1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

חיווי אשראי

מה אנחנו יודעים על חיווי אשראי ומה כדאי שלא נפספס?

מה זה חיווי אשראי? למה הוא משמש? מה המשמעות של חיווי אשראי שלילי? מה ההבדל בין דירוג אשראי לחיווי אשראי? מה כלול בדו"ח הייעודי? ובכן, באפריל 2019 החלה לפעול מערכת לשיתוף נתוני אשראי, ביוזמת בנק ישראל, ובה אוספים נתונים על מנת להפיק דוחות לגבי התחייבויות אשראי והפירעון שלהן על אזרחי ותושבי מדינת ישראל. לשכות האשראי מספקות שני סוגים של דוחות – דוח חיווי אשראי ודוח דירוג אשראי. בכתבה זו נעסוק בחיווי אשראי ונבין כיצד הדוח משפיע על ההחלטה של הגופים הפיננסיים האם לאשר את הבקשה שלנו להלוואה.

מה זה חיווי אשראי?

חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016, נכנס לתוקף בחודש אפריל 2019 וחולל מהפכה של ממש בשוק האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי. המערכת הוקמה לצורך איסוף נתוני האשראי על תושבי ואזרחי המדינה, והמידע זורם למערכת מגופים שונים כגון: בנקים, חברות אשראי, חברות ביטוח, בתי השקעות וכדומה, ובנוסף המערכת אוספת מידע המתקבל מרשויות המדינה ובהם כונס הנכסים, הוצאה לפועל, מדור חשבונות מוגבלים המנוהל על ידי בנק ישראל ועוד.

המערכת מספקת גישה לגופים הפיננסיים שנותנים אשראי ומאפשרת להם לקבל נתוני אשראי של הלקוח על מנת להחליט האם לאשר את בקשתו למתן אשראי. חשוב לציין כי נותני האשראי חייבים לקבל הסכמה מהלקוח כדי לקבל גישה לנתוני האשראי שלו השמורים במערכת והלקוח חייב לדעת מכך. יש לשכות אשראי האחראיות על הפקת הדוחות מהמערכת, ולשכות האשראי מספקות שני דוחות עיקריים:

דוח חיווי אשראי

הדוח הייעודי מספק אינדיקציה על יכולת עמידת הלקוח בפירעון ההתחייבויות שלו. הדוח מספק דירוג אשראי אישי הניתן כהמלצה בינארית מטעם לשכת האשראי האם לתת ללקוח הלוואה או שמא לסרב לבקשתו. כלומר, הדוח מספק תשובה עניינית של כן או לא, ואם החיווי הוא שלילי קיימת מובהקות לכך שהלקוח מתקשה לעמוד בפירעון הלוואות והתחייבויות אחרות. חשוב לציין כי קבלת החיווי מחייבת יידוע של הלקוח לפני הפעולה.

דוח אשראי

דוח מקיף על ההתנהלות הפיננסית של לקוח מסוים, הנתונים מבוססים על נתוני האשראי השמורים במערכת, ולמעשה נותני האשראי מקבלים מידע מפורט המאפשר לנתח את ההתנהלות הפיננסית של הלקוח, והמידע מסייע לנותני האשראי להחליט האם לאשר את ההלוואה ובאיזה תנאים. חשוב לציין כי הלקוח חייב לתת את הסכמתו באמצעות מילוי טופס ייעודי, וללא הסכמתו נותני האשראי אינם יכולים לקבל את המידע.

בשביל מה נועד חיווי אשראי?

נותני האשראי פונים אל לשכות האשראי כדי לקבל מידע פיננסי על לקוחות. לשכת האשראי חייבת לפנות לבנק ישראל ולהגיש בקשה לקבלת נתוני האשראי של הלקוח. יודגש כי קבלת חיווי אשראי מחייבת יידוע של הלקוח, והדוח הייעודי מספק שתי תשובות אפשריות – חיווי שלילי או חיווי חיובי, כלומר תוצאה בינארית של 0 או 1.

מה המשמעות של חיווי אשראי שלילי

אם חיווי האשראי של הלקוח חיובי, נותני האשראי לא יחששו להעניק לו הלוואות. אם ללקוח יש חיווי שלילי, נותני האשראי יחששו ממתן הלוואה ללקוח מאחר שהוא מתקשה לפרוע את ההתחייבויות שהוא נטל על עצמו.

בשונה מנתוני דירוג האשראי שבהם הדירוג נע בטווח מסוים, בדוח חיווי אשראי מקבלים חוות דעת של לשכת האשראי בשאלה האם לאשר ללקוח את ההלוואה או את האשראי שהוא מבקש או לא. לכן הדוח מהווה חוות דעת בלבד של לשכת האשראי ונותני האשראי מתייחסים להבעת הדעה ברצינות, ולרוב הם יאשרו את ההלוואה ללקוח עם חיווי חיובי, ואם החיווי שלו שלילי עליהם להחליט האם לספק ללקוח הלוואה למרות הסיכון כיוון שהדוח מוכיח שהוא מתקשה לפרוע הלוואות. אם נותני האשראי יחליט לאשר את ההלוואה למרות החיווי השלילי הם יקשיחו תנאים ואין לצפות להלוואה זולה.

