1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

ברוס רפפורט- תכנון פיננסי

על החברה

עוסק בתכנון פיננסי ופנסיוני בהתאם לניתוח התיק הפיננסי והפנסיוני תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים לטובת מקסום השווי הכלכלי העתידי נטו ללקוחותיי.

שירותים:

1. ניתוח תיק פיננסי פנסיוני וסיכונים לתיק.

2. תכנון פרישה ואיתור האלטרנטיבה עם השווי הכלכלי נטו  המקסימלית.

3. תכנון פיננסי ופנסיוני מלא כולל ניהול ולווי בביצוע הפעולות בתיק ופתיחת אזור אישי במערכת התכנון למשך 12 חודשים.

ייחודי ללקוחות Invoice 4U  – 

דוח "ידידותי למשתמש" המרכז את כל הקופות של החיסכון הפנסיוני (ניתוח קבצי המסלקה הפנסיונית) ודוח "ידידותי למשתמש" של פוליסות ביטוח פרטיות (חיים/בריאות) מכל חברות הביטוח (איסוף וניתוח פרטי הפוליסות מחברות הביטוח וכן מאתר הר הביטוחבמחיר סמלי של 250 ש"ח*.

* יש לציין כי כל אדם יכול להוריד את הקבצים האישיים שלו מהמערכות ולקבל דוח גולמי PDF/קבצי  xml – קובץ הר הביטוח ללא עלות, פרטי הפוליסות באזור האישי בחברות הביטוח וקבצי מסלקה בהתאם למחירון אתר המסלקה הפנסיונית .

פרטי קשר:

https://www.swiftness.co.il