לא ניתן לבחור לקוח בעת הפקת מסמך

אם אינך מצליח לשלוף לקוח אשר כבר הזנת במערכת בעת הפקת מסמך, עליך לוודא שהוא נמצא בסטאטוס פעיל בכרטיס הלקוח.

 

"לקוחות">"חיפוש/עריכת לקוחות">לחיצה על אייקון העריכה מצד שמאל בשורת הלקוח הרלוונטי>ווידוא שסטאטוס הלקוח הינו פעיל