איך נבטל או נתקן הוצאה שכבר נרשמה?

ניגשים לדוחות>דוח רווח והפסד>  איתור ההוצאה מדוח רווח והפסד.

בלחיצה על מס' האסמכתא, ההוצאה תיפתח ויהיה ניתן לערוך אותה או לבטלה.

לדוגמא: מדוח רווח הפסד אקליק על הוצאות כלליות> ציוד משרדי> אגש להוצאה הספציפית אותה ארצה לערוך או לבטל ובשדות העריכה אבצע את הפעולה