1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

איזון או עדכון יתרה בכרטיס לקוח

לפעמים יש צורך לבצע עדכון או תיקון יתרת כרטיס של לקוח מכל מיני סיבות כגון יתרת פתיחה ממערכת ניהול קודמת , ביטול הפרשים וכדומה.

ניתן לבצע פעולה כזו על ידי פעולת איזון ללא צורך בהפקת מסמך כלשהו – פעולה שכזו לא תשפיע על ספרי החשבונות של העסק והיא נעשית לצורך פנימי בלבד על מנת להעמיד את יתרת כרטיס הלקוח על היתרה הרצויה למשתמש.

לביצוע פעולה כזו – תפריט לקוחות > חיפוש ועריכת לקוחות > לחיצה על אייקון העיפרון לעריכה > לחיצה על לשונית איזון יתרה

לאחר בחירת הלקוח יש לקבוע תאריך במידה והוא שונה מברירת המחדל המוצגת, ולבחור את סוג הפעולה – זכות או חובה.
פעולת חובה תחייב את יתרת הלקוח
פעולת זכות תזכה את כרטיס הלקוח

ניתן לרשום גם תיאור לפעולה זו.

יש לאשר בסוף התהליך.