איך מוסיפים הערה קבועה למסמך?

"הגדרות החשבון">הגדרות המסמך">"הוספת הערה על גבי המסמך"