1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

חוק נתוני אשראי

חוק נתוני אשראי - דברים שלא ידעתם

באפריל 2019 נכנס לתוקפו חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016, ומטרתו היא לעודד את התחרות בתחום האשראי הצרכני ולהסדיר את כללי הניהול של מערכת נתוני האשראי המנוהלת על ידי בנק ישראל. החוק החדש מחליף את חוק נתוני אשראי משנת 2002, החוק מרחיב את הנגישות לאשראי, מאפשר לגופים פיננסיים שונים, ולא רק לבנקים, לקבל מידע עדכני על הלקוחות, ולהתאים עבורם שירותים פיננסיים המבוססים על נתוני האשראי העדכניים של הלקוח, והלקוחות יכולים לקבל הלוואות בתנאים משתלמים יותר.

מה זה בדיוק חוק נתוני אשראי החדש? מהן מטרות החוק? מי אחראי על ניהול מאגר המידע? איזה מידע פיננסי מופיע בדירוג האשראי שלכם? כיצד דירוג האשראי משפיע על חייכם? מה הזכויות שלנו לגבי גישה למידע המופיע במאגר נתוני האשראי המנוהל על ידי בנק ישראל? המומחים של מערכת Invoice4u להפקת חשבוניות דיגיטליות באינטרנט הכינו עבורנו מדריך מקצועי ומקיף בנושא חוק נתוני אשראי.

 

מהו חוק נתוני אשראי?

הכנסת אישרה את חוק שירותי נתוני אשראי ב-14 בינואר 2002, לאחר שהצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת כבר בשנת 1997. החוק המקורי אושר במליאה במהלך כהונת הכנסת ה-15, לאחר שאישור החוק הקודם התעכב בגלל מחלוקות קשות על המידע שחברות פיננסיות יכלו לאסוף על מבקשי האשראי ומוסר התשלומים שלהם, וזאת בגלל התנגדות בגין פגיעה בפרטיות תושבי המדינה והסכנה שהשכבות החלשות באוכלוסייה ייפגעו.

ביוזמת שר האוצר לשעבר משה כחלון, הוחלט לבצע רפורמה בשירותי האשראי, לכן הכנסת ה-20 דנה בהצעת החוק החדש ואף אישרה את ההצעה בקריאה ראשונה בחודש אוקטובר 2015. כך הוחלט לאשר את חוק נתוני אשראי החדש בשנת 2016, החוק מחליף את החוק הקודם שאושר בשנת 2002. החוק החדש קובע כי הסמכות הבלעדית להקמת ולניהול מאגר האשראי תהיה בידי בנק ישראל, והמאגר יכלול נתונים פיננסיים על משקי בית, כולל מידע על עוסקים.

הנתונים הנאספים ומרוכזים במאגר המידע של בנק ישראל מגיעים מגופים פיננסיים גדולים כמו בנקים וחברות כרטיסי האשראי, וממגוון גופים ציבוריים, למשל כונס הנכסים הרשמי, מערכת בתי המשפט בישראל, הוצאה לפועל ועוד. החוק יוצר שינוי משמעותי בשירותי האשראי בישראל וכיום יש כמה לשכות נתוני אשראי הקובעות את דירוג האשראי של הלקוח, במקום שתי לשכות שפעלו במסגרת החוק הקודם.

החוק החדש נועד להגביר את התחרות בשוק ההלוואות ולסייע לתושבי המדינה ולבעלי עסקים קטנים ובינוניים לקבל החלטות פיננסיות נכונות ושקולות יותר. המאגר החדש שהוקם מאפשר לגופים פיננסיים לקבל מידע עדכני ומפורט על לקוחות המבקשים אשראי, המידע העדכני כולל פרטים כמו יכולת החזר הלוואות, רמת הסיכון שהלווה בחר ועוד. עד אישור החוק בכנסת, רק לבנקים היה מידע פיננסי על הלקוחות לכן הם יכלו להתאים הלוואות ופתרונות מימון אחרים באופן מדויק ומיטבי, אך כעת גם גופים פיננסיים יכולים לקבל את המידע ולהתאים מוצרי אשראי ללקוח בצורה אופטימלית וטובה יותר.

 

תהליך חקיקת החוק

 • ההצעה לחוק שירותי תשלום הוגשה לראשונה על ידי משרד המשפטים בשנת 1997.
 • חוק שירות נתוני אשראי אושר בכנסת בשנת 2002 ונכנס לתוקף באוגוסט 2004. המידע הפיננסי כלל נתונים על רק על חלק מזערי מהאוכלוסייה בארץ לכן החוק לא השיג את מטרתו העיקרית לעודד תחרות בשוק האשראי.
 • ב-2016 הכנסת אישרה את חוק נתוני אשראי החדש במטרה לקדם את התחרות בשוק האשראי בישראל, להנגיש את האשראי ליותר צרכנים, למזער הפליית צרכנים במתן אשראי, וכדי ליצור משטר חדש של שיתוף המידע הפיננסי לגופים פיננסיים העוסקים במתן אשראי.
 • הקמת מאגר נתוני אשראי והפעלת מערכת נתוני אשראי על ידי בנק ישראל החל בחודש אפריל 2019.

