1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

איך נבטל או נתקן הוצאה שכבר נרשמה?

ניגשים לדוחות>דוח רווח והפסד>  סינון התאריך הרצוי>הצגת הדו"ח>בחירת קטגוריית ההוצאות הרלוונטית>בחירת ההוצאה אותה ארצה לערוך>הצגת הדו"ח>לחיצה על מספר התנועה ועריכתה.

לדוגמא: מדוח רווח הפסד אקליק על הוצאות כלליות> ציוד משרדי> אגש להוצאה הספציפית אותה ארצה לערוך או לבטל ובשדות העריכה אבצע את הפעולה