1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הוראות התקנה ושימוש בתוסף של INVOICE4U לWORDPRESS+WooCommerce

התוסף של Invoice4u מאפשר לסלוק ולהפיק חשבוניות דרך חנות ה-WooCommerce שלכם בצורה נוחה ומהירה, תוך התממשקות מלאה לחשבון המשתמש שלכם ב-INVOICE4U. ניתן להטמיע מסופים של חברות הסליקה השונות שעובדות איתנו בשיתוף פעולה. התוסף מאפשר הפקת חשבוניות עבור כל צורות התשלום ב-WooCommerce.

לינק להורדת התוסף – גרסה 4.1.1   

דרישות סף להתקנת התוסף:

1. תוסף WooCommerce מותקן ומעודכן לגרסה האחרונה.
2. SOAP מאופשר בשרת:

3. יש לוודא שמוגדר מספר בחנות הWOOCOMMERCE עבור המוצרים והמשלוחים
(להלן מדריך: https://docs.woocommerce.com/document/setting-up-taxes-in-woocommerce ).

 

שלבים להתקנת התוסף:

 1. מעבר למערכת הניהול באתר >> תוספים >> הוספת חדש

2. לחיצה על כפתור העלה תוסף

3. בחירת קובץ

4. העלאת התוסף לאתר

5. הפעלת התוסף

הפקת APIKEY לצרכי הזדהות

ייצור מפתח API

שימו לב, במידה וקיים מפתח API קודם, לחיצה על כפתור ההפקה תדרוס את המפתח הקיים

הגדרת התוסף

הזדהות:

 

 • API KEYמפתח API לצרכי הזדהות מול INVOICE4U.
 • Clearing Company – חברת הסליקה אליה מחובר החשבון.

* במידה והשימוש בתוסף הינו לצורכי הפקת חשבוניות בלבד נבחר – None

הגדרות חשבונית:

 

 • Invoice4u username –  כתובת המייל שלנו בחשבון של Invoice4u
 • Document headlineכותרת החשבונית.
 • Document languageשפת החשבונית – עברית/ אנגלית.
 • Select Order Stateסטטוס ההזמנה לאחר תשלום דרך Invoice4u – בטיפול/הושלמה.
 • Automatic item name– שם ברירת מחדל למוצר בחשבונית במידה וחסר.
 • Receiptingסליקה בלבד / סליקה + הפקת חשבוניות.
 • Receiptingסוג החשבונית שתופק עבור כל הזמנה – חשבונית/ חשבונית מס.
 • Send invoice to user and customer / user onlyבחירה למי ישלח המייל עם החשבונית בסיום הזמנה.
 • Select Customer Typeסוג לקוח להקמה במערכת INVOICE4U, לקוח רשום/לקוח מזדמן.
 • Checkout messageהודעה שתוצג ללקוח בדף הצ'ק אאוט.

הפקת חשבוניות עבור כל צורות התשלום (שלא דרך INVOICE4U – מזומן,PAYPAL ועוד…)

 

 • Generating invoices for all payments types – במידה ומסומן, יופקו חשבוניות עבור כל הזמנה שתעבור לסטטוס אותו נגדיר.
 • Select Order State for Producing the Invoiceברגע שההזמנה תשונה לסטטוס אותו נבחר: ממתין לתשלום/ בטיפול/ הושלמה – תופק עבורה חשבונית.

*רוב צורות התשלום משנות את סטטוס ההזמנה בסיום, נדרש להגדיר את הסטטוס בהתאם לצורת התשלום.

הגדרת צורות תשלום :

WooCommerce>>Settings>>Payments:

אשראי:

עבור UPAY/משולם:

 

 • Enable/Disable – הפעל/כבה צורת תשלום.
 • Title – כותרת צורת התשלום.
 • Description – תיאור צורת התשלום.
 • Maximum payment number allowed – מספר תשלומים מקסימלי.
 • Payments label – כותרת לבחירת מספר תשלומים.

 

עבור PayMe/Isracard

 

 • Production API keyמספר מסוף, נדרש לקבל משירות הלקוחות של INVOICE4U.
 • Langשפת מסוף הסליקה.
 • Accepted currencyסוג מטבע לתשלום.
 • Installmentsתשלומים.
  • Settingsקבוע / על פי סכום.
  • Presetמספר תשלומים מקסימלי.
  • Payment page typeסוג דף תשלום.

BIT/ApplePay/GooglePay :

 

 • Disable – הפעל/כבה צורת תשלום.
 • Title – כותרת צורת התשלום.
 • Description – תיאור צורת התשלום.

שאלות ושגיאות נוספות

 • האם ניתן להשתמש בתוסף במידה ולא מותקן ווקמרס באתר?

  לא ניתן לבצע שימוש בתוסף ללא התקנת התוסף של ווקמרס.

 • האם חייב להגדיר מיסים באתר?

  במידה ולא יוגדרו המיסים באתר לא יופיע מע"מ בחשבוניות, גם עבור עוסקים פטורים אנו ממליצים להגדיר מיסים באתר על מע"מ 0, כך שבעתיד יתאפשר לבצע שינוי ביתר קלות במידה וידרש.

 • לא מופיע מע"מ בחשבונית שהופקה

  ייתכנו מספר סיבות לכך שחשבוניות ייצאו ללא מע"מ בהפקת חשבונית דרך התוסף:

  1 – לא הוגדר מע”מ כראוי באתר:

  נדרש להשלים את הגדרת המיסים, אמור להראות כך לאחר סיוםבמידה ולא יוגדרו המיסים לא יחושב מע"מ בחשבוניות שיצאו:

  להלן מדריך:  https://docs.woocommerce.com/document/setting-up-taxes-in-woocommerce/

   

  2 – לא הוגדר מס ברמת המוצר:

  הגדרות מס ברמת מוצר – אמור להראות כך:

  אנא וודאו שאתם עומדים בכל התנאים הנ"ל על מנת שמסמכים יופקו עם מע"מ בצורה תקינה.

 • מתקבלת שגיאת אקטיבציה בעת שמירת הגדרות התוסף - Plugin is Not activated

  במידה והתוסף לא עובר אקטיבציה ייתכנו מספר סיבות, בהתאם לשגיאה המצורפת:
  – Invalid Api Key – מפתח הAPI אינו תקין, נדרש להזין מפתח API תקין או להפיק אחד חדש.
  – Insufficient commerical Site user funds – אין הרשאה לשימוש בתוסף באתר מסחרי, נדרש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של invoice4u.
  – User account is out of date – פג תוקף המנוי, נדרש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של invoice4u.

 • האם ניתן להפיק קבלה ולא חשבונית מס?

  ניתן להגדיר את סוג המסמך שיופק באמצעות בחירה בהגדרות התוסף:

 • בשימוש להפקת חשבוניות בלבד (ללא סליקה) - לא מופקת חשבונית.

  – נדרש לסמן את הצ'ק בוקס בהגדרות התוסף עבור הפקת חשבוניות לכל צורות התשלום:

  – התוסף מפיק חשבונית במקרה זה בהתאם לשינוי סטטוס הזמנה. ברגע שסטטוס הזמנה ישתנה לסטטוס אותו הגדרת בהגדרות התוסף, תופק חשבונית בהתאם.

   

 • לא מופיעים פרטי הלקוח המלאים בחשבונית

  על מנת שיופיעו פרטי הלקוח המלאים בחשבונית נדרש להגדיר לקוח קיים בסוג הלקוח בהגדרות התוסף: