1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

בקשה לתיקון שומה

כל הפרטים החשובים על בקשה לתיקון שומה

החוק בישראל מחייב כל אדם הרוכש זכות במקרקעין לשלם מס רכישה. כדי לקבוע את סכום תשלום המס יש לקבוע את שווי הזכות שנרכשה, כלומר יש לבצע שומה. יש מספר דרכים לבצע שומה על הזכות שנרכשה במקרקעין לצורך תשלום המס. סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, קובע כי ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה, כאשר הבקשה לתיקון השומה יכולה להיות ביוזמתו של המוכר או הרוכש שנערכה להם שומה או ביוזמת המנהל לעניין חוק זה.

המומחים של אינווייס 4 יו הכינו עבורנו מדריך מקיף בנושא בקשה לתיקון שומה במיסוי מקרקעין. המדריך המפורט עונה על שאלות נפוצות בקרב אנשי מקצוע ויחידים כמו מתי צריך לבקש תיקון בשומה שנשלחה למוכר מקרקעין או לקונה זכויות במקרקעין, איך לבקש מהמנהל לתקן את השומה שהתקבלה, מורכבות ההליך לתיקון השומה ועוד. למידע נוסף ולייעוץ בנושא זה הנכם מוזמנים לפנות למומחים שלנו.

 

מתי צריך לבקש תיקון שומה?

כל מי שרוכש זכות במקרקעין מחויב בתשלום מס רכישה. כדי לחשב את תשלום מס הרכישה בגין רכישת הזכות במקרקעין יש לקבוע את שווי הזכות שנרכשה ויש מספר דרכים לבצע שומה על הזכות שנרכשה לצורך תשלום מס רכישה. שתי הדרכים לביצוע שומה על הזכות במקרקעין שנרכשה הן שומה עצמית או שומה לפי מיטב השפיטה.

סעיף 78 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי בעת מסירת הצהרה על מכירת זכות במקרקעין יש בסמכות המנהל לקבוע את שומת המס שיש לשלם. המנהל נדרש לבצע את שומת המס בתוך 8 חודשים ממועד הגשת ההצהרה לפי שומה עצמית או לפי מיטב השפיטה. המנהל מבצע את השומה בעזרת מפקחי שומת מיסוי מקרקעין היושבים במשרדי השומה המקומיים ברחבי המדינה. אם המנהל מבצע שומה לפי מיטב שפיטה הוא נדרש להזמין לדיון את המוכר או את הקונה של זכות המקרקעין, לפני הכרעתו בנושא וקביעת מס שבח ומס רכישה.

על פי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין ניתן להגיש בקשת לתיקון שומת מס שבח או בקשה לתיקון שומת מס רכישה. כאמור, החוק בישראל קובע כי תיקון השומה יכול להיעשות כתוצאה מהגשת בקשה לתיקון השומה שהוגשה על ידי וביוזמת הנישום או ביוזמתו של המנהל. אגב, המנהל הוא מי שהתמנה לתפקיד על ידי שר האוצר, המינוי חייב להתפרסם ברשומות לעניין חוק זה.

סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין קובע מי יכול להגיש את ההשגה, כלומר לבקש תיקון שומה:

  • מוכר מקרקעין שנערכו לו שומה והוא אינו מיוצג על ידי עורך דין.
  • קונה הזכות במקרקעין שנערכה עבורו שומה והוא לא מיוצג על ידי עורך דין.

חשוב לדעת כי הגשת בקשה לתיקון שומה מס הכנסה, בין אם על ידי המוכר ובין אם על ידי הקונה, אפשרית רק בהתקיים התנאים הבאים:

  • לא עברו יותר מ-4 שנים ממועד קבלת השומה ממשרד מיסוי מקרקעין אזורי.
  • יש עילה חוקית לבצע תיקון בשומה שהתקבלה.

את הבקשה לתיקון יכול להגיש המבקש באופן עצמי, ובאפשרות המוכר או הקונה של זכות המקרקעין להגיש את ההשגה באמצעות עורך הדין המייצג אותו. אם מגישים את הבקשה לתיקון השומה בעזרת עורך דין הוא יכול למלא ולהגיש את הטופס באופן מקוון.

 

אילו מצבים מעידים על צורך בכך?

