1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

דוח חשבונית מס

דרך התפריט הימני > לשונית דו"חות > דו"חות למסמכים > "חשבונית מס" ניתן לצפות בחשבוניות מס שהופקו במערכת לפי סינון תאריכים, שם הלקוח, מספר המסמך ועוד…

לכל חשבונית מס ניתן לבצע "סגירה" או "פתיחה" בהתאם לסטאטוס שלה ע"י סימון החשבונית בריבוע הנמצא מימין ל"שם הלקוח" ולחיצה על כפתור "סגור חשבוניות מסומנות" / "פתח חשבוניות מסומנות".

דרך דו"ח זה קיימות מגוון אפשרויות לביצוע:

*הדפסת המסמכים ע"י סימונם ולחיצה על כפתור "הדפס מסמכים מסומנים".

*ייצוא לאקסל באמצעות הכפתור הנמצא בצידו העליון השמאלי של הדו"ח.

*שליחת העתקי המסמכים למייל שלך או למייל הלקוח ע"י לחיצה על כפתור "שלח מסמכים מסומנים".

*הפקת חשבונית מס זיכוי עבור חשבונית מס שיש לבטלה דרך כפתור "הפק זיכוי".