1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מאזן בוחן

כל מה שחשוב לדעת על מאזן בוחן

בכל הנהלת חשבונות יש גיליון עבודה הנקרא מאזן בוחן, המסמך מפרט את היתרות של כרטיסי החשבון בספר החשבונות של העסק בעמודות של חובה וזכות. הסיכום של צד החובה חייב להיות שווה לסיכום צד הזכות. דו"ח מאזן בוחן הוא כלי לניהול החשבונות והדו"ח מיועד בדרך כלל לחברות גדולות ולעסקים עם היקף עסקאות גבוה. מאזן בוחן מאפשר לקבל תמונת מצב עדכנית על מצבו של העסק ולאתר טעויות שנעשו מבחינה חשבונאית.

מהו מאזן בוחן?

הפקת דו"ח מאזן בוחן מאפשרת להבין מהו מצב העסק ולאתר טעויות חשבונאיות אפשריות שקרו במהלך הפעילות השוטפת. את הדו"ח מפיק הגורם האחראי על הנהלת חשבונות בארגון או בבית העסק, כלומר מנהל חשבונות העובד בחברה או הנה"ח במיקור חוץ.

באופן כללי, מאזן בוחן הוא כלי חשבונאי לניהול חשבונות תקין בעסקים, הדו"ח מיועד בעיקר לעסקים גדולים ולעסקים בעלי היקף פעילות גבוה. עסקים קטנים ובתי עסק עם היקף פעילות נמוך לרוב אינם צריכים להפיק את הדו"ח באופן קבוע.

הרישום החשבונאי בדו"ח מאזן בוחן כולל את פקודות היומן והכרטיסיות השונות. הדו"ח מציג בין היתר את כרטסת הלקוחות, כרטסת ההכנסות וההוצאות של בית העסק, ספקים ועוד. בדו"ח תקין סך הפקודות בצד החובה שווה תמיד לסך הפקודות בצד הזכות, מאחר ומאזן צריך להיות מאוזן.

מי משתמש במאזן בוחן?

חשוב לציין כי מאזן בוחן הוא כלי של הנהלת חשבונות, הדו"ח אינו מוגש לרשויות המס השונות. את הדוח מכינים לצרכים פנימיים של הארגון או בית העסק, וניתן להפיק את מאזן הבוחן במספר דרכים:

דו"ח מאזן חובה זכות

הדו"ח מסכם את הפעילות העסקית לפי מועד מסוים, ובשורה התחתונה מסכמים את היתרות.

דוח תנועות

הדו"ח כולל פירוט של כלל יתרות החובה ויתרות הזכות שהתקיימו עד מועד הפקת המאזן.

דו"ח משולב

הדו"ח כולל את היתרונות ומציג גם את דו"ח התנועות, זהו הדו"ח המפורט והמדויק ביותר.

כאמור, את הדו"ח של מאזן הבוחן מפיקים לצרכים פנים ארגוניים, בדרך כלל הדו"ח יופק על ידי מחלקת הנהלת חשבונות בארגון או על ידי מנהל חשבונות במיקור חוץ. מאזן בוחן הוא כלי חשוב לצורכי מעקב ובקרה על הפעילות השוטפת בארגונים גדולים ובעסקים בעלי מחזור מכירות גבוה.

אילו פרטים מכיל דו"ח מאזן בוחן?

כרטיסי חשבון

בדו"ח מאזן בוחן יש פירוט של כרטיסי החשבון. הכרטסת מהווה מעיין לוג של התנועות שנעשו בכרטיס מסוים לפי תקופת זמן מסוימת. הפירוט כולל כרטיסי לקוחות או ספקים, כרטיסים אלה מקבלים את הערכים שהוזנו אל מערכת הנהלת החשבונות. לכל חשבון הקיים במערכת הנהלת חשבונות יש שם ייחודי ולרוב גם מספר סידורי, לכן כל תנועה הנרשמת תחת חשבון חייבת להיות משויכת אליו. בהנהלת חשבונות כפולה רושמים את התנועה בשני חשבונות – תנועת זכות בחשבון ההכנסות או בחשבון ההוצאות ותנועת חובה בחשבון המקביל.

חובה

פירוט הנכסים של בית העסק נכון לתאריך הפקת הדו"ח, טור החובה במאזן כולל פירוט על מזומן, רכוש קבוע, מלאי ולקוחות של העסק.

זכות

פירוט של סך ההתחייבויות של בית העסק, למשל פירוט התחייבויות כלפי הספקים, מידע על הלוואות וכד', הטור כולל גם מידע על ההון העצמי של החברה.

סיכום

לסיכום, מאזן בוחן הוא כלי חשוב לכן מומלץ לבצע הנהלת חשבונות באינטרנט וכך רושמים כל תנועה וכל הוצאת חשבוניות באופן מיידי והנתונים מעובדים אוטומטית. כך ממזערים שגיאות וטעויות חשבונאיות ויכולים להפיק דו"ח שנתי תקין ולקבל תמונת מצב עדכנית עם נתוני אמת על מצבו של העסק.