1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

סכומי הפקדות מוכרות לפנסיה וקרן השתלמות עבור שנת 2016

כל עצמאי יכול להפקיד לקרן פנסיה והשתלמות וליהנות מהטבות מס בגין ההפקדות הללו.

כמו כל דבר טוב , גם סכומי ההפקדות הללו מוגבלים ולהלן סכומי התקרות המותרים להפקדה כדי ליהנות מהטבות המס בגינם:

הפקדות מותרות לחסכון פנסיוני
בגין הכנסה שנתית של עד 208,800 ש"ח ניתן להפקיד 16% (33,408 ש"ח לשנה) וליהנות מניכוי בשיעור 11% וזיכוי בשיעור 5%.

הפקדות מותרות לקרן השתלמות
בגין הכנסה שנתית של עד  261,000 ש"ח ניתן להפקיד 7% (18,240 ש"ח) וליהנות מניכוי של 4.5% (11,745 ש"ח), כלומר יש חובה להפקיד 7% כדי ליהנות מניכוי בשיעור 4.5%.

את ההפקדות חובה לבצע בפועל לפני סוף השנה כדי ליהנות מהטבות המס בשנת 2016.