 

מטרות חוק נתוני אשראי

סעיף 1 לחוק נתוני אשראי מגדיר וקובע את מטרות החוק החדש, ועל פי סעיף זה המטרות שנקבעו הינן:

 • הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, בדגש על תחרות במתן הלוואות למשקי בית ולעסקים קטנים.
 • הרחבת הנגישות למקורות אשראי.
 • צמצום ההפליה שנוצרה במתן שירותי אשראי.
 • צמצום פערים כלכליים בין השכבות השונות המרכיבות את אוכלוסיית ישראל.
 • בניית וניהול מאגר מידע לא מזוהה על ידי בנק ישראל לצורך ביצוע תפקידיו.
 • שיפור מוסר התשלומים בעיקר של משקי הבית.
 • צמצום תופעת מינוף היתר של משקי הבית.

מתוקף חוק נתוני אשראי החדש הוקם מאגר נתוני אשראי בנק ישראל, וזאת כחלק מהצעדים לקידום התחרות בשוק האשראי במדינה. יש לציין כי מערכת נתוני אשראי אוספת את הנתונים הפיננסיים של אזרחי ותושבי ישראל, לרבות איסוף נתונים הנוגעים להתחייבויות האשראי של יחידים, אופן הפירעון של התחייבויות האשראי של יחידים ועוד. הנתונים נאספים ממקורות מידע מגוונים, ובעיקר מגופים פיננסיים העוסקים במתן אשראי כמו בנקים, חברות כרטיסי האשראי, חברות למימון חוץ בנקאי וכו', וכן מרשויות ציבוריות כמו כונס הנכסים הרשמי, הוצאה לפועל, מדור חשבונות מוגבלים ועוד.

 

מה השתנה עקב החוק?

החוק החדש מגביר את התחרות בשוק האשראי, במיוחד בשוק ההלוואות למשקי הבית ולעסקים קטנים ובינוניים. עד כניסתו לתוקף של חוק נתוני אשראי המידע על הלקוחות כמו כושר החזר ההלוואות שלהם ומידע על רמת הסיכון שבה הם בחרו, נוהל בנפרד על ידי הבנקים, ולמעשה כל בנק החזיק מאגר מידע בלעדי על לקוחותיו בלבד.

לכן, בחוק החדש הוחלט להקים מאגר מידע חדש שיכלול נתונים רבים המגיעים ממקורות מידע מגוונים, כמו בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות למימון חוץ בנקאי ומגופים ציבוריים כמו הוצאה לפועל ועוד. המידע במאגר החדש מכיל יותר נתונים לכן גופים פיננסיים המורשים לפעול בשוק שירות האשראי בישראל יכולים להתאים את מוצרי האשראי הפיננסיים שלהם ללקוחות באופן מיטבי ובהתאמה אישית מדויקת ונכונה יותר.

ראוי לציין כי המאגר החדש מאפשר לגופים הפיננסיים, ובהם גם הבנקים, לקבל נתונים עדכניים, כלומר לקבל דו"ח אשראי או חיווי אשראי על הלקוח. כדי לקבל דו"ח אשראי יש לפנות לאחת מלשכות האשראי שנבחרו לספק את השירות, רק בהסכמת הלקוח.

 

איזה מידע מוצג בדו"ח האשראי שלכם?

דו"ח האשראי אותו מפיקים ממאגר המידע הלא מזוהה המנוהל על ידי בנק ישראל כולל מידע פיננסי חיובי ושלילי על אדם יחיד, כולל נתוני האשראי של פעילותו כעוסק. הדו"ח מסכם את היסטוריית האשראי שלכם ומכינים אותו לבקשת גוף פיננסי המבקש הערכה של סיכון האשראי של היחיד. הדו"ח מפרט את נתוני האשראי שלכם מ-3 שנים אחרונות וכולל מידע על פירעון הלוואות, ריבית שקיבלתם בהלוואות, תשלום אשראי, שימוש בכרטיסי האשראי שהונפקו לכם ועוד.

 

הכירו את הזכויות שלכם כלקוחות

לכל לקוח יש זכויות המאפשרות לו לצפות במידע הנאסף עליו במערכת המנוהלת על ידי בנק ישראל, וניתן לקבל דו"ח אשראי בחינם פעם בשנה. בנוסף, זכותו של כל לקוח להחליט האם לאפשר גישה למידע לגוף פיננסי מסוים. הגוף הפיננסי חייב על פי חוק לקבל רשות מכם ועליו להחתים אתכם על טופס ייעודי. זכות נוספת השמורה ללקוחות היא הזכות להגביל את מסירת נתוני האשראי לגופים מסוימים ובנוסף ניתן לדרוש את הפסקת איסוף נתוני האשראי עליכם (הזכות לפרטיות) וכל המידע שנאסף חייב להימחק מהמאגר.

 

האם דירוג האשראי שלכם משפיע?

דירוג האשראי מסייע לגופים הפיננסים להציע שירותי אשראי ולספק ייעוץ פיננסי ללקוח בהתאם להתנהלותו בתחום האשראי. דירוג האשראי משפיע על ההלוואות שתוכלו לקבל מבנקים ומגופים פיננסיים אחרים, הדירוג משפיע על ריבית וסכום ההלוואה מאחר והגוף הפיננסי מנתח את המידע ומעריך את יכולת הפירעון שלכם.

לסיכום, המומחים של Invoice4u ממליצים לכל אדם לבדוק את דירוג האשראי שלהם ולשפר אותו כדי לקבל הלוואות ופתרונות אשראי בתנאים נוחים וטובים יותר ועל מנת להתנהל נכון מבחינה פיננסית.