1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מענק הוצאות לעסקים קטנים

מאת: יורם שיפר

תקופת הקורונה פוגעת באופן משמעותי בעסקים הקטנים, רבים מהם נאלצו לסגור את העסק לאור הנחיות משרד הבריאות והתפרצות נגיף הקורונה. המדינה החליטה לסייע לעסקים הקטנים באמצעות מענקים שונים, ובהם גם מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור הכנסות שנתי עד 300,000 ₪. עצמאים בעלי עסקים קטנים שמחזור הפעילות שלהם נפגע כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה בשיעור של לפחות 25% (או 40% בהתאם לתקופה) לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, יכולים להגיש בקשה מסודרת לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן במסגרת רשת הביטחון הכלכלית.

תנאי הזכאות למענק הוצאות לעסק קטן

משרד האוצר קבע כי עצמאים יחידים, כלומר עוסקים מורשים או עוסקים פטורים, שאינם חברות בע"מ או שותפים בשותפות או באיחוד עסקים, יכולים להגיש בקשה לקבלת המענק, כל עוד מחזור הפעילות החודשי שלהם בשנת המס החולפת (2019) גבוה מ-1,500 ₪ ונמוך מסכום של 25,000 ₪. המענק מיועד רק לעצמאים המצהירים באזור האישי באתר של רשות המסים כי הם עומדים בתנאים שנקבעו:

• יש להצהיר כי העסק עומד בתנאי הזכאות, כלומר ישנה ירידה של לפחות 40% במחזור ההכנסות בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, וזאת בהשוואה למחזור הפעילות העסקית בתקופה המקבילה בשנת המס 2019. חודשי הזכאות לקבלת המענק הם מאי יוני, יולי אוגוסט, ספטמבר אוקטובר, נובמבר דצמבר (2020), וכן ינואר פברואר, מרץ אפריל, מאי יוני 2021.
• הצהרה על ירידה של 25% לפחות בתקופות הזכאות שנקבעו בחודשים מאי יוני 2020, ספטמבר אוקטובר 2020, בהשוואה למחזור ההכנסות והפעילות העסקית בתקופה המקבילה בשנת 2019.
• יש להצהיר על הגשה של הדוחות התקופתיים למע"מ לגבי חודשים אלו בשנת המס 2019 ובשנת 2020.
• הצהרה על ניהול פנקסי חשבונות על פי החוק, כל עוד הפנקסים לא נפסלו על ידי פקיד השומה או מנהל מע"מ.
• עצמאים ועצמאיות שהיו בחופשת לידה, בחופשה לאחר לידה או במילואים בשנת 2019 נדרשים לחשב את הירידה בפעילות העסקית בהתאם לתקנות החדשות.

סכומי מענק הוצאות לעסק קטן

סכומי המענק לתקופת הקורונה משתנים בהתאם למחזור הפעילות העסקית של העצמאי בשנת 2019. הסכומים שנקבעו כמענק לבעלי עסקים קטנים הם:
• מענק בסך 3,000 ₪ לבעלי עסקים קטנים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת המס החולפת (2019) היה עד 8,333 ₪.
• מענק בסך 4,000 ₪ לבעלי עסקים קטנים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם ב-2019 היה 16,666-8,334 ₪.
• מענק בסך 6,000 ₪ לבעלי עסקים קטנים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה 25,000-16,667 ₪.
בעלי עסקים קטנים שהחלו את הפעילות העסקית בינואר 2020 יכולים לקבל את המענק כל עוד הם עומדים בתנאים שנקבעו, סכומי המענק הם 3,000 ₪ לעוסק פטור או 4,000 ₪ לעוסק מורשה.

חשוב להדגיש כי הנתונים מבוססים על המידע המופיע באתר של משרד האוצר, לכן מומלץ להתעדכן באתר לגבי שינויים בגובה המענק ונתונים נוספים. הכתבה אינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, וכדאי להיעזר ברואה החשבון או בגורם מקצועי מוסמך אחר.
יש לדווח לרשות המסים על קבלת המענק, התקנות מחייבות להפיק חשבונית לצורך דיווח על המענק בהתאם להנחיות שנקבעו, ואפשר להפיק חשבונית ירוקה באמצעות המערכת בה משתמשים.

יורם שיפר

יורם שיפר – רואה חשבון ואחד מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות'.
יזם בתחום האינטרנט. בין היתר פיתח מערכת להנהלת חשבונות דיגיטלית
ומערכות נוספות שנועדי לסייע לבעלי עסקים להמריא גבוה.