איך מוסיפים הערה קבוע למייל הנושא את המסמך?

ניתן להוסיף הערה קבועה למייל הנשלח ללקוח עם המסמך אשר הופק עבורו:

"הגדרות החשבון">"הגדרות המסמך"