1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

עושים 'סדר פסח' במסמכים החשבונאיים – המדריך לעצמאי

כל מה שרצית לדעת על סוגי המסמכים החשבונאיים, ולא היה לך את מי לשאול.

עושים סדר פסח: סוגי המסמכים החשבונאיים ושיטות החשבונאות האפשריות להגדרה במערכת.

עושים סדר פסח – סוגי המסמכים החשבונאיים ושיטות החשבונאות האפשריות להגדרה במערכת.

סוגי מסמכים חשבונאיים.

לא פעם מגיעים לנציגי שירות הלקוחות שלנו פניות ושאלות בנוגע לסוגי המסמכים החשבונאיים הקיימים ואופן השימוש בכל אחד מהם.

החלטנו לעשות סדר בבלגאן ולהנגיש את המידע הכל כך חשוב הזה עבורכם.

נתחיל במסמכים המוגדרים כפורמאליים ע"י רשות המיסים. במידה והשתמשתם במסמכים אלו, חלה עליכם חובת הדיווח לרשות המיסים ורישום בספרי החשבונות.

חשבונית מס- מופקת בכל מכירה של מוצר או שירות והיא בעצם דרישה לתשלום עבור הלקוח, לו מסופק השירות או המוצר.

קבלה- רישום המתעד קבלת תקבול על צורותיו השונות (מזומן, כרטיס אשראי, המחאה וכו'..).

יש להקפיד על מועד הפקתה שהוא מיד עם קבלת התשלום עבור המוצר או השירות שסופק ללקוח.

חשבונית מס קבלה- מסמך המאחד גם את החשבונית וגם את הקבלה במסמך אחד לצורך הנוחות. כשם המסמך, חלקו העליון יעסוק בפרטי החשבונית, וחלקו התחתון יעסוק בפרטי הקבלה, התקבולים.

יש להקפיד שסכום בחלקו העליון של המסמך (החשבונית) , יהיה זהה לחלוטין לסכום המופיע בחלקו התחתון של המסמך (הקבלה).

חשבונית מס זיכוי- נשלחת כזיכוי או תיקון בגין חשבונית/חשבונית מס קבלה שכבר הופקה ונשלחה ללקוח.

מכאן, נעבור למסמכים שאינם פורמאליים בעבור רשות המיסים :

חשבונית עסקה-מופקת כדרישה לתשלום עבור הלקוח כמו חשבונית מס, אך אינה משמשת לניכוי מס תשומות . חשבונית עסקה היא המסמך המתאים להוכחת ביצוע עסקה עבור עוסק פטור, לעומת חשבונית מס אצל עוסק מורשה. בדרך זו, העוסק המורשה יכול להפיק דרישה לתשלום וגם להימנע מתשלום המע"מ טרם קבלת התקבול מהלקוח.

כמובן שרצוי להיוועץ עם רואה החשבון בנוגע לדרך העבודה הרצויה עבורך.

הזמנת עבודה-  במסמך זה תפורט מהות העבודה או השירות והתשלום הנדרש בגינה.

תעודת משלוח- כאשר נשלחת ללקוח סחורה, יש לצרף אליה תעודת המשלוח המציינת את כמויות המשלוח ופרטי המוצרים הנכללים בו. לאחר הפקת תעודת המשלוח, יש להפיק חשבונית מס.

הצעת מחיר- כשמה כן היא, מסמך המפרט על מחיר שתציע ללקוח בגין מוצר או שירות. כדאי לציין בה את פרטי העסקה, מחיר, תנאים מיוחדים ועוד.

 

שיטת החשבונאות- מזומן/מצטבר. מה זה אומר?…

החוק מכיר שתי שיטות דיווח: מזומן ומצטבר.

שיטת מזומן- הכרה בהכנסה או בהוצאה תחול רק עם ביצוע תשלום שנפרע בפועל.

שיטה מצטברת- הכרה בהכנסה או בהוצאה תוכר עם בצוע העסקה ויצירת החבות של הלקוח כלפי העסק גם אם לא התבצע תשלום כלשהו.

ובקיצור: בשיטת המזומן, תקבול יחשב כהכנסה רק עם קבלת התשלום בפועל. בשיטה המצטברת, גם אם לא נעשה תשלום בפועל או גם אם התשלום דחוי, ביצוע העסקה נחשב להכנסה.

עסקים שנוהגים לעבוד עם חשבונות עסקה כמסמך דרישה לתשלום, יש להזין עצמו בהגדרות המערכת בשיטת חשבונאות מזומן.

 

אז מה נאחל לכם עסקים יקרים? …

שתשתמשו בכמה שיותר חשבוניות .

בהצלחה!