1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מחשבון למדידת חיסכון

מחשבון למדידת חסכון בעלויות

משלוח חשבוניות במייל יוצר חסכון כספי גבוה, באופן קבוע, ולאורך זמן.
הפקת ושליחת חשבוניות באינטרנט, חוסכת עלויות במס' נושאים:

  • חומרים (נייר, מתכלים, בלאי שימוש)
  • משלוח (מעטפה, ביול)
  • זמן (טיפול במשלוח בדואר, בדיקת הגעה מסמכים)
  • טלפונים, וכוח אדם (התעסקות בהדפסת מסמכים ומשלוחם, מענה ללקוחות וכ"ו)

בטבלה הראשונה להלן נערך תחשיב עלות משלוח חשבונית בדואר רגיל.

 

עלות משלוח חשבונית בדואר רגיל:

פרטים ש"ח
הדפסה ונייר 0.30
מעטפה 0.50
בול דואר 2.00
טיפול ומשלוח בדואר 0.50
טלפון לברור ומעקב 0.50
סה"כ 3.50

בעזרת המחשבונים הבאים תוכלו לחשב את החיסכון הצפוי לעסק שלכם, עם המעבר למשלוח מסמכים חשבונאיים ( חשבוניות, קבלות, זיכויים וכו' ) בדואר האלקטרוני.