1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הפרשות לקרן השתלמות עצמאים 2019

ידעת שגם לעצמאים יש הטבת מס בהפרשות לקרן השתלמות ?

קחו כמה דקות להתעמק, זה שווה לכם לא מעט כסף בצורת הטבות מס.

ולמי שלא הבין, עכשיו זה זמן טוב לדבר עם רואה החשבון או יועץ המס שלכם
ולבדוק מה הזכויות שלכם, ויש לכם.

לקראת סוף שנת המס 2019 , מי שטרם עשה זאת – כדאי שיתארגן להפקיד כספים לקרן השתלמות –
בגינם ניתן לקבל הטבת מס.
העצמאים מקבלים ניכוי בגין הפרשה לקרן השתלמות החל מהשקל הראשון עד 4.5% מהכנסה הקובעת ועד תקרה של 264,000 ש"ח.
לפיכך סכום מרבי לקבלת ניכוי לעצמאי בעל הכנסה שנתית של 264,000 ומעלה הוא 11,880 ש"ח. 
אם נישום הוא גם שכיר וגם עצמאי, ועל הכנסתו כשכיר שילם לו מעבידו לקרן השתלמות,
יהיה סך ההכנסה לצורכי הניכוי הנמוך מבין אלה:
1. הכנסת הנישום מעסק או ממשלח יד.
2. סכום התקרה, בניכוי המשכורת שבעבורה שילם המעביד לקרן השתלמות.
כלומר, התקרה לא תשתנה והוא יוכל להפקיד רק על סכומים שהמעסיק לא הפקיד בגינם עבורו. 
בפקודת מס הכנסה נקבע פטור ממס לסכומים שמשך יחיד עצמאי מקרן ההשתלמות שלו, ובכלל זה סכומי הריבית,
הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת* (בשנת 2019 – 18,480 ש"ח לשנה). זאת בנסיבות ובתנאים מסוימים, כלהלן:
● לאחר שלוש שנים ממועד התשלום הראשון – אם שימשו הכספים לצורך ההשתלמות של העצמאי, וכן אם היחיד הגיע לגיל פרישה.
● לאחר שש שנים ממועד התשלום הראשון – ללא כל תנאי.
● ללא הגבלת תקופה ממועד התשלום הראשון – אם הסכום נמשך בידי הזכאים לקבלת סכומים של היחיד בעל החשבון, שנפטר.
הפטור ממס על רווחים ניתן ללא קשר לגובה הכנסה של עצמאי ,
לכן כדי ליהנות מהטבה זו כדאי להפקיד בקרן השתלמות בגובה "הפקדה מוטבת" של 18,480 ש"ח.
סכומים שמשך עצמאי מקרן ההשתלמות, אשר לא נתקיימו בהם התנאים שלעיל יהיו חייבים במס כהכנסה מעסק או ממשלח-יד בעת קבלתם,
למעט הסכומים שהפריש העצמאי לקרן השתלמות, שלא הותרו בניכוי. 
*הסבר לעניין הפקדה מוטבת – עצמאי יכול להפקיד לקרן 7% מהכנסתו עד התקרה ,
כלומר 18,480 ₪ אולם ליהנות מניכוי למס בסך 11,880 כאמור לעיל.
המידע באדיבות רו"ח יורם שיפר,
ממשרד זיו שיפר ושות'.
כמו תמיד – מומלץ לפנות לרואה החשבון/ יועץ המס שלכם למידע מפורט.