1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הפקת קבלה שאינה מקושרת לחשבונית

במסמך זה יש להשתמש בין היתר במקרים הבאים:
*כאשר מתקבל תשלום ולא קיימת חשבונית במערכת, כגון מקדמה.
*כאשר מעוניינים להפיק קבלה בסכום/מטבע שונה מסכום/מטבע החשבונית.
*כאשר מקבלים תשלומים דחויים מסוג המחאה או כרטיס אשראי ומעוניינים להפיק חשבונית מס רק בעת מועד פירעון התשלום.

תפריט ימני – > הפקת מסמכים– > קבלה

  1. בחירת הלקוח שעבורו מעוניינים להפיק את המסמך.
    2. פרטי העסקה – מקלידים כותרת למסמך (לדוגמא: קבלה עבור תשלום) *שדה זה אינו שדה חובה.
  2. בחירת אמצעי התשלום – רישום פרטי התשלום (לא חובה למלא את כל השדות, ניתן למלא את הסכום בלבד).
    *כאשר מתקבלים תשלומים דחויים מסוג המחאה או כרטיס אשראי – יש למלא כל תשלום עם פרטיו בשורה נפרדת (חובה להזין תאריך וסכום התשלום בכל שורה).
    *במידה וקיים ניכוי במקור – יש לרשום את הסכום (בשקלים בלבד!) תחת "ניכוי מס במקור" באמצעי התשלום. סכום הניכוי במקור אמור להיות חלק מסכום אמצעי התשלום (הסכום שהתקבל).
  3. לחיצה על "יצירת מסמך".