לכמה זמן נשאר חיווי אשראי שלילי?

לאחר שהבנו מה זה חיווי אשראי ומדוע כדאי לנו להימנע מחיווי שלילי, חשוב להבין כי חיווי אשראי שלילי אינו נשאר איתנו לכל החיים. בפועל, בחוק נתוני אשראי נקבעה תקנה הקובעת שלאחר שלוש שנים בהן ההתנהלות הפיננסית שלנו הייתה נכונה וטובה, ללא פיגורים בהחזרי הלוואות ותשלומים, חיווי האשראי יכול להשתנות ולעבור מחיווי שלילי לחיובי.

אגב, לא חייבים לחכות שלוש שנים כדי לשנות חיווי אשראי שלילי לחיובי, מאחר שאם מקפידים על התנהלות פיננסית נכונה ניתן לראות שינוי כבר לאחר מספר חודשים. בנוסף לזאת, ניתן באמצעות חברות שונות המתמחות במערכות נתוני אשראי לשפר את הדירוג שלנו.

מה ההבדל בין דירוג אשראי לחיווי אשראי?

דירוג אשראי נקבע לפי ההתנהלות הפיננסית שלנו, ולא לפי היתרה או המינוס בחשבון העובר ושב. דירוג אשראי הוא ציון בטווח מסוים אותו מחשבים באמצעות נתוני האשראי המוצגים בפירוט בדוח אשראי ובדוח ריכוז נתונים ויש נוסחה לחישוב הדירוג. הדירוג נקבע לפי נתוני האשראי שנאספו עלינו בשלוש השנים האחרונות והתוצאה מאפשרת לנותני האשראי להסיק תובנות עלינו ולנתח את היכולת שלנו לעמוד בהחזרי הלוואה, האם להוציא לנו סוגי כרטיסי אשראי שונים, באיזה תנאים לאשר הלוואה או מתן אשראי אחר ועוד.

בשונה מהתוצאה של דירוג אשראי, בדיקת חיווי אשראי מספקת תוצאה בינארית, ובמילים אחרות תשובה חיובית או שלילית לגבי יכולת הפירעון שלנו. לכן, חיווי אשראי שלילי צפוי להשפיע עלינו לרעה, הן מבחינת אפשרות לקבל אישור להלוואות שאנו זקוקים להן והם מבחינות נוספות כמו הוצאת סוגי כרטיסי אשראי שונים, חוסר יכולת לשלם באשראי באמצעות מערכת סליקה באינטרנט ובחנויות, אי כיבוד שיקים בבנק ועוד.

ממה מורכב דו"ח חיווי אשראי?

כאמור, דוח חיווי אשראי מהווה הבעת דעה של לשכת האשראי האם לתת הלוואה או אשראי ללקוח אותו בודקים, והדוח מציע תשובה בינארית מסוג כן או לא, או GO או NO GO. חשוב לזכור כי בדיקת חיווי אשראי כוללת הבעת דעה בלבד של לשכת האשראי והיא אינה מחייבת את הגוף הפיננסי (נותן אשראי) לשלול התקשרות עם הלקוח.

באילו מקרים פיגורים בתשלום ידווחו למערכת חיווי אשראי?

מערכת נתוני אשראי מקבלת מידע ונתונים באופן שוטף מגופים פיננסיים שונים ומרשויות מדינה כמו לשכת הוצאה לפעול, כינוס נכסים ועוד. המערכת הוקמה בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי, והיא החלה לפעול באפריל 2019.

דירוג וחיווי האשראי נקבעים לפי נוסחת חישוב מיוחדת הכוללת ניתוח של הנתונים השמורים במערכת. לכן, פיגורים בתשלומים השונים, לרבות פיגור בתשלומי החזר המשכנתא, פיגורים בתשלומים לכיסוי ההוצאות בכרטיסי האשראי, שיקים שחזרו ללא כיסוי, איחור בתשלומים לרשויות שונות וכדומה, כל אלו ועוד מדווחים למערכת נתוני אשראי ומשפיעים על חיווי האשראי ודירוג האשראי שלנו.

מה אפשר לעשות במידה ויש לי טעות בדוח חיווי האשראי?

אם מצאנו טעות בדוח חיווי אשראי כדאי לפנות לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש שלנו ואפשר לפנות ישירות גם לגוף המנהל את מערכת נתוני אשראי ולהגיש בקשה לתיקון הדוח, כמובן שיש לספק הוכחות.

אם יש לנו חיווי אשראי שלילי עלינו לשפר את ההתנהלות הפיננסית בחודשים הקרובים ולהקפיד על תשלומי ההתחייבויות בזמן. כדאי לבצע בדיקה חדשה לאחר מספר חודשים ובהתאם לצורך ניתן לפנות לחברות המתמחות בשיפור דירוג אשראי.