1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מסמכים חשבונאיים ומלאי

באנו לעשות סדר :) ההשפעה של כל מסמך חשבונאי שיופק על ניהול המלאי שלכם:

 

 

חשבונית מס וחשבונית מס קבלה

(או חשבון וחשבון קבלה אצל עוסקים פטורים) הפקה של מסמכים אלו עם פרטי מלאי, תגרור יציאה של פריטים מהמלאי בפועל.

כאמור, כמויות המלאי של פריטים שיופקו בחשבוניות וחשבוניות מס קבלה ירדו מהמלאי וישתקפו בכל דוחות המלאי.

כאשר תפתחו מסמכים אלו במערכת, ותזינו פרטי מלאי, תוכלו לראות בשורת הפריט את הכמות העדכנית במלאי ולא יתאפשר להפיק מסמך על כמות גדולה מזו שכן המלאי אזל.

 

תעודת משלוח

גם הפקה של תעודת משלוח תגרור יציאה של כמות מהמלאי והנתונים ישתקפו בכל דוחות המלאי.

אם נקשר חשבונית מס או חשבונית מס קבלה לתעודת משלוח, כמובן שהפריטים לא ירדו מהמלאי בשנית….

חשבונית עסקה, הזמנת עבודה והצעת מחיר

ניתן להפיק מסמכים אלו עם פרטי המלאי אך הפקתם לא תשפיע על הכמויות במלאי.

זיכוי

זיכוי נקשר לרוב לחשבונית מס או חשבונית מס קבלה שהופקה.

יש להתייחס לזיכוי כפעולה חשבונאית בלבד שכן היא לא תשפיע על המלאי (הפקת זיכוי אינה מחזירה את הפריטים למלאי).

בסיום הזיכוי, אם תרצו להחזיר פריטים למלאי, ניתן לעשות זאת על-ידי קליטה למלאי עם הכמות במינוס.

קישור מסמכים

קישור חשבוניות להצעת מחיר– יוציא פריטים מהמלאי.

קישור חשבוניות לסוגי מסמכים שאינם משפיעים על המלאי כגון חשבון עסקה והזמנת עבודה, לא יוציאו פריטים מהמלאי. בכדי להוציא פריטים מהמלאי יש להפיק חשבוניות ללא קישור לסוגי מסמכים אלו.

קישור חשבוניות לתעודת משלוח– תעודת המשלוח כבר הוציאה את הפריט מהמלאי. קישור של חשבוניות להצעות מחיר שהופקו, לא ישפיעו על המלאי בשנית.