עריכת תרשומת אצל לקוחות המערכת במסגרת CRM

במסגרת ניהול קשרי הלקוחות של מערכת invoice4u ניתן לערוך תרשומות ולשמור על היסטוריית הטיפול גם אצל לקוחות רגילים ולא רק אצל מתעניינים.