תקנון החברה

להלן קישור לתקנון חברת invoice4u, מערכת להפקת מסמכים חשבונאיים באינטרנט :