מוכר או רוכש הזכות במקרקעין המקבל הודעת שומה מהמנהל ויש לו מחלוקת הנוגעת לנתוני השומה, רשאי על פי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין להגיש השגה על השומה שהתקבלה בתוך 30 ימים ממועד קבלה הודעת השומה מהמנהל. יש להגיש השגה לשומה באמצעות מילוי והגשת טופס 7013. במקרה זה, המנהל חייב להזמין את המוכר או הקונה שהגיש את ההשגה לדיון במשרדו על מנת לאפשר למשיג לשטוח את טענותיו ועליו להשיב תוך 8 חודשים מיום הגשת ההשגה.

סעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי אם המוכר או הקונה רואה עצמו מקופח מהודעת השומה של המנהל, באפשרותו להגיש ערר. את הערר מגישים לוועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי, ויש להגיש את הערר תוך 30 ימים מיום קבלת הודעת השומה.

סעיף 85 לחוק קובע כי אפשר לתקן את השומה בתוך 4 שנים מיום שהשומה נעשתה, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • התגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות למנהל בזמן שהוא ערך את השומה.
  • ההצהרה שנמסרה אינה נכונה ויש בטעות להשפיע על שינוי סכום המס לתשלום או הימנעות מתשלום המס.
  • התגלתה טעות בשומה.

 

איך מבקשים לתקן שומה?

כדי להגיש בקשה לתיקון שומה יש למלא ולהגיש טופס 7085, וכיום יש להגיש טופס תיקון שומה באופן מקוון, בין אם לבד ובין אם על ידי עורך דין מייצג. בהתאם להוראות סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין, שירות תיקון שומה באתר של רשות המיסים מיועד למוכר או לרוכש מקרקעין שנערכה לו שומת מס, כל עוד התגלו עובדות חדשות העשויות להשפיע על חישוב המס מאז שהשומה נעשתה או אם מגיש הבקשה לתיקון השומה טוען כי חלה טעות בשומה.

כפי שציינו ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה מס הכנסה אם לא עברו מעל 4 שנים ממועד קבלת הודעת השומה או אם קיימת עילה חוקית לבצע תיקון בשומה. את הבקשה מגישים על גבי טופס תיקון שומה (טופס 7085), וחשוב למלא נכון את הטופס ולהקפיד במילוי הפרטים, בדגש על טבלת סכום המס. בנוסף, יש לציין את סכום השומה שלא נתון למחלוקת. כמו כן, חשוב לצרף מסמכים ואישורים לטופס הבקשה לתיקון השומה כגון:

  • מסמכים התומכים בטענת המוכר או הקונה המבקש לתקן את השומה שהתקבלה.
  • מסמכים המוכיחים עובדות חדשות שלא היו ידועות למנהל בעת עריכת השומה, למשל היטל השבחה ששולם לאחר עריכת השומה, שכר טרחת עורך דין, שכר טרחה למתווך ששולם לאחר עריכת השומה.

חשוב לציין כי התקנות החדשות של רשות המיסים מחייבות להגיש את הבקשה לתיקון השונה רק באופן מקוון. שירות זה ניתן ללא תשלום. כדאי לדעת כי הגשת הבקשה אינה מבטלת או מפסיקה חיובי ריבית, הצמדה וקנסות, לכן חשוב להתייעץ עם רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין.

 

האם מדובר בהליך מורכב?

מילוי טופס תיקון שומה דורש ידע וניסיון וחשוב להכיר את החוק והתיקונים שנעשו בו לאורך השנים. מילוי הטופס עצמו אינו מורכב אך יש לספק טיעונים והוכחות לחיזוק הטענה של מי שמגיש את הבקשה לתיקון הודעת השומה. לכן, מומלץ למלא ולהגיש את הטופס בעזרת בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים במיסוי מקרקעין, כמו רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין מקרקעין.

בנוסף, יש למלא נכון את הפרטים ובמיוחד את סכום המס. אם לא מציינים את הסכום שאינו שנוי במחלוקת מחשבים את כל סכום המס בהתאם לשומת המנהל כסכום שאינו נתון למחלוקת. עבור סכומי המס שלא נתונים למחלוקת שטרם שולמו, יחלו הליכי גבייה כחוק.

 

תוך כמה זמן מקבלים תשובה?

לאחר הגשת הבקשה לתיקון הודעת השומה, הטופס נבדק במשרד מיסוי מקרקעין אזורי, ולאחר קליטת הטופס במשרד, עד 5 ימי עבודה, מחליטים על המשך הטיפול.

מערכת אינווייס 4 יו מזמינה אתכם להתנסות בתוכנה המקוונת והמובילה להפקת חשבוניות דיגיטליות וירוקות. המערכת כוללת כלי ניהול ואוטומציה, מחולל דוחות ופיצ'רים רבים נוספים.