1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

איך משנים תאריך להוצאה שכבר נרשמה?

 

 

ניתן לגשת להוצאה שכבר נרשמה באמצעות דוח רווח והפסד:

דוחות>דו רווח והפסד> מציאת ההוצאה הרלוונטית אותה מעוניינים לשנות ולחיצה על מספרה> שינוי ועריכה.