איך משנים תאריך להוצאה שכבר נרשמה?

 

 

ניתן לגשת להוצאה שכבר נרשמה באמצעות דוח רווח והפסד:

דוחות>דו רווח והפסד> מציאת ההוצאה הרלוונטית אותה מעוניינים לשנות ולחיצה על מספרה> שינוי ועריכה.