסים היא למסות את ההטבה. החל מינואר 2010 יש שיטת חישוב חדשה עבור גילום רכב, ושווי השימוש מחושב בעבור רכבים שנרשמו לראשונה באחד בינואר 2020 כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש, כאשר שיעור שווי השימוש החודשי עומד על 2.48%.

 

איך ההנהלה בוחרת למי לתת רכב?

מעסיקים רבים במשק הישראלי בוחרים להעניק רכב צמוד מהעבודה לעובדים שלהם, בדרך כלל רכב חדש מליסינג. בענף ההייטק מקובל לתת רכב לעובדים ובתעשיות אחרות נהוג לתת הטבה של רכב צמוד ממקום העבודה למנהלים הבכירים, לסוכני מכירות ולכל מי שעובד בשטח, למשל טכנאים, בעלי מקצוע ועוד.

על פי נתוני רשות המיסים יש מעל 350 אלף עובדים עם רכבים צמודים ממקום עבודתם, בדרך רכבים מליסינג. החברה שוכרת את הרכב מחברת ליסינג והרכב עובר לשימושו של העובד, אך יש גם חברות המעניקות לעובד רכב הנמצא בבעלות החברה.

היו זמנים בהם רכב צמוד מהעבודה היה רק נחלתם של עובדי ההייטק, אך כיום המצב השתנה ומעסיקים רבים מחליטים לתת הטבה זו כדי לשפר את תנאי ההעסקה ולתגמל את העובדים. הרכב הצמוד מהווה תמריץ לשיפור תפוקת העובדים.

 

האם ניתן לבחור את סוג הרכב?

ברוב המקרים מעסיקים שמחליטים להעניק הטבה של רכב צמוד ממקום העבודה מאפשרים לעובדים שלהם לבחור רכב מתוך רשימה מצומצמת יחסית. מאחר ובדרך כלל נותנים רכב מליסינג, יש לעובד מספר אפשרויות, אך אם המעסיק נותן רכב בבעלות החברה העובד לא יכול לבחור את סוג הרכב.

 

האם סוג הרכב משפיע על שווי הגילום?

משנת 1997 קובעים את שווי הרכב הצמוד לפי קבוצת המחיר המופיעה ברישיון הרכב, המחיר הקובע הוא מחירון רכב חדש בעל עלייתו לכביש לראשונה. יש 7 רמות מחיר, רבים מהרכבים הצמודים הם ברמה 2. החל מינואר 2020 שווי השימוש החודשי מחושב כ-2.48% ממחיר המחירון של הרכב בעת עלייתו לכביש לראשונה, והמחיר צמוד למדד.

דוגמה: נניח והעובד מקבל רכב מהעבודה ושכרו הוא 12,000 ₪ ברוטו, כלומר כ-9,000 נטו. העובד מקבל רכב ששווה לפי מחירון 120,000 ₪, לכן גילום רכב במשכורת יעמוד על 2,976 ₪ (2.48%), והמיסים יחושבו לפי שכר ברוטו של 15,000 ₪, כלומר העובד ישלם מס גבוה ביותר בשיעור של כ-1,400 ₪.

 

כמה מס משלמים על רכב מהעבודה?

לאחר פתיחת חברה המעסיק יכול להחליט לתת רכב צמוד לעובדיו, ובמקרה זה מחשבים גילום רכב במשכורות של העובדים. גילום שווי רכב נכון ל-2022 הוא 2.48% משווי הרכב, לפי מחיר רכב חדש העולה על הכביש.