1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

גרף הכנסות

בגרף זה ניתן לראות את גרף ההכנסות שלך לפי תאריכים.

גרף ההכנסות כולל חשבונית מס + חשבונית מס קבלה – חשבוניות מס זיכוי,  לפני מע"מ.

גרף ההכנסות מופיע בשקלים בלבד. במידה והופקו מסמכים במטבע זר ו/או מדובר על משתמש אשר מוגדר במטבע זר- ההכנסות יומרו לשקלים לפי שער ההמרה של אותו יום שבו הופק המסמך.