1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הגדרת תאריך ברירת מחדל

ניתן להגדיר תאריך אשר יופיע אוטומטית על גבי המסמך כברירת מחדל.

הגדות>עיצוב והגדרות המסמך>