1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מקים עסק? אלה הפעולות שעליך לבצע כדי להצליח

ניהול עסק קטן מתחיל מהצעד הראשון של הקמתו. ואפילו רגע קודם. בד בבד עם צבירת וותק לעסק כדאי לבצע מספר מהלכים על מנת לדאוג לאינטרס שלך כבעל העסק מכל הזויות. בשונה לחיי השכיר, הרי שכעצמאי האחריות על ניהול הפעילות והתנאים הסוציאליים מוטלת אך ורק עליו. לפיכך ידע מקדים ושוטף מה יש לבצע עשוי מאוד לתרום.

 1. לפני הקמת העסק

חולמים על העסק הקטן החדש שלכם? מצוין! כדי שתתחילו לתרגל בצורה כלשהי את העניין רגע לפני שזה קורה אנו ממליצים על ביצוע התארגנות והוצאת הוצאות הרצה או הקמה. כדאי לשמור את החשבוניות למועד הדיווח למע"מ לאחר פתיחת התיק, ואין לקבל תקבולים בגין מכירות או מתן שירותים.

להלן צ'ק ליסט מהיר לעניין:

 • פתיחת תיק במע"מ
 • פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי
 • פתיחת תיק במס הכנסה (ואם אתם מעסיקים עובדים יש לציין זאת בטופס לצורך פתיחת תיק ניכויים).
 • עתה ניתן להפיק חשבוניות ולקבל תקבולים

2. בחודש הפעילות הראשון לעסק

 • קבלת הודעות מרשויות המס המאשרות פתיחת התיקים.
 • צריך לפנות למס הכנסה לקבלת אישור על הפחתה בניכוי מס ואישור ניהול ספרים- תקף רק למי שנדרש בהגשת אישורים אלו ללקוחותיו.

3. בחודש הפעילות השני ואילך לעסק

 • יש להגיש ולשלם דוחות חודשיים ו/או דו חודשיים:
  1. מס הכנסה – מקדמות ו/או ניכויים במקרה של העסקת עובדים
 • מע"מ
 • ביטוח לאומי, יש לשים לב למועדי הדיוחח הרשמים בפנקסים שהגיעו מהרשויות.

4. בחודש השלישי לעסק ואילך

ממליצים להתעניין ולפתוח קופות לתנאים סוציאליים: פנסיה,אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות וכד'.

5. חודש חמישי לעסק

ערכו תכנוני מס למהלך השנה

6. חודשיים לפני סוף שנת המס

התארגנו ובצעו תכנון מס לקראת סוף שנת המס

7. ארבעה חודשים לאחר תום שנת המס

הגשת דוח שנתי

8. ארבע חודשים מיום קבלת דרישה

יש להגיש הצהרת הון