הגדרת תאריך ברירת מחדל

ניתן להגדיר תאריך אשר יופיע אוטומטית על גבי המסמך כברירת מחדל.

הגדרות החשבון>הגדרות ברירת מחדל