1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

איך מוסיפים הערה קבועה למייל הנושא את המסמך?

ניתן להוסיף הערה קבועה למייל הנשלח ללקוח עם המסמך אשר הופק עבורו:

הגדרות>עיצוב והגדרות המסמך>בחירה בלשונית "תוכן קבוע"
בתיבה התחתונה ממלאים טקסט שיישלח בגוף המייל הנושא את המסמך החשבונאי.
לא לשכוח למלא את הסימון מימין להצגה במייל ולשמור בסיום העריכה.